Any man who hates another, because of their religion, does not truly love God

Monday, September 24th, 2012 @ 15:55

My dearly beloved daughter any man who hates another, because of their religion does not truly love God.

How it disgusts Me to witness the hypocrisy by those who claim to be devout followers of God. These people threaten to kill those who disagree with them and murder those who insult their gods.

It is a sin to hate another. It is a mortal sin when you murder another or try to mortally wound another soul in the name of religion.

Don’t you know that if you are quick to condemn another to death because they insult God that you are not following the Laws of God?

I call out to all religions and all creeds who say they believe in God. If you believe in God then you must show love to others even when they torment you or insult you.

Many paths lead to My Father but there is only one God. The True God is the Creator of the world and you can only be accepted into His Kingdom when you love your neighbour and this includes your enemies.

It is very easy to hate another for evil spirits infest and torment God’s children every second. How the evil one rejoices when a religious man, who openly professes to love God, incites hatred and who does not think twice about murdering those he believes are his enemies.

No man will escape chastisement if he kills another. No man will be accepted into the New Paradise if he murders another in My Father’s Name.

It may be difficult and it may hurt you when a man insults your faith but you must pray for him and you must never forget the Commandment “Thou shalt not kill.”

My Father’s Commandments are very simply. They are clear. They do not need to be defined but woe to the man who breaks My Father’s Laws.

Your Jesus

563. Кожна людина, яка ненавидить іншу через її релігію, не любить Бога по-справжньому

Понеділок, 24 вересня 2012 р. Божого, 15:55

Моя ніжно улюблена дочко, кожна людина, яка ненавидить іншу людину через її релігію, не любить Бога по-справжньому.

Як Мені бридко бачити лицемірство тих, які стверджують, що вони є побожними послідовниками Бога. Ці люди погрожують вбити тих, які не згідні з ними і вбивають тих, які ображають їхніх богів.

Ненависть до іншого є гріхом. Якщо ви вбиваєте іншого, або пробуєте смертельно ранити іншу душу в ім’я релігії, то це є смертним гріхом.

Хіба ви не знаєте, що коли ви поспішно засуджуєте іншого до смерті, тому що він ображає Бога, то власне ви не дотримуєтесь Божих Законів?

Я звертаюся до всіх релігій і всіх віросповідань, які стверджують, що вірять в Бога. Якщо ви вірите в Бога, то ви повинні виявляти любов до інших, навіть якщо вас пригнічують або ображають.

Багато стежок ведуть до Мого Отця, але є лише один Бог. Правдивий Бог є Творцем світу і ви можете бути прийняті до Його Царства тільки тоді, коли будете любити своїх ближніх, в тому числі ваших ворогів.

Дуже легко ненавидіти інших, тому що злі духи атакують і мучать Божих дітей щомиті. Як сильно тішиться злий дух, коли релігійна людина, що відкрито сповідує любов до Бога, підбурює до ненависті, і яка недовго думає перед тим, як знищити тих, яких вона вважає своїми ворогами.

Жодна людина, яка вбиває іншу, не уникне кари. Жодна людина, яка вбиває іншу в ім’я Мого Отця, не буде прийнята до Нового Раю.

Це може бути важким, може ранити вас, коли людина образила вашу віру, але ви повинні молитися за неї і ніколи не маєте забувати про Заповідь: «Не вбий».

Заповіді Мого Отця є дуже прості. Вони є чіткими. Вони не потребують визначення, але горе тій людині, яка порушує Закони Мого Отця.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •