This time is likened to the calm before the storm. Use it to prepare as many people as possible.

Sunday, August 19th, 2012 @ 22:56

My dearly beloved daughter when you suffer because of Me, and when you feel isolated and beyond Me, know that this is when you are closest to My Sacred Heart.

Although this, My Book of Truth, is a Gift to the world from Me and is protected from Heaven, it does not mean that this journey will not be painful for you.

You will experience a criticism and a new kind of attack now that My Holy Word is printed for the world to share.

You must never respond to those who demand that you explain why this book was necessary. Remain silent and continue with My Work.

Do not let any one stop or delay the spread of My Book for every day counts as there is limited time for souls to be granted the time to redeem themselves in My Eyes.

Let me assure you, My daughter, and all of My followers, that you are now setting out on a journey, a pilgrimage, like no other.

This time is likened to the calm before the storm.

Use it to prepare as many people as possible. Spread My messages, My Crusade Prayers, and pray for your brothers and sisters so that after The Warning they will accept My Mercy.

Gather My Church together and pray for strength for the False Prophet is preparing and is already present in the Vatican. But he hides his true façade very carefully. My beloved Vicar is being isolated and time is short.

I want all of you to begin a new Litany of Prayers for protection against the False Prophet and recite them once a day from now on.

The Crusade Prayers may be selected in different lots and recited as you can.

Here is the first Jesus to Mankind Litany Prayer (1)

Protection against the False Prophet

Dearest Jesus save us from the deceit of the False Prophet.

Jesus have Mercy on us.

Jesus save us from the persecution.

Jesus preserve us from the antichrist.

Lord have Mercy.

Christ have Mercy.

Dearest Jesus, cover us with Your Precious Blood.

Dearest Jesus, open our eyes to the lies of the False Prophet.

Dearest Jesus unite Your Church.

Jesus protect our Sacraments.

Jesus don’t let the False Prophet divide Your Church.

Dearest Jesus help us to reject lies presented to us as the truth.

Jesus give us strength.

Jesus give us hope.

Jesus flood our souls with the Holy Spirit.

Jesus protect us from the Beast.

Jesus give us the gift of discernment so we can follow the path of Your True Church at all times forever and ever.

Amen.

My daughter, please do not feel overwhelmed with this Mission for I will send you help soon. You must accept all that I ask of you and remain strong in the confidence that all is well.

The conversion is already obtained through these messages and amounts to hundreds of thousands of souls already. So do not feel helpless or worried. I am pleased with the loyalty and dedication of those who love Me without condition.

I am sending you those of Mine with pure hearts to offer you protection.

They will lift you and help you to lead My followers on the entire journey to the Gates of the New Paradise.

I love you My beloved followers. Persevere with Me on this thorny path. Accept the ridicule you will have to face as you continue to spread My Holy Word.

Know that I am always with each one of you. I know My own and they know Me. Nothing can separate us.

Your Jesus

 

524. Цей час – немов затишшя перед бурею. Використайте його, шоб підготувати так багато людей, як можливо

Неділя, 19 серпня 2012 р. Божого, 22:56

Моя ніжно улюблена дочко, коли ти терпиш заради Мене і почуваєшся самотньою і віддаленою від Мене, знай, що саме тоді ти є найближче до Мого Найсвятішого Серця.

Хоч Моя Книга Істини є Даром від Мене для світу, захищеним з Небес, але це не означає, що ця подорож не буде для тебе болісною.

Ти зараз зазнаєш критики і нової хвилі нападів, бо Моє Святе Слово є надруковане, щоб світ міг ним ділитися.

Ти ніколи не повинна відповідати тим, які вимагають від тебе пояснень, чому ця Книга є такою необхідною. Зберігай мовчання і продовжуй Мою Працю.

Не дозволь нікому зупинити або затримати поширення Моєї Книги, кожен день є на рахунку, оскільки душі мають обмежений час для того, щоб спокутувати свої провини в Моїх Очах.

Дозволь Мені запевнити тебе, Моя дочко, і всіх Моїх послідовників, що ви вирушаєте зараз у подорож, паломництво, не подібне до інших.

Цей час – немов затишшя перед бурею.

Використайте його, шоб підготувати так багато людей, як можливо. Поширюйте Мої Послання, Мої Молитви Хрестового Походу і моліться за ваших братів і сестер, щоб після Попередження вони прийняли Моє Милосердя.

Зберіть Мою Церкву разом і моліться про силу, тому що лжепророк готується і він вже присутній у Ватикані. Але він дуже ретельно приховує своє справжнє обличчя. Мій улюблений Вікарій є ізольований і час є короткий.

Я хочу, щоб усі ви розпочали нову Літанію Молитов, щоб отримати захист від лжепророка і від сьогодні відмовляли її раз на день.

Молитви Хрестового Походу можуть бути по-різному погруповані і відмовлятися згідно ваших можливостей.

Ось перша Молитва Літанія “Ісус до людства”:

Літанія [1]

Захист від лжепророка

Найдорожчий Ісусе, врятуй нас від обману лжепророка.

Ісусе, змилуйся над нами.

Ісусе, врятуй нас від переслідування.

Ісусе, збережи нас від антихриста.

Господи, помилуй.

Христе, помилуй.

Найдорожчий Ісусе, покрий нас Твоєю Найдорожчою Кров’ю.

Найдорожчий Ісусе, відкрий наші очі на брехню лжепророка.

Найдорожчий Ісусе, об’єднай Твою Церкву.

Ісусе, захисти наші Таїнства.

Ісусе, не дозволь лжепророку розділити Твою Церкву.

Найдорожчий Ісусе, допоможи нам відкинути брехню, представлену нам як Правду.

Ісусе, дай нам силу.

Ісусе, дай нам надію.

Ісусе, наповни наші душі Святим Духом.

Ісусе, захисти нас від звіра.

Ісусе, дай нам Дар Розпізнання, щоб ми могли йти дорогою Твоєї Правдивої Церкви повсякчас і на віки вічні.

Амінь.

Моя Дочко, прошу, не почувайся розбитою через цю Місію, незабаром Я пришлю тобі допомогу. Ти повинна прийняти все, про що Я прошу і залишатися сильною та впевненою в тому, що все є в порядку.

Завдяки цим Посланням навернення вже відбувається і налічує сотні тисяч душ. Тому не почувайся безпорадною чи стурбованою. Я задоволений вірністю та відданістю тих, які люблять Мене безумовно.

Я посилаю тобі тих Моїх з чистими серцями, щоб запропонувати тобі захист.

Вони будуть тебе підтримувати і допоможуть тобі вести Моїх послідовників протягом всієї подорожі до Воріт Нового Раю.

Я люблю вас, Мої дорогі послідовники. Наполегливо ідіть зі Мною по цьому тернистому шляху. Приймайте насмішки, з якими ви будете змушені зустрітися, коли будете продовжувати поширювати Моє Святе Слово.

Знайте, що Я завжди є поруч кожного з вас. Я знаю Моїх овець і вони знають Мене. Ніщо не може нас розлучити.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •