Hatred is the cause of all evil in the world and it takes many forms.

Sunday, August 26th, 2012 @ 18:30

My dearly beloved daughter, hatred is the cause of all evil in the world and it takes many forms.

Hostility towards another person springs from fear, the fear that this person may hurt you in some way.

Disagreements with another person can come about because of the sin of pride. This is when you feel that you must prove your worth, at all costs, even if you are wrong.

Jealousy very soon turns to hatred although it can be mild to begin with.

Dislike of oneself begins because you compare your life with others whom you feel have better fortune than you.

Very soon this dislike develops into hatred of oneself and one’s body. This then leads into sins of the flesh.

Hatred may also develop because of the sin of coveting another’s possessions.

This can lead to war when one country covets the riches of another.

Or it can mean allowing greed to consume your soul when you crave the same worldly riches as your neighbour.

Envy also turns into a form of hatred especially when, no matter how hard you try to emulate another, you fail to achieve what you set out to do.

All sins, if allowed to fester, can lead you towards hatred.

When you feel hatred you must know that Satan has managed to invade your spirit.

When this happens he will hold you in a vice-like grip and will not leave you alone.

No matter how much you try to release his grip, he will hold onto you for dear life. Your only weapon is prayer.

Pray, pray, pray when hatred surges through you. For until it leaves you, you can never feel peace, love or joy again.

When hatred takes hold of your heart and soul, you become one step further removed from Me, your Jesus.

You suffer terribly and feel an anger and a helplessness which you cannot control.

Never believe the final lie which Satan will plant in your soul, when he has cast a cloak of hatred over you.

The lie is this. Your hatred can only be dissipated when you seek final revenge on the target of your hatred.

What to do when hatred envelops you? The power of love can evaporate hatred, instantly.

When you pray and ask me to help you My answer will be this.

Forgive your adversaries and those whom you believe are the cause of your hatred.

But to forgive you must humble yourself before Me and ask Me to forgive you first.

Once you forgive those you hate you must then atone for your sin.

Show your adversaries love. Fight hatred, a wicked and dangerous disease of the soul, with love.

Love is the cure to rid your soul of this infestation.

When you can do this you will have defeated Satan and he will leave you be.

Never be afraid to fight hatred in your soul even though you will find it very difficult.

If hatred could be diluted in this way, through the humility of the sinner, peace would reign in the world.

Your Jesus

 

534. Ненависть є причиною всього зла у світі і приймає багато форм

Неділя, 26 серпня 2012 р. Божого, 18:30

Моя ніжно улюблена дочко, ненависть є причиною всього зла у світі і приймає багато форм.

Вороже ставлення до іншої людини виникає через страх –
страх, що ця особа може вас якимось чином скривдити.

Непорозуміння з іншою людиною може з’явитись через гріх гордині. Це відбувається тоді, коли ви відчуваєте, що повинні довести свою вартість будь-якою ціною, навіть якщо помиляєтесь.

Заздрість дуже швидко перетворюється на ненависть, хоч може починатися лагідно.

Знеохочення до самого себе народжується, коли ви починаєте порівнювати своє життя з іншими людьми, в яких, як ви вважаєте, доля краща, аніж ваша.

Це знеохочення дуже швидко переростає в ненависть до себе і власного тіла. Це, в свою чергу, призводить до гріхів плоті.

Ненависть може також розвиватися через гріх пожадання чужої власності.

Це може призвести до війни, коли одна країна пожадає багатства іншої.

Або дозволить жадібності знищити вашу душу, коли ви прагнете тих самих земних багатств, які мають ваші ближні.

Заздрість також стає однією з форм ненависті, особливо тоді, коли попри те, як сильно ви намагаєтеся наслідувати інших, вам не вдається домогтися того, що ви постановили зробити.

Всі гріхи, якщо ви дозволяєте їм вас ятрити, можуть призвести до ненависті.

Коли ви відчуваєте ненависть, то маєте знати, що сатані вдалося втрутитися до вашого духа.

Якщо так трапиться, він буде тримати вас у лещатах зла і не залишить у спокої.

Незважаючи на те, як сильно ви будете старатися звільнитися з його хватки, він триматиме вас з усіх сил. Вашою єдиною зброєю є молитва.

Моліться, моліться, моліться, коли у вас здіймається ненависть. Бо якщо вона вас не залишить, ви ніколи не зможете знову відчути миру, любові і радості.

Коли ненависть огортає ваше серце і душу, ви відсуваєтесь на один крок від Мене, вашого Ісуса.

Ви жахливо страждаєте і відчуваєте гнів і безпорадність, над якими не можете запанувати.

Ніколи не вірте в остаточну брехню, яку сатана сіє у ваших душах, коли накидає на вас плащ ненависті.

Та брехня полягає в наступному: ваша ненависть може бути послаблена лише тоді, коли ви остаточно помститеся об’єкту своєї ненависті.

Що робити, якщо ви оповиті ненавистю? Сила любові може негайно розсіяти ненависть.

Коли ви будете молитися і просити Мене про допомогу, то Моя відповідь буде такою.

Пробачте своїм ворогам і тим, хто, на ваш погляд, є причиною вашої ненависті.

Але щоб пробачити, ви повинні самі впокоритися переді Мною і просити Мене, щоб Я простив насамперед вам.

Коли ви прощаєте тих, кого ненавидите, то ви повинні потім спокутувати свої гріхи.

Проявіть любов до своїх противників. Ненависть, нікчемну і загрозливу хворобу душі, поборюйте любов’ю.

Любов є лікарством, яка звільнить вашу душу від цієї зарази.

Якщо ви будете в стані це зробити, то переможете сатану і він залишить вас в спокої.

Ніколи не бійтеся боротися із ненавистю у своїх душах, навіть якщо це буде дуже важко для вас.

Якщо ненависть послабилася б у такий спосіб, через покору грішника, тоді мир запанував би в усьому світі.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •