Give My Father thanks for the Gift of His Grace of Immunity from the Fires of Hell

Friday, August 24th, 2012 @ 03:15

My dearly beloved daughter I want you to ask My disciples to begin the recital, daily, of My Jesus to Mankind Litanies as and from now.

These prayers will bring great Graces and will save all those for whom you place within your special intentions for the salvation of their souls.

This second one, is in honour of My Eternal Father, who loves every one of His cherished children.

I lay My Head on His Shoulder, My Arms wrapped around Him every day, to give Him comfort as He frets for all those poor souls who are lost to Him.

Come to Him, My beloved disciples, and give My Father thanks for the Gift of His Grace of Immunity from the Fires of Hell to those who respond to His Call.

Jesus to Mankind Litany Prayer (2)

For the Grace of Immunity

O Heavenly Father Most High I love You.

I honour You.

Lord Have Mercy.

Lord forgive us our trespasses.

I adore You. I praise You.

I give You thanks for all Your special Graces.

I beg You for the Grace of Immunity for my beloved (name all those in a list for the salvation of souls)

I offer You my loyalty at all times.

You O Most Heavenly Father, Creator of all things, Creator of the Universe, Creator of humanity, You are the source of all things.

You are the source of Love.

You are Love.

I love You.

I honour You.

I lay myself before You.

I beg for Mercy for all souls who don’t know You, who don’t honour You, who reject Your Hand of Mercy.

I give myself to You in mind, body and soul so that You can take them into Your Arms, safe from evil.

I ask You to open the Gate of Paradise so that all Your children can unite, at last, in the inheritance you have created for all of us.

Amen.

I want all of you to know this.

The love My Eternal Father has for each of His children is beyond the capacity of your knowing.

It is one hundred times, or more, stronger than that which a parent holds in their hearts for their own child on earth.

So strong is the love that My Father has for His children that He has made many sacrifices which you are not aware of.

His Hand has been pulled back from inflicting many chastisements which He planned in order to punish His children.

His patience has been tried beyond endurance.

The insults thrown at Him have been ignored by Him.

Instead He wants to bring His children back to Him, not through fear, but through the love of those children of His who love Him the most.

He relies on those of you with a deep abiding love for Him and me, His Son, to help gather His lost children so He can take them to Him.

Bring all those souls close to your heart and place them now before the Throne of My Father and, in His Mercy, He will give you the greatest Gift of all.

He will grant their salvation.

Bring the names of dark souls, including a list of those not known to you, and beg for mercy for their souls.

My Father awaits, with love in His Heart, for your generous response.

Come. Do not hesitate, for this is the most extraordinary Gift of its kind from Heaven.

You of this generation are, indeed, blessed.

Your Jesus

532. Подякуйте Моєму Отцю за Дар Ласки Захисту від вогню Пекла

П’ятниця, 24 серпня 2012 р. Божого, 3:15

Моя ніжно улюблена дочко, Я хочу, щоб ти попросила Моїх учнів відтепер розпочати щоденне відмовляння Моїх Літаній “Ісус до Людства”.

Ці молитви принесуть великі Ласки і врятують всіх тих, кого ви включите у свої особливі наміри для спасіння їхніх душ.

Це друга Літанія на честь Мого Предвічного Отця, який любить кожного зі Своїх дорогоцінних дітей. Щоденно Я кладу Йому Голову на плече, обіймаю Його, щоб втішити, коли Він турбується про всі ці бідні душі, які загублені для Нього.

Прийдіть до Нього, Мої улюблені учні, і подякуйте Моєму Отцю за Дар Ласки Захисту від вогню Пекла для тих, які відповідають на Його заклик.

Літанія [2]

Про благодать захисту

О Всевишній Отче Небесний, я люблю Тебе.

Я почитаю Тебе.

Господи, помилуй.

Господи, прости нам наші провини.

Я поклоняюся Тобі.

Я прославляю Тебе.

Дякую Тобі за всі Твої особливі Благодаті.

Благаю Тебе про Благодать Захисту для моїх улюблених [імена всіх зі списку за спасіння душ].

Я жертвую Тобі мою вірність повсякчас.

О Всевишній Небесний Отче, Творець всього сущого, Творець всесвіту, Творець людства, Ти – джерело всього сущого.

Ти – джерело Любові.

Ти – Любов.

Я люблю Тебе.

Я почитаю Тебе і припадаю перед Тобою.

Я благаю про Милосердя для всіх душ, які Тебе не знають, які Тебе не почитають, які відкидають Твою Руку Милосердя.

Я віддаю Тобі себе розумом, тілом і душею, щоб Ти міг взяти їх у Свої Обійми, безпечні від зла.

Я прошу Тебе відкрити Ворота Раю, щоб всі Твої діти могли нарешті об’єднатися у цьому Спадкоємстві, яке Ти створив для всіх нас.

Амінь.

Я хочу, щоб всі ви знали про це.

Любов Мого Предвічного Отця, якою Він обдаровує кожного зі Своїх дітей, перебуває поза межами вашого розуміння.

Вона в сто і більше разів сильніша від тієї, яку батьки мають у своєму серці до власної дитини на землі.

Ця Любов, якою Мій Отець обдаровує Своїх дітей, є настільки сильною, що Він зробив багато жертв, яких ви не усвідомлюєте.

Він стримав Свою Руку, щоб не наслати багато кар, якими планував покарати Своїх дітей.

Його терпеливість піддавалась нестерпному випробуванню.

Він не звертав уваги на кинуті в Його бік образи.

Попри те Я хочу повернути Своїх дітей до Себе не через страх, а з любові до тих Своїх дітей, які люблять Його найбільше.

Він покладається на тих з вас, які мають глибоку, постійну любов до Нього і до Мене, Його Сина, що ви допоможете зібрати Його загублених дітей, щоб Він міг забрати їх до Себе.

Принесіть всі душі, які близькі вашому серцю і покладіть їх перед Престолом Мого Отця, а Він у Своєму Милосерді дасть вам найбільший Дар з усіх.

Він уділить їм спасіння.

Принесіть імена темних душ, включно зі списком тих, яких не знаєте і благайте про милосердя для них.

Мій Отець чекає з любов’ю у Своєму Серці на вашу щедру відповідь.

Прийдіть. Не вагайтеся, бо це є, в своєму роді, найбільш унікальний Дар з Неба.

Ви, з цього покоління, насправді, є благословенними.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •