Prepare to witness signs soon to be revealed from Heaven

Sunday, September 23rd, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter it is with love that I ask all of God’s children to prepare to witness signs soon to be revealed from Heaven. Signs will be presented to the world in different ways in order to awaken God’s children. Many will try to deny these signs and dismiss them as superstitious and in the imagination of believers.

For those who will witness the signs you must know that they will help you to prepare your souls. For when you have nurtured your souls and have asked for the forgiveness of your sins, your suffering, after The Warning, will be minimal.

Accept these signs, these miracles, as a Gift from Heaven. Do not fight them or ignore them for they are proof of My Promise to prepare you all before My Second Coming.

Go now and have faith.

Trust is the most important act of loyalty for Me, your Jesus.

Trust in Me and all will be well.

Your Jesus

562. Приготуйтеся стати свідками знаків, які незабаром будуть об’явлені з Небес

Неділя, 23 вересня 2012 р. Божого, 20:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я з любов’ю прошу всіх Божих дітей приготуватися стати свідками знаків, які незабаром будуть об’явлені з Небес. Знаки будуть представлені світу в різний спосіб, щоб розбудити Божих дітей. Багато будуть намагатися заперечувати ці знаки і відкинуть їх як забобони, що існують лише в уяві віруючих.

Ви, які станете свідками цих знаків, повинні знати, що для вас вони стануть допомогою у підготовці ваших душ. Бо коли ви живили свої душі і якщо ви попросите прощення за свої гріхи, тоді ваше страждання після Попередження буде незначним.

Прийміть ці знаки, ці чуда, як Дар з Небес. Не боріться з ними, не ігноруйте їх, тому що вони є доказом Моєї Обітниці підготувати усіх вас перед Моїм Другим Пришестям.

Тепер ідіть і увіруйте.

Довіра є найважливішим актом вірності Мені, вашому Ісусу.

Довіряйте Мені і все буде добре.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •