I call on all of you to set up centres where you can ensure that My Messages are spread

Monday, September 3rd, 2012 @ 10:08

My dearly beloved daughter the army has been formed and its ranks will spread across Christian countries as well as those run by Communists.

No country will be left untouched by My army, My Remnant Army.

There will be tiers within My army with ranks of every kind designed to ensure that My Mission to convert souls succeeds.

All those in My army, irrespective of the role they play, will have this in common with each other.

They will serve Me in humble servitude and their love for Me, their Jesus, will stay alight throughout the Mission.

The Torch of Flames, ignited by the Holy Spirit, will not flicker for this is a special Gift to strengthen My soldiers.

Remember this will be a war, a war to save the human race. A war, which My Father will ensure is won in the Name of God.

I call on all of you to set up centres where you can to ensure that My Messages are spread in whatever way you can.

Prayer is an important part of such centres because when you set up prayer groups you will strengthen the power of My army.

I will increase conversion as more prayer groups are established in My Holy Name.

Call these prayer groups Jesus to Mankind and leave the rest to Me.

My Holy Spirit will cover you in such groups and guide you every step of the way. I will give you further instructions soon.

Be at peace. I am happy that you, My beloved disciples have responded to My Call with such love and trust.

Your Jesus

541. Я закликаю усіх вас створити осередки, завдяки яким можна забезпечити поширення Моїх Послань

Понеділок, 3 вересня 2012 р. Божого, 10:08

Моя ніжно улюблена дочко, була сформована Армія, а її ряди будуть розташовані в християнських країнах, а також в тих, на чолі яких є комуністи.

Жодна країна не залишиться недоторкнутою Моєю Армією – Моєю Армією Залишку.

В Моїй Армії існуватимуть рівні з рангами кожного виду для того, щоб забезпечити успіх Моєї Місії по наверненню душ.

Всі в Моїй Армії, незалежно від ролі, яку виконують, матимуть одну спільну рису.

Вони будуть служити Мені в покірній відданості і їхня любов до Мене, їхнього Ісуса, буде палати протягом всієї цієї Місії.

Світоч Полум’я, розпалений Святим Духом, не мерехтітиме, адже це є особливий Дар для зміцнення Моїх воїнів.

Пам’ятайте, що це буде війна – війна за спасіння людського роду. Війна, яка, завдяки Моєму Отцю буде виграна в Ім’я Бога.

Я закликаю усіх вас створити осередки, завдяки яким можна забезпечити поширення Моїх Послань, які будуть розповсюджуватись різними можливими способами.

Молитва є важливою рисою таких осередків, бо коли ви будете створювати молитовні групи, то будете зміцнювати силу Моєї Армії.

Я збільшуватиму кількість навернень по мірі збільшення числа молитовних груп, створених в Моє Святе Ім’я.

Назвіть ці молитовні групи “Ісус до людства”, а решту залиште Мені.

Мій Святий Дух огорне вас в таких групах і покерує кожним вашим кроком на цьому шляху. Незабаром Я дам вам подальші вказівки.

Залишайтесь в мирі. Я щасливий, що ви, Мої улюблені учні, відповіли на Мій заклик з такою любов’ю і довірою.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •