Virgin Mary: The awakening is coming soon

Thursday, August 30th, 2012 @ 18:15

My child the renewal of souls has already begun and the Era of Peace is not too far away.

As all of God’s children are being blessed by the Gift of the Word of my beloved and precious Son, the spread of the Holy Spirit continues to spread across all nations.

There will be no stopping the Word of my Son for this is by the command of My Father.

Conversion will ignite the hearts of humanity and many will feel the Love of God, their natural Father, grip them in such a way that it will surprise and shock them.

Once this Divine Love surges through them they will feel an urge to shout for joy for it is like no other love known to man.

The awakening is coming soon.

As the Spirit of God continues to fan out in Flames of Glory, evil will be diluted and Satan’s army will be left bereft of its soldiers.

It will be left defenceless because many of his followers will be won over by God’s Mercy, leaving Satan with only half an army.

Disillusioned with his empty promises they will respond to the Light of my Son’s Divine Mercy.

The battle has not only begun but souls are now following my Son in their multitudes as they seek out the Truth of Eternal Life.

I bless you my child.

Heaven rejoices because of the conversion of souls and the salvation of dark souls, which is being achieved through the prayers of those who love my Son.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

538. Матір Спасіння: Невдовзі настане пробудження

Четвер, 30 серпня 2012 р. Божого, 18:15

Моя дитино, відродження душ вже розпочалося і Ера Миру є близько.

Коли усі Божі діти є благословенні Даром Слова Мого улюбленого і дорогого Сина, поширення Святого Духа продовжує зростати, охоплюючи всі народи.

Слово Мого Сина не буде зупинено, бо таким є наказ Мого Отця.

Навернення розпалить серця людства і багато хто відчує, як Любов Бога, їхнього природнього Отця, захопить їх в такий спосіб, що це їх здивує і вразить.

Коли Божа Любов хлине крізь них, вони відчують бажання кричати від радості, бо вона не буде подібна до жодної іншої любові, яка знана людині.

Невдовзі настане пробудження.

Оскільки Дух Божий продовжує надиматися у Вогні Слави, зло буде ослаблене і армія сатани буде позбавлена своїх воїнів.

Вона стане безборонною, тому що велика кількість послідовників сатани буде здобута завдяки Божому Милосердю, яке залишить його лише з половиною армії.

Розчаровані його порожніми обіцянками, вони відгукнуться на Світло Божого Милосердя Мого Сина.

Битва вже не тільки розпочалася, але душі вже йдуть натовпом за Моїм Сином, шукаючи Правди Вічного Життя.

Я благословляю тебе, Моя дитино.

Небо радіє через навернення душ і спасіння темних душ, яке досягнуто завдяки молитвам тих, які люблять Мого Сина.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •