This is the responsibility I give you My Disciples, to convert the souls for whom I yearn the most

Monday, August 27th, 2012 @ 19:20

My dearly beloved daughter My Love for My disciples, who have responded to My Messages, has swelled My Sacred Heart to such proportions that it will now burst forth with an abundance of Graces.

My Graces pour over you My beloved followers at this time.

They are being given to you to strengthen your resolve to spread My Holy Word.

My Messages from Heaven will nourish souls, including the most blackened, with the oxygen they need to survive the darkness poured out over the world by Satan.

His invisible, but powerful, influence, weakens even the strongest of believers who begin to doubt their faith.

When I give you these Graces I do so for a reason.

You, My disciples, are the anchor from which all souls who wander aimlessly in confusion, will draw towards. Even if they will not listen to you in the beginning you must persevere.

Give them copies of My Messages and My Crusade Prayers and walk away silently.

They will be touched in some way by My Holy Spirit. If they do not accept them they will find it difficult to simply walk away and just forget them. No, they will come back for Me.

Some will come back reluctantly. Curiosity will get the better of them.

Some will come back with a view to try to dismiss these Messages and try to convince you to do the same.

Others will come back to argue with you, sneer at you and challenge you.

Others will tell you that these Words do not come from Me and this will break your hearts.

But then there will be the converts. Those who will come running to you with pure joy in their hearts begging for more.

It will be these souls who will make it all worthwhile.

However it is the dark souls for whom you must pray the most and it is because of them that I pour out My Graces upon you so that you will help salvage their souls. For without your help there is no hope for them.

This is the responsibility I give you My Disciples, to convert the souls for whom I yearn the most.

Your Jesus

535. Це є зобов’язання, яке Я доручаю Моїм учням –
навертайте ті душі, за якими Я найбільше тужу

Понеділок, 27 серпня 2012 р. Божого, 19:20

Моя ніжно улюблена дочко, Моя Любов до Моїх учнів, які відгукнулися на Мої Послання, переповнила Моє Найсвятіше Серце до таких розмірів, що воно вибухне зараз рясними Ласками.

Мої Ласки виливаються в цей час на вас, Мої улюблені послідовники.

Вони даються вам, щоб зміцнити ваш намір розповсюджувати Моє Святе Слово.

Мої Послання з Неба будуть живити душі, в тому числі найбільш почорнілі, киснем, якого вони так потребують, щоб пережити темряву, вилиту сатаною на весь світ.

Його невидимий, але потужний вплив послаблює навіть найсильніших віруючих, які починають сумніватися у своїй вірі.

Коли Я даю вам ці Ласки, то роблю це з певної причини.

Ви, Мої учні, є якорем порятунку, який притягне всі ці безцільно блукаючі, дезорієнтовані душі. Навіть якщо вони не захочуть вас слухати на початку, ви повинні бути наполегливими.

Дайте їм копії Моїх Послань і Мої Молитви Хрестового Походу і мовчки відійдіть.

Мій Святий Дух торкнеться їх особливим способом. Навіть якщо вони їх не приймуть, їм буде важко просто відійти і забути про них. Ні, вони повернуться до Мене.

Деякі з них повертатимуться неохоче. Але цікавість візьме гору над ними.

Інші будуть повертатися з наміром, щоб спробувати відкинути ці Послання і намагатимуться переконати вас зробити так само.

Ще інші повернуться, щоб сперечатися з вами, глузувати з вас і кинути вам виклик.

Інші говоритимуть, що ці Слова не походять від Мене і це розіб’є вам серце.

Але будуть також і навернені. Ті, які прибіжать до вас з чистою радістю в серці, просячи ще більше.

Це будуть ті душі, задля яких варто все це робити.

Однак темні душі є тими, за яких ви повинні найбільше молитися і саме тому Я виливаю на вас Мої Ласки, щоб ви могли допомогти Мені рятувати їхні душі. Бо без вашої допомоги вони не матимуть жодної надії.

Це є зобов’язання, яке Я доручаю Моїм учням – навертайте ті душі, за якими Я найбільше тужу.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •