Virgin Mary: There is a wonderful future ahead for all of God’s children

Saturday, September 8th, 2012 @ 15:30

My child let all of God’s children sit down quietly and allow His Light to shine through their souls.

It is important to put time aside in perfect silence in order to ponder on the Love of God and the plan of my Son to save humanity.

There is a wonderful future ahead for all of God’s children and this New Era of Peace will be welcomed by all those fortunate enough to enter the gates.

Until that day comes, every effort will be made by the evil one to cause disruption and hatred in the world.

He and his demons are creating division amongst God’s children.

They encourage murder, abortion, hatred, violence, persecution and war in every part of the world.

They will not rest until they ensnare every weak soul who succumbs to the temptation they place before such souls, to sin against the Lord God, God the Most High.

So many souls have allowed themselves to be taken, unawares, into their dark prison from which there is little escape once there.

Once the evil one wins over a soul he does not stop until he completely infests the poor soul.

Sin, therefore, is to be avoided for no sin is of little consequence. All it takes is one temptation and the soul becomes weak and defenceless.

Pray, pray, pray against the war which is being waged by the evil one against God’s children.

When someone sins against you, even though you are an innocent victim, you must not allow yourself to be forced to retaliate through sin for this is what the evil one wants. He pits one soul against another in the hope that hatred will fester between the two.

Be on your guard every day and never forget the protection that my Holy Rosary offers against Satan.

I encourage all souls, all religions, to recite my Holy Rosary every day. When you do this the evil one will avoid you and leave you for he cannot withstand the pain he endures when My Rosary is recited especially when said aloud.

Go in peace. Remember I am the Mother of all humanity.

I am the Mother of Salvation. My protection must be sought out by God’s children.

By asking for my help, and prayers, many graces will be accorded to you.

Mother of God

Mother of Salvation

546. Матір Спасіння: Всіх Божих дітей чекає прекрасне майбутнє

Субота, 8 вересня 2012 р. Божого, 15:30

Моя дитино, нехай всі Божі діти спокійно сядуть і дозволять, щоб Боже Світло просвітило їхні душі.

Важливо знайти час для того, щоб у повній тиші розважити про Божу Любов і план Мого Сина по спасінню людства.

Всіх Божих дітей очікує прекрасне майбутнє і Нову Еру миру будуть радісно вітати ті, кому пощастить увійти через її ворота.

Перш ніж настане цей день, злий дух докладе усіх зусиль, щоб внести поділ і ненависть у світі.

Він і його демони розділять Божих дітей.

Вони заохочують до вбивств, абортів, ненависті, насильства, переслідувань і війн у кожній частині світу.

Вони не заспокояться, поки не опанують усі слабкі душі, що піддаються спокусам, які вони підсувають таким душам для того, щоб вони грішили проти Господа Бога, Бога Всевишнього.

Так багато душ несвідомо дозволили взяти себе у в’язницю темряви, з якої мало шансів врятуватися, якщо вже туди потрапили.

Коли злий дух хоч раз здобуде душу, то не відпустить її, доки повністю не заволодіє цією бідною душею.

Гріха слід уникати, тому що жоден гріх не залишиться без наслідків. Вистачає піддатися одній спокусі, і душа стає слабкою і беззахисною.

Моліться, моліться, моліться проти війни, яка ведеться злим духом проти Божих дітей.

Коли хтось згрішить проти вас, навіть якщо ви невинна жертва, ви не повинні дозволити спровокувати себе на відповідь через гріх, адже саме цього хоче злий дух. Він натравлює одну душу проти іншої, в надії, що це призведе до ненависті між ними.

Щодня будьте пильними і ніколи не забувайте про захист, який дає Мій Святий Розарій проти сатани.

Я заохочую усі душі, усі релігії щоденно відмовляти Мій Святий Розарій. Коли ви будете так робити, то злий дух уникатиме вас і покине вас, бо не зможе витримати той біль, який відчуває, коли відмовляють Мій Розарій, особливо тоді, коли його відмовляють вголос.

Ідіть в мирі. Пам’ятайте, що Я є Матір’ю всього людства.

Я – Матір Спасіння. Діти Божі повинні шукати Моєї опіки.

Просячи про Мою допомогу і Мої молитви, отримаєте багато Ласк.

Матір Божа

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •