No man knows the Truth of the real contents of the Book of Revelation. Only God knows

Friday, August 31st, 2012 @ 23:20

My dearly beloved daughter you are at the cusp of an explosion, which will see My Mercy pour out over the world in an event, which will change the face of the earth.

This mission has been quick.

You were called suddenly and with haste as I moved to ensure that the world was given the Truth.

So few people understand that this is how God calls on the prophets, unawares, leaving no time for preparation on the part of the prophet.

This means that the words flow without hesitation.

No man has the ability to write such Messages as these. To say that this is the case is an insult to My Father and the Holy Spirit.

No man could, through human words, ignite the Flame of God’s Love in the souls of His children like these Messages can.

Only God could produce such a result.

No man knows the Truth of the real contents of the Book of Revelation. Only God knows.

Only I, the Lamb of God, have the authority to reveal what they contain. I do this now through My messenger Maria Divine Mercy who will convey My Words, not hers, to a disbelieving world.

Heed My Word now for it is being given to you to save you. To warn you. To prepare you. And to purify you.

Be ready when the time comes.

I come, through the Messages, to prepare you. You do not know the day or the hour; so therefore, you must prepare your soul as if the time for Me to come is in the next day.

Always be ready. I ask that you keep a clear and open mind when reading My Messages for the first time, for this will probably be the only time you will witness My Voice from Heaven until the day you have all been waiting for arrives.

I bless you all.

I beckon you to come to Me.

When I ask you to pray I simply ask you to confide in Me, in your own simple words.

In your own way. In your private thoughts. I hear everything. I see all. I feel what you feel. I am with each of you standing beside you, just waiting for the day when you will finally surrender to My Call.

You have nothing to fear from Me for My Love for you will overcome any darkness, which keeps you distant from Me.

Turn to Me and I will pour My Light over you.

Then I will give you the peace you crave. I am waiting. I am patient.

Come to Me when you are ready.

I love you. I bless you.

Your Saviour

Jesus Christ

539. Жодна людина не знає Правди реального змісту Книги Одкровення. Знає тільки Бог

П’ятниця, 31 серпня 2012 р. Божого, 23:20

 Моя ніжно улюблена дочко, ти перебуваєш на піку вибуху, який призведе до того, що Моє Милосердя виллється на світ через подію, яка змінить обличчя землі.

Ця Місія є швидкою.

Ви були покликані раптово і з поспіхом, а Я діяв так, щоб забезпечити отримання Правди світом.

Так мало людей розуміють, що саме таким чином Бог кличе пророків, раптово, не залишаючи пророкові часу для підготовки.

Це означає, що слова течуть без вагань.

Жодна людина неспроможна написати такі Послання, як ці. Якщо ви говорите, що це не так, то це зневажає Мого Отця і Святого Духа.

Жодна людина не змогла б людськими словами розпалити Полум’я Божої Любові в душах Його дітей, так як ці Послання.

Тільки Бог може викликати такий результат.

Жодна людина не знає Правди реального змісту Книги Одкровення. Знає тільки Бог.

Тільки Я, Агнець Божий, маю владу об’явити те, що вона містить. Я роблю це тепер через Мого посланця, Марію від Божого Милосердя, яка буде переказувати не свої, а Мої Слова невіруючому світові.

Зважте тепер на Моє Слово, бо воно вам дається, щоб вас врятувати. Щоб вас попередити. Щоб вас підготувати. І щоб вас очистити.

Будьте готові, коли прийде час.

Я приходжу через ці Послання, щоб вас підготувати. Ви не знаєте ні дня, ні години, тому ви повинні підготувати свої душі так, ніби час Мого Приходу мав би надійти на наступний день.

Будьте завжди напоготові. Я прошу вас зберегти ясний і відкритий розум, коли ви читаєте Мої Послання вперше, тому що це буде, правдоподібно, єдиний раз, коли ви станете свідками Мого Голосу з Неба, поки надійде той день, на який всі очікують.

Я благословляю вас усіх.

Я закликаю вас, щоб ви прийшли до Мене.

Коли Я прошу вас молитись, то просто прошу, щоб ви довірилися Мені своїми власними простими словами.

На свій власний спосіб. У своїх думках. Я все чую. Я все бачу. Я відчуваю те, що ви відчуваєте. Я стою поруч із вами, поруч кожного з вас і тільки чекаю того дня, коли ви, нарешті, зможете піддатися Моєму заклику.

Ви не маєте чого боятися з Мого боку, бо Моя Любов, якою Я вас обдаровую, переможе будь-яку темряву, яка віддаляє вас від Мене.

Зверніться до Мене і Я виллю Моє Світло над вами.

Тоді Я подарую вам мир, якого ви прагнете. Я чекаю. Я терплячий.

Прийдіть до Мене, коли будете готові.

Я вас люблю. Я благословляю вас.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •