Warning to those elite global groups who, through their powerful alliance, plot to control all nations

Sunday, September 16th, 2012 @ 22:50

My dearly beloved daughter this is a warning to those elite global groups who, through their powerful alliance, plot to control all nations.

You, whose god is Satan, know that your souls are blackened with the cloud of evil, which is infested in you by the evil one.

You are in great danger yet you choose to worship the devil who wants to steal your souls and torment you for eternity.

Your plans to dictate, rule, control and mastermind genocide against God’s children will not only be thwarted by the Hand of My Father but this evil will be turned upon you.

You will be severely punished for your wickedness.

The sins you are guilty of are abhorrent to Me and your hatred and contempt for those people, those whom you claim to serve in your governments, will destroy you for eternity.

The brief spell you will enjoy, when you seize the reins of power over nations and introduce a wicked dictatorship regime will bring you an eternal life of Hell.

You will be given many chances to turn your back on the evil group of elite powers. But be careful for you will only be given so much time.

Never underestimate the Power of God. Do not underestimate His Anger. For while a God of great Mercy, He, God, My Eternal Father, is also one to be feared.

His power is almighty. His power over Satan will culminate shortly and He will cast out the Beast and his cohorts into the lakes of fire.

You, too, will be cast into Hell should you continue to destroy God’s Creation, God’s children.

My Father will never forgive you if you step beyond the boundaries of His Great Mercy.

On the day I come to judge you will tremble with the deepest fear unknown to humanity.

On that day you will be accorded the punishment as in the way you treated your brothers and sisters, children of God.

Be warned. For the Anger of God is to be feared.

Your Jesus

553. Попередження для елітних світових груп, об’єднаних у потужний союз, які замишляють змову, щоб взяти під контроль всі народи

Неділя, 16 вересня 2012 р. Божого, 22:50

Моя ніжно улюблена дочко, це попередження для елітних світових груп, об’єднаних у потужний союз, які замишляють змову, щоб взяти під контроль всі народи.

Ви, чиїм богом є сатана, знайте, що ваші душі затьмарені хмарою зла, яке вкоренилося у вас через злого духа.

Ви знаходитесь у великій небезпеці і, попри все, ви вибираєте поклоніння сатані, який хоче вкрасти ваші душі і мучити вас вічно.

Ваші плани диктатури, панування, контролю та майстерного геноциду проти Божих дітей не лише будуть зірвані Рукою Мого Отця, але це ж зло обернеться проти вас самих.

Ви будете суворо покарані за свої злодіяння.

Мені огидні гріхи, в яких ви є винними, а ваша ненависть і погорда до тих людей, яким, як ви стверджуєте, служите в своїх урядах, знищить вас назавжди.

Та коротка мить, якою ви будете втішатись, коли отримаєте владу над народами і введете нечестивий диктаторський режим, принесе вам вічне життя у Пеклі.

Ви отримаєте ще багато шансів відвернутися від злих сил елітних груп. Але будьте дуже обережні, тому що у вас не так багато часу.

Ніколи не варто недооцінювати Божої Сили. Ніколи не варто недооцінювати Його Гніву. Бо, хоч Він і є Богом великого Милосердя, Він, Бог, Мій Предвічний Отець, є також Тим, Кого належить боятися.

Його Сила всемогутня. Його Сила над сатаною незабаром досягне вершини і Він вкине звіра і його спільників до озера вогню.

Ви також будете вкинуті до Пекла, якщо будете продовжувати нищити Боже Створіння, Божих дітей.

Мій Отець ніколи не простить вам, якщо ви перетнете межу Його Великого Милосердя.

В День, коли Я прийду судити, ви будете тремтіти в найбільшому страху, незнаному людству.

В цей День ви отримаєте покарання відповідно до того, як ви ставились до ваших братів і сестер, Божих дітей.

Будьте обережні. Бо Гніву Божого слід боятися.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •