God the Father: Only when I am satisfied will I bequeath the most spectacular Miracles for the world to witness.

Tuesday, August 21st, 2012 @ 18:00

My dearest daughter let no man underestimate the Force of My Anger as humanity succumbs further into the depths of sin.

I have sent you the prophets. Then I sent My Beloved Son, whom I sacrificed to save you and then I sent more messengers, all to little avail.

Few souls even looked at such messages from the prophets or accepted the signs given to the world by the Blessed Mother of My Beloved Son.

Because of My great love for you, as a Father, I am giving all of My children the Gift of Salvation yet again. You must not ignore My prophets for this could lose you your place in the inheritance, which I have planned for you.

Children many of you who believe in Me, your Eternal Father, fail to understand the secret of salvation.

This pathway to spiritual perfection lies in your ability to accept the purification needed to ensure that you are fit to stand before Me.

Many souls must be stripped bare of all worldly attractions, distractions and corruption of soul.

For those of you fortunate enough to have endured such a purification you will know that until you become, as a baby, little in My Eyes, you will be unable to surrender to My Holy Will.

Struggle against such purification and you will find it difficult to redeem yourself in My Eyes.

When you are free of all the world has to offer and focus on My Son, you will realise that the only real love and joy that exists comes from God. Nothing else, once you experience this, can satisfy you again.

You may slip from time to time but this is to be expected. For you cannot be freed from sin until the New World begins and you align your will to Mine.

My Plan of Salvation, which can only be achieved on earth by your allegiance to My Precious Son, has already commenced. It will not take long for the global conversion. This will be achieved through My end time prophet and as a result of The Great Warning.

Feel My Holy Spirit, children, invade your soul as it spreads very quickly across the earth.

I pluck My children from their spiritual darkness in every part of the world.

I need your sacrifice and prayers to help in the salvation of souls.

Only when I am satisfied will I bequeath the most spectacular Miracles for the world to witness.

When these Miracles are presented they will multiply the conversion I need to take My children to safety and into the New Paradise.

Only then can we become a real family again.

I love you children.

I am pleased with those of you, generous of heart and pure of soul who recognise this Divine Call from Heaven.

I bless you all.

God the Most High

527. Бог Отець: Лише тоді, коли Я буду задоволений, Я заповім світові найбільш вражаючі чудеса, свідком яких він стане

Вівторок, 21 серпня 2012 р. Божого, 18:00

Моя найдорожча дочко, нехай жодна людина не легковажить Силою Мого Гніву, бо людство продовжує занурюватись у глибини гріха.

Я посилав вам пророків. Потім Я послав Мого улюбленого Сина, якого пожертвував, щоб врятувати вас, а пізніше Я послав ще більше посланців і все це з малою користю.

Небагато душ звернули увагу на посланих пророків чи прийняли знаки, переказані світові Пресвятою Матір’ю Мого улюбленого Сина.

Через Мою Велику Любов до вас Я ще раз жертвую, як Отець, всім Моїм дітям Дар Спасіння. Ви не повинні ігнорувати Моїх пророків, бо це може вас погубити – ви можете втратити своє місце в Спадкоємстві, яке Я для вас запланував.

Діти, багато вас, які вірять в Мене, вашого Предвічного Отця, не розуміють таємниці спасіння.

Цей шлях духовної досконалості заснований на вашій здатності приймати очищення, яке необхідне вам для того, щоб забезпечити, що ви будете гідними постати переді Мною.

Багато душ мають бути позбавлені всіх земних принад, які відволікають і псують їхні душі.

Ви, які будете мати щастя пережити таке очищення, побачите, що поки ви не станете малими, як діти, в Моїх Очах, ви не зможете піддатися Моїй Святій Волі.

Якщо ви будете боротись проти такого очищення, то вам буде важко спокутувати свої провини в Моїх Очах.

Коли ви є вільними від усього, що може запропонувати вам світ і зосередженими на Моєму Сині, тоді ви зрозумієте, що єдина справжня любов і радість, яка існує, походить від Бога. Якщо ви хоч раз це відчуєте, ніщо інше вас вже не задовольнить.

Ви, можливо, спіткнетеся час від часу, але цього можна очікувати. Адже ви не можете бути звільнені від гріха, поки не почнеться Новий Світ і поки ви не поєднаєте свою волю з Моєю.

Мій План Спасіння, який може бути реалізований на землі тільки завдяки вашій вірності Моєму Найдорожчому Сину, вже розпочався. Це не триватиме довго, поки не настане глобальне навернення. Воно відбудеться через Мого пророка Кінця Часів і як результат Великого Попередження.

Відчуйте, діти, Мого Святого Духа, який охоплює ваші душі і блискавично поширюється по всьому світу.

Я вирву Моїх дітей з духовної темряви в кожній частині світу.

Я потребую вашої жертви і молитви як допомоги у спасінні душ.

Лише тоді, коли Я буду задоволений, Я заповім світові найбільш вражаючі чудеса, свідком яких він стане.

Коли ці чудеса відбудуться, помножиться навернення, якого Я так потребую, щоб забрати Моїх дітей у безпечне місце, до Нового Раю.

Лише тоді ми зможемо знову стати справжньою родиною.

Я люблю вас, діти.

Я задоволений тими з вас, які мають щедрі серця і чисті душі, які розпізнають цей Божественний Заклик з Небес.

Я благословляю усіх вас.

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •