The false prophets are poised now and will pounce on this mission

Saturday, September 22nd, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter I must warn you about false prophets who try to interfere with this mission.

So many poor deluded souls, who believe that they are receiving divine messages, are being led astray by the evil one.

He does this by preying on their love for me and targets, especially, holy devout souls.

Any person who tells you that they have a message from Heaven which instructs you to change or amend a message from Me is a liar.

This is not the way in which I authorise communications from Heaven. The only messages I allow to be communicated from one visionary to another is one of support and love, but only when this is necessary.

Messages received by genuine prophets or chosen souls are either true or false. There is no in between. Heaven would never send a message to contradict another message received by a chosen soul from Heaven.

Beware of false prophets. Those who do not realise that they are false can cause terrible harm when they interfere with My Holy Word. You, My daughter, must not engage with those who say they come in My Name unless I instruct you otherwise.

The false prophets are poised now and will pounce on this mission. You must not engage with them.

Be alert to these dangers for the most dangerous of all will be the man who will come and claim to be Me.

Allow yourselves, My disciples, to be drawn to the false prophets and you will be easy prey to the antichrist and his false prophet.

Trust in My Holy Word. Many of you cannot, still, accept the Truth and you will argue with me but it will be of no use. For the biggest criticism you have of Me, is that I love all of God’s children, especially sinners.

I love all equally. To those of you who accuse Me of favouring sinners know this. Never try to confuse others by saying that Jesus condones sin. You know this is a lie. I detest the sin but love the sinner.

Your Jesus

560. Фальшиві пророки вже зараз готові накинутися на цю Місію

Субота, 22 вересня 2012 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, Я повинен застерегти вас перед лжепророками, які намагаються перешкодити цій Місії.

Так багато бідних, зведених душ, які вважають, що вони отримують божественні послання, були введені в оману злим духом.

Він робить це, використовуючи їхню любов до Мене і вибирає за свою ціль святі і побожні душі.

Будь-яка людина, яка говорить тобі, що отримала послання з Небес і яка вчить тебе, щоб ти змінила або поправила якесь Послання від Мене, є брехуном.

Я не допускаю такого роду переказів з Небес. Єдиними Посланнями, на які Я уділяю дозвіл, щоб передавалися від одного візіонера до іншого, є послання підтримки і любові, і то лише тоді, коли це необхідно.

Послання, отримані від правдивих пророків чи вибраних душ, є правдивими або фальшивими. Інших немає. Небеса ніколи не змогли би надіслати послань, які б суперечили іншим посланням з Небес, отриманих вибраними душами.

Стережіться лжепророків. Ті, які не розуміють, що вони є фальшивими, можуть спричинити величезну шкоду, коли перешкоджають Моєму Святому Слову. Ти, Моя дочко, не можеш мати справи з тими, які говорять, що вони приходять в Моє Ім’я, за тим винятком, коли Я дам тобі вказівку це зробити.

Фальшиві пророки вже зараз готові накинутися на цю Місію. Ви не повинні мати з ними справи.

Зверніть увагу на ці небезпеки, а серед них найбільшою з усіх буде людина, яка прийде і заявить, що вона є Мною.

Якщо ви дозволите, Мої учні, щоб вас звели фальшиві пророки, тоді будете легкою здобиччю для антихриста і його лжепророка.

Довіряйте Моєму Святому Слову. Багато з вас ще не може прийняти Правду і ви будете зі Мною сперечатися, однак намарно. Оскільки найбільше ви критикуєте Мене за те, що Я люблю всіх Божих дітей, зокрема грішників.

Я люблю всіх однаково. Ви, які звинувачуєте Мене в сприянні грішникам, пам’ятайте наступне. Ніколи не намагайтеся ввести в оману інших, кажучи, що Ісус дає дозвіл на гріх. Знайте, що це брехня. Я ненавиджу гріх, але люблю грішника.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •