Important Message God the Father: I will grant immunity from the Gates of Hell to those souls for whom you pray.

Thursday, August 23rd, 2012 @ 15:15

My dearest daughter it has been seldom that the Holy Trinity has communicated to mankind in this way and the first time that I, your Father, has sanctioned a Mission of this kind.

My children, many of whom do not realise the significance of this Divine Intervention, will understand soon why it is necessary.

If the Second Coming of My Beloved Son were to occur, without warning, My precious children would never enter the gates of My New Paradise.

They would never have been able to prepare their souls and would not be fit to be admitted to the New Era of Peace.

This is a communication which the world will find difficult to respond to.

So dark is the cloud which covers the hearts of man that few souls will be able to see the Light of My Divine Promise.

The forces of evil, ever present in the world, prevent My children from reaching out to Me.

My determination to bring My family close and to unite them to My Bosom is fierce.

Let no man fail to understand that I will facilitate the rapid conversion of humanity, whatever the cost.

Allowing for the free will of all of My children to remain untouched, the miracles I will command, will turn their hearts inside out.

This is My Promise as I call out to each of you dear little children of Mine.

I, your Beloved Father, yearn to take you, gather you and hold you close to My Heart and take you to safety.

So few of you know the depths of My Love. Once you experience love for Me, your Eternal Father, you could never sever again your link from Me.

I want to give you comfort.

I desire to let you know that My Love for you means that, through My Son Jesus Christ, great Mercy will be shown even to those with hearts of stone and to those with souls so black that only a miracle can save them.

To those who love Me I say this. Your love for Me, your Father, will be given back to you in abundance. Your love for My Precious Son will be rewarded in that I will grant immunity from the Gates of Hell to those souls for whom you pray.

Nothing is impossible.

My Love is endless.

Trust in me.

Trust in My Son.

When you do I will grant great graces for the Salvation of mankind.

Your beloved Father

God the Most High

531. Важливе Послання від Бога Отця: Я захищу від воріт Пекла ті душі, за які ви молитесь

Четвер, 23 серпня 2012 р. Божого, 15:15

Моя найдорожча дочко, Пресвята Трійця рідко встановлювала контакт з людством в такий спосіб і вперше Я, ваш Отець, схвалив Місію такого роду.

Мої діти, багато з тих, які не усвідомлюють важливості такого Божественного Втручання, невдовзі зрозуміють, чому воно таке необхідне.

Якщо Друге Пришестя Мого улюбленого Сина мало б відбутися без Попередження, Мої дорогі діти ніколи б не увійшли до Воріт Мого Нового Раю.

Вони ніколи б не змогли підготувати свої душі і не були б готовими вступити до Нової Ери Миру.

Світові буде важко відповісти на це Послання.

Хмара, яка покриває серце людини, є такою темною, що лише небагато душ будуть в стані побачити Світло Моєї Божественної Обітниці.

Сили зла, які завжди присутні у світі, перешкоджають Моїм дітям приступити до Мене.

Моя рішучість привести Мою родину ближче і об’єднати її в Моєму Серці, є непохитною.

Нехай не буде людини, яка б не зрозуміла, що Я сприятиму швидкому наверненню людства будь-якою ціною.

Хоч Я дозволяю, щоб вільна воля всіх Моїх дітей залишалась недоторканою, ті чуда, які будуть здійснюватися за Моїм наказом, повністю перемінять їхні серця.

Це є Моя Обітниця і Я звертаюся до кожного з вас, Мої дорогі малі діти.

Я, ваш улюблений Отець, тужу за тим, щоб вас зібрати і тримати близько Мого Серця і взяти вас у безпечне місце.

Так небагато серед вас знають глибину Моєї Любові. Якщо ви хоч раз відчуєте любов до Мене, вашого Предвічного Отця, то вже ніколи не зможете знову розірвати свій зв’язок зі Мною.

Я хочу вас втішити.

Я прагну, щоб ви знали, що Моя Любов до вас означає, що Велике Милосердя буде виявлено через Мого Сина, Ісуса Христа, навіть до тих, які з кам’яними серцями і такими чорними душами, що тільки чудо може їх врятувати.

Тим, які люблять Мене, говорю наступне. Ваша любов до Мене, вашого Отця, повернеться до вас із надлишком. Ваша любов до Мого Найдорожчого Сина буде винагороджена в той спосіб, що Я захищу від воріт Пекла ті душі, за яких ви молитесь.

Немає нічого неможливого.

Моя Любов нескінченна.

Довіряйте Мені.

Довіряйте Моєму Синові.

Коли ви це зробите, Я уділю велику Ласку для спасіння людства.

Ваш улюблений Отець

Бог Всевишній 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •