Virgin Mary: Great changes will commence in the world very soon

Wednesday, September 26th, 2012 @ 16:40

My child great changes will commence in the world very soon.

It is time for the plan of Salvation to be introduced across all nations in the hearts of humanity.

So many people will be shaken with the Truth of where they come from and how they must redeem themselves in the Eyes of God.

So unprepared are God’s children for these great events. It is because of the Love of God, for all His children that you are being warned.

Ignore these warning signs at your peril. Laugh or sneer at these Divine Interventions, which will take place to bring the hearts of man into the Heart of God and you will suffer.

Children you must stay alert at all times. The signs from Heaven and the miracle of Divine Intervention are drawing closer by the day.

Pray that you will be given the Graces to open your hearts to the Great Mercy of my beloved Son, Jesus Christ.

All roads are opening to entice God’s children back to the refuge of His Sacred Heart.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

565. Матір Спасіння: Невдовзі у світі розпочнуться великі зміни

Середа, 26 вересня 2012 р. Божого, 16:40

Моя дитино, невдовзі у світі розпочнуться великі зміни.

Надійшов час, щоб план спасіння був впроваджений в серцях людей в усіх народах.

Так багато людей будуть шоковані Правдою щодо того, звідки вони походять і як повинні спокутувати свої провини в Очах Бога.

Так багато Божих дітей є непідготовленими до цих великих подій. Завдяки Божій Любові до всіх Його дітей ви зараз є попереджені.

Якщо ви злегковажите цими знаками попередження, то ви піддасте себе великій небезпеці. Ви страждатимете, якщо будете насміхатися або глузувати над цим Божим втручанням, яке відбудеться, щоб привести серця людей до Божого Серця.

Діти, будьте уважними повсякчас. Знаки з Небес і чудо Божественного Втручання з кожним днем стають все ближчі.

Моліться, щоб вам були дані Ласки для відкриття ваших сердець на Велике Милосердя Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа.

Всі дороги відкриваються, щоб заохотити Божих дітей до повернення у притулок Його Найсвятішого Серця.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •