Just as the soldier who pierced My Side was instantly converted so, too, will millions of souls

Wednesday, August 22nd, 2012 @ 20:10

My dearly beloved daughter you must not feel isolated from Me because of the enormity of this work.

For although it may seem to be of such magnitude, that you feel you will not be able to cope, know that I only ask of you that which you are capable of.

Rejoice that My Word is being sought out all over the world for this is My Heart’s desire.

I desire that all of My disciples respond immediately to My Call for I need them to help Me in My Mission to save humanity.

This is only the beginning of a rapid conversion when the Blood and Water will gush forth over every human soul.

My Blood and Water will convert even blackened souls. Just as the soldier who pierced My Side was instantly converted so, too, will millions of souls who, at this time, do not believe I exist.

Have not I told you that My Mercy is endless?

Have I not promised that miracles, sanctioned by My Father, will take place to bring the world together and all souls to their rightful inheritance?

So many souls are now responding to My Call. Their prayers alone will be multiplied and millions more will be saved. All souls are to be included in your efforts to salvage the whole of humanity.

Your goal, My dearly beloved disciples, must be not to allow any single soul to slip through the net. This net will be thrown out and cast into the waters to catch souls and save them. You My disciples are the fishermen. I give you the net through the graces I now bestow upon you.

You will help Me to save every living soul and not one single effort will be left undone – not one stone unturned – as I venture forth to save humanity once again.

So, instead of cowering in fear, worried about the huge response to My call, My daughter, you must rejoice. For at last My Holy Will is being fulfilled. Yet we still have a long way to go.

Your Jesus

 

529. Подібно, як воїн, який пробив Мій Бік, відразу ж навернувся, так само навернуться мільйони душ

Середа, 22 серпня 2012 р. Божого, 20:10

Моя ніжно улюблена дочко, ти не повинна почуватися ізольованою від Мене через масштабність цієї Праці.

Бо хоч може вона здаватись настільки великою, що ти відчуваєш, що не можеш собі дати з нею ради, знай, що Я прошу тебе тільки про те, до чого ти надаєшся.

Тішся, що Моє Слово розшукують по всьому світу, бо це є прагненням Мого Серця.

Я бажаю, щоб всі Мої учні негайно відповіли на Мій Заклик, адже Я потребую їхньої допомоги в Моїй Місії спасіння людства.

Це є лише початок блискавичного навернення, коли Кров і Вода виллються на кожну людську душу.

Мої Кров і Вода навернуть навіть почорнілі душі. Подібно, як воїн, який пробив Мій Бік, відразу ж навернувся, так само навернуться мільйони душ, які в цей час не вірять в Моє Існування.

Хіба Я не казав вам, що Моє Милосердя безконечне?

Хіба Я не обіцяв, що чуда, дозволені Моїм Отцем, будуть здійснені для того, щоб об’єднати світ і привести душі до їхнього законного Спадкоємства?

Так багато душ зараз відгукнулися на Мій Заклик. Саме їхні молитви будуть множитися і мільйони будуть врятовані. Ваші зусилля повинні охопити всі душі, щоб спасти все людство.

Вашою метою, Мої ніжно улюблені учні, повинно бути те, щоб жодній душі не дозволити вислизнути з сіті. Ця сіть буде розтягнута і занурена у воду, щоб зловити душі і врятувати їх. Ви, Мої учні, є рибалками. Я даю вам цю сіть через Ласки, які вам зараз уділяю.

Ви допоможете Мені врятувати кожну живу душу і жодне зусилля не буде змарновано, жодна можливість не буде втрачена, в той час як  Я знову вирушаю, щоб рятувати людство.

Отож замість того, щоб зіщулитися зі страху і переживати щодо величезної відповіді на Мій заклик, Моя дочко, ти повинна радіти. Бо, нарешті, Моя Свята Воля виконується. Але нам ще належить пройти довгий шлях.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •