My Word is being digested quietly by My leading servants

Thursday, September 6th, 2012 @ 18:30

My dearly beloved daughter My Church on Earth is, at last, recognising that I now communicate to the world through you, the seventh messenger.

My Word is being digested quietly by My leading servants who will not, however, publicly proclaim that these Words come from My Holy Lips.

They know that they come from Me and I have touched their hearts and lifted their souls so that they will now follow My lead.

So many sacred servants of Mine have now sought My Words to humanity at this time. They need My special graces now, as without these they would be unable to lead My flock with real confidence.

My Holy Spirit is being poured over My local sacred servants so that they will find the strength to lead My Church through the thorny thick jungle, which lies ahead.

Never fear My beloved clergy for I will never desert you. You will feel My Presence in the times you face ahead when My Body, My Church, will be persecuted. This Holy Presence will be your mainstay, as you will need all My help to sustain you in leading God’s children towards their rightful inheritance.

I accept that many of you will not speak out. I understand how difficult it will be for you to openly proclaim My Word given to you through My end time prophet. But know this.

You have a responsibility to God’s children to lead and direct them to the Truth.

You must never accept lies in lieu of the Truth.

You know that the Truth of My Teachings is cast in stone. My Teachings have, and never will, change.

My New Revelations, which are contained in the Seals in the Book of Revelation, will be made known to you shortly.

Trust in Me. Accept that I speak with you now for I would never forsake you at this time.

My duty to My Father is to ensure that the world is prepared adequately for My Return to salvage every single child of God.

Your Jesus

544. Моє Слово спокійно сприймається Моїми керуючими слугами

Четвер, 6 вересня 2012 р. Божого, 18:30

Моя ніжно улюблена дочко, Моя Церква на землі вкінці розпізнає, що Я зараз спілкуюся зі світом через тебе, Сьомого Посланця.

Моє Слово спокійно сприймається Моїми керуючими слугами, які, однак, публічно не проголосять, що ці Слова походять з Моїх Святих Уст.

Вони знають, що вони походять від Мене, бо Я торкнувся їхніх сердець і підніс їхні душі, і тепер вони будуть іти під Моїм керівництвом.

Так багато Моїх висвячених слуг шукає зараз, в цьому часі, Моїх Слів до людства. Вони зараз потребують Моїх особливих Ласк, тому що без них вони були б нездатні вести Мою паству зі справжньою впевненістю.

Мій Святий Дух виливається локально на Моїх висвячених слуг для того, щоб вони знайшли в собі сили, щоб вести Мою Церкву через тернисті, густі джунглі, які лежать попереду.

Ніколи не бійтеся, Моє улюблене духовенство, тому що Я ніколи вас не покину. Ви відчуватимете Мою Присутність в часах, які надійдуть, коли Моє Тіло, Моя Церква, будуть переслідувані. Ця Свята Присутність буде вашою опорою, коли ви будете потребувати Моєї допомоги для підтримки вас у веденні Божих дітей до їхнього законного Спадкоємства.

Я приймаю те, що багато з вас не говоритимуть відкрито. Я розумію, що вам буде важко відкрито проповідувати Моє Слово, дане через Мого пророка Кінця Часів. Але пам’ятайте наступне.

На вас лежить відповідальність за Божих дітей, щоб вести і направляти їх до Правди.

Ви ніколи не повинні приймати брехню замість Правди.

Ви знаєте, що Правда Мого Вчення висічена на камені. Моє Вчення не змінюється і ніколи не зміниться.

Мої Нові Одкровення, які містяться в Печатях Книги Апокаліпсису [Одкровення], невдовзі будуть вам повідомлені.

Довіртеся Мені. Прийміть те, що Я зараз говорю із вами саме тому, що ніколи не залишив би вас у цей час.

Моїм обов’язком перед Моїм Отцем є забезпечити, щоб світ був належним чином підготовлений до Мого Повернення задля спасіння кожної Божої дитини.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •