So many people today are obsessed with the pursuit of fame and self-glory

Saturday, September 29th, 2012 @ 23:00

My dearly beloved daughter, why is it so many people in the world believe that their mortality is indefinite?

So many people today are obsessed with the pursuit of fame and self-glory. So many of those who seek and achieve great recognition and success are idolised by those who believe that this is the glory which they must strive for and which will satisfy them.

Very little of their time is spent on what really matters. They trample on others to get what they want because of their insatiable desire to shine in glory before the world.

Their vanity is fed by the world of entertainment, the media, and their pursuit of self-perfection is applauded.

This is what ordinary people strive for today. They openly admire such ambition and this becomes like a religion. They idolise those who reach such heights and then set about imitating their lives.

Not once do they consider that such things are of no real consequence. They never stop to ask themselves: “Is this what my life is to consist of?”

They do not believe in God, in most instances, for if they did, they would know how displeasing it is, in the Eyes of God, to seek adulation in this way.

When a person constantly seeks attention, adulation and is obsessed with the image they portray to the world, they do not understand how short this road is. It will disappear in time and they will find themselves empty and with no love left to share with others.

They spend so much of their time loving themselves that they will have no room for any other love. They place their own needs before others. They will do anything, including committing acts, which offend God, to achieve self-glory.

This generation has been told so many lies about the way in which to live their lives. They are encouraged by a world, which believes that material gain, celebrity, culture and an ambition which will bring great admiration, are the most important things to strive for.

How little they know. How shocked they will be when they discover how wrong they were.

People who lead such lives will face disappointment when their lusts will not be satisfied. Every act to bring them more pleasure, through self-obsessed ambition, will fail to bring them peace.

Pray that soon people will realise that the pursuit of fame and self-glory only satisfies for a short time. There is only one goal, which you should strive for, and that is to follow the Teachings of the Lord.

When you do this you will be at peace.

You can still enjoy many of the pleasures in the world but you will understand what really matters.

So many young people place such value on how they appear to others. The pressures on them, to lead their lives by pursuing the same goals as those celebrities they admire is damaging their souls.

It is blocking out the reality of what is pleasing to God.

It is blocking out the Truth.

Only the Truth will make them feel content and bring them peace, love, joy and happiness.

I Am the Life they seek.

In Me they will find a life of Glory.

This is the Glory they must seek.

For, they will live a life of Great Glory in the New Paradise if they turn to Me.

This is the only glory, which will bring them untold joy.

Your Jesus

570. Так багато людей сьогодні одержимі гонитвою за популярністю і самопрославлянням

Субота, 29 вересня 2012 р. Божого, 23:00

Моя ніжно улюблена дочко, чому так багато людей у світі вважають, що їхня смертність є невизначеною?

Так багато людей сьогодні одержимі гонитвою за популярністю і самопрославлянням. Так багато тих, які шукають великого визнання та успіху, і осягнувши їх, стають кумирами тих, які вважають, що це і є та велика слава, якої вони мають прагнути і яка їх задовольнить.

Дуже мало часу витрачається на те, що дійсно має значення. Вони топчуть інших, щоб отримати те, чого вони хочуть, бо їхнім ненаситним прагненням є сяяти у славі перед світом.

Їхнє марнославство підживлюється світом розваг, засобами масової інформації, де вітається їхнє прагнення до самовдосконалення.

Це власне те, чого прагнуть сьогодні звичайні люди. Вони відкрито захоплюються такими амбіціями, і це стає для них подібним до релігії. Вони обожнюють тих, які піднялися до таких висот, а потім починають наслідувати їхнє життя.

Вони ніколи не замислюються, що ці речі позбавлені реального сенсу. Вони ніколи не зупиняються, щоб поставити собі запитання: Чи це є те, з чого має складатися моє життя?

У більшості випадків вони не вірять в Бога, бо, якщо б вірили, тоді вони б знали, як немило в Очах Бога шукати похвали в такий спосіб.

Коли людина постійно шукає визнання, похвали і одержима іміджом, який вона зображає перед світом, вона не розуміє, яким коротким є цей шлях. З часом він зникне, а потім людина знайде себе порожньою, без любові, якою могла б поділитися з іншими.

Люди витрачають так багато часу на самолюбство, що у них не залишається місця на будь-яку іншу любов. Вони ставлять свої власні потреби вище за потреби інших. Вони робитимуть все, в тому числі і вчинки, які ображають Бога, щоб осягнути власну славу.

Цьому поколінню було нав’язано так багато брехні про спосіб, в який належить прожити своє життя. Вони є заохочені світом, який вважає, що матеріальні вигоди, слава, культура та амбіції, які приносять велике захоплення, є найважливішими речима, яких потрібно прагнути.

Як мало вони знають. Як сильно вони будуть шоковані, коли дізнаються, як помилялись.

Людей, які ведуть таке життя, очікує розчарування, коли їхня пожадливість не буде задоволеною. Жодний вчинок, який має на меті принести їм більше задоволення через самоодержимість амбіціями, не принесе їм миру.

Моліться, щоб люди швидко усвідомили, що гонитва за популярністю і самопрославлянням заспокоює лише на короткий час. Існує лише одна мета, до якої належить прямувати, а нею є дотримання Вчення Господа.

Коли ви це зробите, тоді отримаєте мир.

Ви можете і надалі втішатися багатьма задоволеннями світу, але ви зрозумієте, що дійсно має значення.

Так, багато молодих людей приймають ті цінності так, як сприймають їх інші. Тиск, який чиниться на них, щоб вести своє життя, переслідуючи ті ж цілі, що і знаменитості, якими вони захоплюються, наносить шкоду їхнім душам.

Це блокує їх на те, що дійсно миле Богові.

Це блокує їх на Правду.

Тільки Правда дасть їм відчуття наповнення і принесе мир, любов, радість і щастя.

Я Є Життям, якого вони прагнуть.

В Мені вони знайдуть життя у Славі.

Це тієї Слави вони повинні шукати.

Якщо вони повернуться до Мене, то будуть жити у Великій Славі Нового Раю.

Це та єдина Слава, яка принесе їм невимовну радість.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •