Sin can be forgiven when you are alive. Not after death

Wednesday, September 26th, 2012 @ 22:12

My dearly beloved daughter I allow you this intense physical suffering to save more souls today. Offer this pain for those selected souls you must help Me salvage. This pain will not last long but when you are relieved know that many souls were saved from the fires of Hell and are now in Purgatory awaiting purification.

As a victim soul you must accept that I can allow you moments of suffering to help save the souls of God’s children. You will, some day, meet these souls and then you will understand how much happiness this brings My Father. Know that when you suffer, I suffer with you in order to easy your pain. You are not alone. When you feel you cannot breath, this is the same feeling of suffocation felt by souls who, after death, face the fumes of the fires of Hell.

If only people knew the Truth of life after death. After the soul leaves the body, whether it is in a state of Grace or not, Satan torments through the power of seduction. He tries, even then, to draw souls to him. Prayer for such souls is very important.

I draw souls towards My Light. But only those who are in a State of Grace can withstand the Power of My Light of Mercy. If they are not pure of soul then they must be cleansed in Purgatory.

There are, My daughter, many layers in Purgatory and, depending on the sins committed by the soul, they will be filled with the cleansing Fire of the Holy Spirit.

Purgatory is painful for the soul and those who have to spend time there feel it like a physical pain as though they were still alive.

Let no man underestimate the sacrifices needed to keep their souls in a state worthy of My Father’s Kingdom.

My Father loves all His children but souls must earn the right to be fit to enter My Father’s Kingdom. To be worthy they must redeem themselves in My Eyes while they are still alive. They must atone for their sins with a sincere heart.

Even at the point of death, a sinner can avail of My Great Mercy by asking Me to forgive him his sins. I will snatch him and take him into My Arms. I will then pour out My Mercy over him and then take him by the hand to the Gates of Paradise.

Sin can be forgiven when you are alive. Not after death.

Your Jesus

566. Гріх може бути відпущений лише за життя. Не після смерті

Середа, 26 вересня 2012 р. Божого, 22:12

Моя ніжно улюблена дочко, Я допускаю для тебе сьогодні ці інтенсивні фізичні страждання, щоб врятувати більше душ. Жертвуй цей біль за ті вибрані душі, які ти повинна допомогти Мені врятувати. Цей біль не триватиме довго, але коли ти звільнишся від нього, знай, що багато душ буде врятовано від пекельного вогню і вони знаходяться зараз в Чистилищі, очікуючи очищення.

Як жертовна душа, ти повинна прийняти те, що Я можу допустити тобі моменти страждання, щоб допомогти врятувати душі Божих дітей. В один прекрасний день ти зустрінеш ці душі і тоді зрозумієш, як багато щастя принесло це Моєму Отцю. Знай, що коли ти страждаєш, Я страждаю разом з тобою, щоб полегшити твій біль. Ти не самотня. Коли ти відчуваєш, що не можеш дихати, то це є таким самим відчуттям задухи, яку терпить душа, яка після смерті знаходиться в диму пекельного вогню.

Якби тільки люди знали Правду про життя після смерті. Після того, як душа покидає тіло, чи знаходиться вона в стані Ласки, чи ні, сатана мучить її силою зваблювання. Навіть тоді він намагається привернути душу до себе. Молитва за такі душі є дуже важливою.

Я притягую душі до Мого Світла. Але тільки ті, які перебувають в стані Ласки, можуть витримати Силу Світла Мого Милосердя. Якщо їхні душі не є чистими, вони повинні бути очищені в Чистилищі.

В Чистилищі, Моя дочко, є багато рівнів і, в залежності від гріхів, здійснених душею, вони будуть наповнені очищуючим вогнем Святого Духа.

Чистилище є болючим для душі і ті, які змушені там перебувати, відчувають фізичний біль, ніби вони були ще живими.

Нехай ніхто не легковажить жертвами, необхідними для утримання своїх душ в стані, гідному Царства Мого Отця.

Мій Отець любить усіх Своїх дітей, але душі повинні заслужити право увійти до Царства Мого Отця. Щоб бути гідними, вони повинні спокутувати свої провини в Моїх Очах, поки ще живі. Вони повинні від щирого серця переблагати за свої гріхи.

Навіть в момент смерті грішник може скористатися з Мого Великого Милосердя, просячи Мене вибачити йому його гріхи. Я схоплю його і візьму в Свої Обійми. Тоді Я виллю на нього Моє Милосердя, а тоді візьму його за руку до воріт Раю.

Гріх може бути відпущений лише за життя. Не після смерті.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •