True love comes from God.

Sunday, September 9th, 2012 @ 10:00

My dearly beloved daughter when you doubt the Love of God you doubt the existence of true love. All you are left with is a flawed love.

True love comes from God. When a person does not love God enough they are incapable of loving another human being in the fullness of true love.

Only those with the fire of God’s Love in their souls can truly convey the true meaning of love in another person.

The same is true for those in a marriage that is blessed in My Church.

The Love of God, which will shine down upon the marriage of a man and a woman, who love each other, will infiltrate their souls if they love God with an abandonment, which is necessary to feel peace.

True love means peace. Without love there is no peace no matter how much you try to find it. Peace can only come about through the love of one person for another.

When love is missing in your life nothing is balanced and, in its place is a feeling of numbness.

To find love you must find room in your heart for God.

To find God you must accept Me, your Jesus, as His Beloved Son. For, if you will allow Me, I will take you to Him. When I do and when His Light invades your soul you will find it easy to love another person.

The Love of God, present in a soul, will open the heart of another.

Love shines through heartbreak, unrest and disruption in the world. It is the only way to achieve peace, not only in your personal lives, but in the world around you.

Love brings peace but it must stem from a real love for God, your Creator.

Peace brings harmony.

Love is the lifeline of the human race and, without it, you are lost, lonely, hungry and you will never find peace.

Your Jesus

 

547. Справжня любов походить від Бога

Неділя, 9 вересня 2012 р. Божого, 10:00

Моя ніжно улюблена дочко, якщо ти сумніваєшся в Божій Любові, тоді ти сумніваєшся в існуванні правдивої Любові. І залишається лише помилкова любов.

Правдива Любов походить від Бога. Коли людина не любить Бога достатньо сильно, тоді вона не здатна повною мірою полюбити іншу людську істоту правдивою любов’ю.

Тільки ті, які мають у своїх душах вогонь Божої Любові, дійсно здатні передати правдивий сенс любові іншій особі.

Те ж саме стосується і тих, які живуть у шлюбі, який благословенний Моєю Церквою.

Божа Любов, що освячує шлюб між чоловіком і жінкою, які кохають один одного, проникає в їхні душі, якщо вони люблять Бога з повною самовіддачею, необхідною для того, щоб відчувати мир.

Правдива любов означає мир. Без любові немає миру, незалежно від того, наскільки старанно ви намагаєтеся його знайти. Мир запанує лише завдяки любові однієї людини до іншої.

Коли в житті бракує любові, немає також рівноваги, а її місце займає відчуття заціпеніння.

Щоб знайти любов, ви повинні знайти в своєму серці місце для Бога.

Щоб знайти Бога, ви повинні прийняти Мене, вашого Ісуса, як Його улюбленого Сина. Бо якщо ви Мені дозволите, Я заберу вас до Нього. Коли Я це зроблю і коли Його Світло проникне у вашу душу, ви легко полюбите іншу особу.

Любов Бога, присутня в душі, відкриє серце іншого.

Любов пронизує світлом глибокий сум, тривогу і руйнування у світі. Це єдиний шлях для досягнення миру, і не тільки в особистому житті, але й у світі довкола вас.

Любов приносить мир, але вона повинна походити від правдивої любові до Бога, вашого Творця.

Мир приносить гармонію.

Любов є рятувальним канатом для людського роду і без неї ви будете загублені, самотні, голодні і ніколи не знайдете миру.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •