A Protestant nation, Great Britain, will convert soon to My Ways

Monday, September 17th, 2012 @ 21:15

My dearly beloved daughter I wish to reveal to you a miracle I have planned.

A Protestant nation, Great Britain, will convert soon to My Ways, My Teachings and the Truth.

For so long this Christian country has adapted and amended the Laws of God to suit their proud ways.

Once a great Christian country, they sinned throughout the centuries against the Laws of God and convinced themselves that they followed the Laws laid down by My Church on earth.

The prayers of the faithful among them and the love and loyalty shown by Christian leaders in Great Britain, in the face of adversity, has brought them closer to My Sacred Heart.

This country will be converted and the Truth will save millions.

The antichrist and his many followers have influenced many in power in this country but they will fail to steal God’s children.

My followers will unite through all churches throughout Britain and I will envelop them in My Holy Arms.

They will become a powerful force in My army and the plan to unite them has commenced.

Here is a special Crusade Prayer for God’s children in Britain

Crusade Prayer (77)

For Great Britain

O Most Heavenly Father, God the Creator of man please hear my prayer.

I beg You to save Britain from the clutches of evil and dictatorship.

I ask that You unite all of us, of all religions, creed and colour as one family in Your Eyes.

Give us the strength to unite in defiance of any laws introduced to outlaw Your Teachings.

Give us the strength and the courage to never forsake You and to help save all of Your children through our prayers.

Bring all of my brothers and sisters together in unity to pay homage to Your promise to bring us eternal life and entrance to Your Paradise.

Amen.

To the children of Great Britain know that, soon, the conversion which will envelop your country will bring you great graces.

Then you will help lead My army along with other nations towards My Glorious Kingdom.

Your Jesus.

554. Населення протестантів Великобританії невдовзі навернеться на Мої Дороги

Понеділок, 17 вересня 2012 р. Божого, 21:15

Моя ніжно улюблена дочко, Я бажаю відкрити вам чудо, яке Я запланував.

Протестантський народ Великобританії невдовзі навернеться на Мої Дороги, Моє Вчення та Правду.

Як довго ця християнська країна пристосовує і змінює Закон Божий для того, щоб він відповідав їхнім гордим манерам поведінки.

Колись це була прекрасна християнська країна, але впродовж століть її мешканці грішили проти Законів Бога і переконували самих себе, що дотримуються законів, встановлених Моєю Церквою на землі.

Молитви вірних посеред них, а також любов і вірність, проявлена християнськими лідерами у Великобританії перед обличчям незгод, привели їх ближче до Мого Найсвятішого Серця.

Ця країна буде навернена і Правда врятує мільйони.

Антихрист і його чисельні прихильники впливають на багатьох людей при владі в цій країні, але вони не викрадуть Божих дітей.

Мої послідовники об’єднаються з усіма церквами у Великобританії і Я огорну їх Моїми Святими Обіймами.

Вони стануть потужною силою в Моїй Армії і план їхнього об’єднання вже розпочався.

Ось особлива Молитва Хрестового Походу для Божих дітей у Великобританії.

Молитва Хрестового Походу [77]

За Великобританію

О Всевишній Небесний Отче, Боже, Творче людини, будь-ласка, вислухай мою молитву.

Я благаю Тебе врятувати Великобританію з пазурів зла і диктатури.

Я прошу, щоб Ти об’єднав усіх нас, з усіх релігій, переконань і кольорів шкіри, в одну родину в Твоїх Очах.

Дай нам сили об’єднатися всупереч будь-яким законам, введеним для того, щоб заборонити Твоє Вчення.

Дай нам силу і мужність, щоб ніколи Тебе не покинути і через наші молитви допомогти рятувати всіх Твоїх дітей.

Приведи всіх моїх братів і сестер до єдності, щоб віддати шану Твоїй Обітниці принести нам Вічне Життя і право увійти до Твого Раю.

Амінь.

Діти Великобританії, знайте, що навернення, яке незабаром огорне вашу країну, принесе вам великі Ласки.

Тоді ви допоможете вести Мою Армію разом з іншими народами до Мого Славного Царства.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •