Believers must never feel secure in the knowledge that they know the Truth

Saturday, September 29th, 2012 @ 19:15

My dearly beloved daughter, I must tell all those who believe in Me, Jesus Christ, to wake up and live their lives in Me now.

These Messages are not only being given to warn those who do not believe in Christ, the Redeemer of Mankind, they are also for believers in God.

Believers must never feel secure in the knowledge that they know the Truth.

To those of you who say you know the Truth of My Teachings you must never feel complacent. If you do then this can mean that you will neglect the work needed to sanctify your souls.

Believers can be confused about My Teachings. So many do not understand the meaning of My Second Coming.

Many of My followers think it means that all of humanity will be aware anyway and that, through My Mercy, they will be saved. O how I wish that this were true. How this would bring Me final relief. Sadly many will not be prepared. Many will refuse to listen to My warnings and instructions. As such they will fail to prepare adequately.

My Second Coming will happen. To those believers, who say they believe in the Truth contained in the Holy Bible, know this. It is easy for you to accept what was prophesised therein and which has already happened. It is not so easy to accept the future prophecies still to be witnessed by humanity

Accept also the fact that Divine Messages will be sent to prepare you. Accept that this preparation is taking place right now.

Be vigilant at all times. Do not reject Me at this time, for this is the time of preparations.

Be thankful that you are being given this great gift.

Your beloved Jesus

569. Віруючі ніколи не повинні почуватися в безпеці, будучи переконаними, що вони знають Правду

Субота, 29 вересня 2012 р. Божого, 19:15

Моя ніжно улюблена дочко, Я повинен сказати всім тим, які вірять в Мене, Ісуса Христа, щоб вже зараз прокинулися і проживали своє життя в Мені.

Ці Послання даються не лише для того, щоб застерегти тих, які не вірять в Христа, Відкупителя людства, але й для тих, які вірять в Бога.

Віруючі ніколи не повинні почуватися в безпеці, будучи переконаними, що вони знають Правду.

Ті з вас, які кажуть, що вони знають Правду Мого Вчення, ніколи не повинні почуватися самовдоволеними. Якщо будете так робити, то ви можете занедбати працю, яка так необхідна для освячення ваших душ.

Віруючі можуть бути дезорієнтовані щодо Мого Вчення. Так багато не розуміють значення Мого Другого Приходу.

Багато з Моїх послідовників думають, що це означає, що все людство, в будь-якому випадку, усвідомить це і завдяки Моєму Милосердю буде врятоване. О, як Я прагну, щоб це було правдою. Яке б полегшення це Мені принесло. На жаль, багато не будуть підготовленими. Багато відмовляться прислухатися до Моїх попереджень та вказівок. Через це вони занедбають належну підготовку.

Моє Друге Пришестя відбудеться. Віруючі, які говорите, що вірите в Правду, яка міститься в Святій Біблії, знайте наступне. Для вас легко прийняти те, що було передбачено і що вже збулося. Не так легко прийняти пророцтва, які стосуються майбутнього, свідком здійснення яких людство ще має стати.

Прийміть також той факт, що Божественні Послання будуть надсилатись, щоб вас підготувати. Визнайте, що ця підготовка відбувається просто зараз.

Будьте пильними повсякчас. Не відкидайте Мене у цей час, бо це час приготувань.

Будьте вдячними за цей великий Дар, який вам надається.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •