Mother of God: It has been foretold, my child, that in these times you live now that the hearts of mankind will be hardened.

Friday, September 21st, 2012 @ 15:05

My child, how quick mankind is to idolise false kings, false gods.

Many people in the world today think nothing of embracing false idols and then have no guilt in their hearts when the reject the one true God.

It has been foretold, my child, that in these times you live now that the hearts of mankind will be hardened. They will reject even their own family in pursuit of pleasure. They will reject those in poverty and those who starve as they practice every kind of self-interest and commit the sin of gluttony.

These days are upon you children. As the human race wanders helplessly, in confusion, where nothing satisfies, they will grasp at anything which they believe will fill the void. This void exists because they do not follow the Truth or pay allegiance to my beloved Son.

Not only do they idolise false gods, they pay allegiance to those poor souls who promote sin as if it is of no consequence.

Then, when they are presented with lies about my Son in the world today, they are quick to accept such untruths.

It is accepted to ridicule my Son yet, when other doctrines which do not contain the Truth, are criticised people cower in fear. They do not fear my Son.

They do not fear the one True God because they do not love Him. Their hearts are closed.

They continue following a path which brings them no comfort. Instead, this path leaves them dissatisfied and empty.

How I weep when I see their confusion. How I weep for my Son whom they hurt so much with their contempt. He who suffered so much for them and who died in the most agonising way. Yet they do not still understand the significance of His Death on the Cross.

It is only when a person accepts Jesus, the Christ, the True Messiah will they find peace.

Soon my Son will present to them the proof they demand. When they are shown the proof they will have to make the final choice.

They will either choose my Son and the Truth or they will accept the lies fed to them by the deceiver.

Pray children that hearts will be opened and that love of my Son will enable all of God’s children to accept His Hand of Mercy.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

559. Матір Спасіння: Це було передбачено, Моя дитино, що в ці часи, в яких ти зараз живеш, серця людей будуть затверділими

 П’ятниця, 21 вересня 2012 р. Божого, 15:05

Моя дитино, як швидко виникає в людей поклоніння фальшивим ідолам, помилковим богам.

Багато людей в сучасному світі не бачать проблеми у прийманні фальшивих ідолів і тому не мають почуття провини у своїх серцях, коли відкидають єдиного Правдивого Бога.

Це було передбачено, Моя дитино, що в ці часи, в яких ти зараз живеш, серця людей будуть затверділими. Вони відкинуть навіть власні родини у гонитві за задоволенням. Також відкинуть тих, які живуть у бідності і тих, які голодують, оскільки в своїх діях вони керуються власною користю і здійснюють гріх обжерливості.

Ці дні поруч з вами, діти. Коли людський рід безпорадно блукає посеред замішання і його нічого не задовольняє, він буде хапатися за все, що, на його думку, заповнить порожнечу. Ця порожнеча існує, бо він не йде за Правдою і не виявляє вірності Моєму улюбленому Синові.

Людський рід не лише поклоняється фальшивим богам, але також виявляє вірність тим нещасним душам, які заохочують до гріха, ніби він не має жодного наслідку.

Тому, коли в сучасному світі людству представляється брехня про Мого Сина, воно швидко приймає таку неправду.

Прийнято висміювати Мого Сина, однак коли інші доктрини, які не містять Правди, піддаються критиці, то люди зіщулюються зі страху. Вони не бояться Мого Сина.

Вони не бояться єдиного Правдивого Бога, бо не люблять Його. Їхні серця є закриті.

Вони далі йдуть дорогою, яка не приносить їм жодної втіхи. Навпаки, цей шлях залишить їх розчарованими і порожніми.

Як же Я плачу, коли бачу їхнє замішання. Як Я плачу над Моїм Сином, якого вони так сильно ранять своєю погордою. Він, який так багато витерпів за них і який вмер у найбільшій муці. Проте вони і надалі не розуміють значення Його Смерті на Хресті.

Тільки тоді, коли люди приймуть Ісуса Христа, Правдивого Месію, вони віднайдуть мир.

Невдовзі Мій Син представить їм доказ, якого вони бажають. Коли їм буде представлений доказ, тоді вони будуть змушені зробити остаточний вибір.

Вони або виберуть Мого Сина і Правду, або приймуть брехню, якою годує їх шахрай.

Моліться діти, щоб їхні серця залишались відкритими і Любов Мого Сина дала можливість всім Божим дітям прийняти Його Руку Милосердя.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •