Virgin Mary: Conversion can weaken the impact of the antichrist

Thursday, August 23rd, 2012 @ 12:40

My child let all God’s children know that the more opposition that there is to the Holy Word of my Son, at this time, the more will be the graces poured out upon the disciples of my Beloved Son.

All the prophecies foretold can be mitigated in many ways were all God’s children to accept the grace of conversion.

Conversion can weaken the impact of the antichrist. Your daily prayers, including the recital of the Crusade Prayers will help bring this about.

To those who oppose my Son’s Mission on earth, I ask that you pray for their souls.

This battle for souls is intense and you must rise above the torment and the scourging to ask me to pray for poor misguided souls who believe that they speak in the Name of my Son but who are, instead, being deceived by the evil one.

My Son will never give up His quest for souls especially those who reject Him, mock His Holy Word and whose souls are blackened by sin.

You must stay strong, children, all of you and remain firm in your resolution to do the Holy Will of my Son.

This will not be easy but to gain entry to the New Paradise is not easy.

It requires much patience, much prayer, much love for one another and the ability to forgive all those who cause you grief and who desecrate the Word of my Son.

Thank you for responding to my call.

Mother of Salvation

530. Матір Спасіння: Навернення може послабити вплив антихриста

Четвер, 23 серпня 2012 р. Божого, 12:40

Моя дитино, нехай всі Божі діти знають, що чим більший спротив існує в цей час відносно Святого Слова Мого Сина, тим більше Ласк буде вилито на учнів Мого улюбленого Сина.

Всі передбачені пророцтва могли б бути в різний спосіб пом’якшені, якщо б усі діти Божі прийняли Ласку навернення.

Навернення може послабити вплив антихриста. Ваші щоденні молитви, включно з відмовлянням Молитов Хрестового Походу, допоможуть призвести до цього.

Прошу вас молитися за душі тих, які чинять спротив Місії Мого Сина на землі.

Ця битва за душі є досить інтенсивною і ви повинні піднятися понад муками і бичуванням, щоб просити Мене молитися за бідні, зведені душі, які вірять, що говорять від імені Мого Сина, але які, натомість, є обманутими злим духом.

Мій Син ніколи не відмовиться від пошуку душ, особливо тих, які відкидають Його, знущаються над Його Святим Словом і які є почорнілими від гріха.

Ви повинні залишатися сильними, діти, усі ви, і залишатися твердими у своїй постанові виконувати Святу Волю Мого Сина.

Це не буде легко, але отримання доступу для входу до Нового Раю не є легким.

Це вимагає багато терпіння, багато молитов, багато любові один до одного і вміння прощати всіх тих, які спричиняють вам труднощі і осквернюють Слово Мого Сина.

Дякую, що відповіли на Мій заклик.

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •