The Book of Life foretold contains the names of all those who will be saved

Monday, August 20th, 2012 @ 15:45

My dearly beloved daughter the Book of Life foretold contains the names of all those who will be saved.

However, because of My Great Mercy, more souls will be saved because of The Warning.

Even more souls can also be saved because of your suffering and that of all chosen souls alive in the world today.

The prayers of My followers, including the recital of My Crusade Prayers to save souls, will be a powerful means of salvaging even the most hardened of souls.

Souls who will refuse My Mercy can now be saved because of the generous intercession of those amongst you who offer sacrifice, including prayer, fasting and the acceptance of suffering, in My Holy Name.

This is My promise such is My Great Mercy.

I bring many gifts at this time because of your love for Me.

Accept them with love and thanksgiving.

I bless you. My Promise to bestow more Gifts, because of your response to this mission, My beloved disciples, will and can now be fulfilled because of your loyalty to Me.

Your Beloved Jesus

 

526. Передбачена Книга Життя містить імена усіх тих, які будуть спасенні

Понеділок, 20 серпня 2012 р. Божого, 15:45

Моя ніжно улюблена дочко, передбачена Книга Життя містить імена усіх тих, які будуть спасенні. Однак через Моє Велике Милосердя більшість душ будуть врятовані завдяки Попередженню.

Навіть більше душ можуть бути врятовані завдяки вашому терпінню і терпінню всіх вибраних душ, які живуть у теперішньому світі.

Молитви Моїх послідовників, включно з Моїми Молитвами Хрестового Походу для спасіння душ, будуть потужним засобом для спасіння навіть найбільш зачерствілих душ.

Душі, які відкинуть Моє Милосердя, можуть бути врятованими завдяки щиросердечному заступництву тих з вас, які складають жертви, включно з молитвами, постом і прийняттям терпінь в Моє Святе Ім’я.

Це є Моя Обітниця, таким є Моє Велике Милосердя.

Я приношу багато Дарів в цьому часі завдяки вашій любові до Мене.

Прийміть їх з любов’ю і вдячністю.

Я благословляю вас. Моя Обітниця, що Я уділю вам більше Дарів за вашу відповідь на цю Місію, Мої любі учні, буде сповнена завдяки вашій відданості Мені.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •