Conversion takes place first. Then the persecution. Then the Salvation. In that order.

Wednesday, September 19th, 2012 @ 20:45

My dearly beloved daughter a great shift is now taking place in the world and the Light of My Mercy is approaching.

Let no man believe that what I say will come to pass will not take place.

I speak only the Truth so you must trust in Me.

My Holy Spirit is descending rapidly on humanity now to prepare them for My Great Mercy.

Let no man fail to prepare or spread My Word so that souls can be saved.

All is good now My daughter in that all is in place for My Word to spread like a wild flower which will take root in every nation.

The sweet fragrance of My Gift of love is being felt even by those with little faith. For they are aware of a change and a shift but do not understand what is happening.

Tell them that the Lord God, King of Mercy, is preparing to return for the second time to save them.

My Covenant is nearing the stage when conversion takes place first. Then the persecution. Then the Salvation. In that order.

Trust in Me and prepare yourselves for the time of the conversion of much of humanity is close.

Many obstacles are being placed before you My disciples. This is what you must do.

Walk straight. Head towards Me on the path and remain dignified no matter what insults are hurled at you. By doing so, and not engaging with the beast who works through others to make you doubt your faith, you defeat him.

This is why I remained silent and barely responded to My accusers, My executioners. For to do so would have given power to Satan.

My death destroyed the power he had over God’s children. He then lost his power to steal all souls. Now that I come again very soon he will lose all power. But until then he will continue to steal souls.

Be strong. Be calm. Be brave. I am with you. When you surrender your will and trust in Me completely you will be safe.

Your Jesus

 

556. Спочатку відбудеться навернення. Тоді переслідування. Далі Спасіння. В такій послідовності

Середа, 19 вересня 2012 р. Божого, 20:45

Моя ніжно улюблена дочко, зараз відбуваються великі зміни у світі і наближається Світло Мого Милосердя.

Нехай жодна людина не вважає, що те, про що Я кажу, не відбудеться.

Я говорю лише Правду, тому ви повинні Мені довіряти.

Мій Святий Дух швидко сходить зараз на людство, щоб підготувати його до Мого Великого Милосердя.

Нехай жодна людина не занедбує підготовки і поширення Мого Слова, щоб душі могли бути врятовані.

Зараз все є добре, Моя дочко, адже все знаходиться на своєму місці, бо Моє Слово поширюється як польова квітка, яка вкоренилася в кожному народі.

Солодкий запах Мого Дару Любові відчувається навіть тими, які мають малу віру.

Адже вони свідомі змін та зрушень, хоч і не розуміють, що відбувається.

Скажіть їм, що Господь Бог, Цар Милосердя готується повернутися вдруге, щоб їх врятувати.

Мій Заповіт наближається до етапу, коли спочатку відбудеться навернення. Тоді переслідування. Далі Спасіння. У такій послідовності.

Довіряйте Мені і приготуйтеся, бо час навернення більшості людства вже близький.

Багато перешкод було розміщено перед вами, Мої учні. Ось що вам потрібно зробити.

Ідіть вперед. Прямуйте дорогою до Мене і поводьтесь гідно, незалежно від образ, спрямованих у ваш бік. Якщо ви будете так чинити і не дозволите собі вступати в контакт зі звіром, який діє через інших, щоб піддати сумніву вашу віру, тоді ви здолаєте його.

Ось чому Я мовчав і майже не відповідав Моїм обвинувачувачам, Моїм катам. Бо якби Я відповів, то це б додало сили сатані.

Моя Смерть знищила силу, яку він мав над Божими дітьми. Потім він втратив силу, щоб викрасти всі душі. Тепер, коли Я повертаюся знову, він дуже скоро втратить всю свою силу. Але до цього часу буде продовжувати красти душі.

Будьте сильними. Будьте спокійними. Будьте відважними. Я Є з вами. Коли ви відмовитесь від своєї волі і довіритеся Мені цілковито, тоді будете в безпеці.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •