God the Father: The time of My Son is being merged with your time children and soon all will become one

Thursday, September 20th, 2012 @ 18:25

My dearest daughter how I long to hold My dear children close to Me so I can show them how much they are loved.

So many children are there of Mine, scattered throughout the world, yet so few know their Father. Their Creator.

For those who do not know Me they must be told that I will not forsake them.

I will rise against the evil forces and the king of lies, the beast, and wipe this terrible scourge out of existence.

Only when the scales of wickedness have been pulled back can My children see the Truth.

Children do not worry because your prayers are touching My Heart and through your requests, I will salvage many of My children who are in the dark.

My mission to send My Beloved Son, to claim My Kingdom, is well established now, although many may not be aware of this.

The time of My son is being merged with your time children and soon all will become one.

The time for the New Paradise has been fixed and all has been laid down for My children’s new home, the new world.

I call to you from Heaven to urge you to trust in My Son, His great Mercy and His promise to fulfil this covenant.

Surrender any doubts which may linger as they are blocking you from seeking true peace.

They block My Graces which I want to pour over you to protect you from the last remaining period when Satan controls the earth. His time is about to end. Then the new beginning will evolve.

I await, with love, the return of My children into My Kingdom, the Kingdom of the New Paradise. It is what was meant to be.

I love you. Trust in My Son and await My Call.

Your Father

God the Most High

 558. Бог Отець: Час Мого Сина об’єднується з вашим часом, діти, і незабаром все стане одним

Четвер, 20 вересня 2012 р. Божого, 18:25

Моя найдорожча дочко, як сильно Я прагну тримати Моїх дорогих дітей близько Себе, щоб мати змогу показати їм, як сильно вони є люблені.

Так багато Моїх дітей є розпорошені по цілому світі, однак так небагато знають свого Отця. Свого Творця.

Тим, які не знають Мене, потрібно сказати, що Я їх не залишу.

Я піднімусь проти сил зла і царя брехні, звіра, і зітру існування того страшного лиха.

Тільки тоді, коли впаде заслона злодіянь, Мої діти зможуть побачити Правду.

Діти, не тривожтеся, бо ваші молитви торкаються Мого Серця, і завдяки вашим проханням Я врятую багатьох Моїх дітей, які перебувають у темряві.

Моя Місія послати Мого улюбленого Сина, щоб посісти Моє Царство, добре організована, хоч багато людей можуть бути несвідомі цього.

Час Мого Сина об’єднується з вашим часом, діти, і незабаром все стане одним.

Час для Нового Раю був визначений і все було встановлене для нового дому Моїх дітей, нового світу.

Я закликаю вас із Небес, щоб заохотити довіритися Моєму Синові, Його великому Милосердю і Його Обітниці виконати цей Заповіт.

Відкиньте будь-які сумніви, які можуть залишатися, бо вони перешкоджають вам у пошуку правдивого миру.

Вони перешкоджають Моїм Ласкам, які Я хочу вилити на вас, щоб захистити вас у цьому останньому залишковому періоді, коли сатана контролюватиме землю. Його час добігає кінця. Потім настане Новий Початок.

Я з любов’ю очікую на повернення Моїх дітей до Мого Царства, Царства Нового Раю. Це власне так мало бути.

Я люблю вас. Довіртеся Моєму Синові і очікуйте на Мій Заклик.

Ваш Отець

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •