Virgin Mary: My child soon many of the world prophets, visionaries and seers will no longer receive messages

Monday, August 13th, 2012 @ 19:45

My child soon many of the world prophets, visionaries and seers will no longer receive messages in order to make way for these most important messages.

Much of my work, through visionaries, will stop soon to leave room for the Voice of the Holy Spirit given to you the end time prophet.

Many false prophets, who have come forward, will still shout at the top of their voices and those will be the only other voices competing for attention with these true final messages from Heaven.

Do not be fearful my child for you and this mission are protected.

It is not just you who works for this mission. The entire Heavens and all the angels and saints are working with you. This is why you must never feel alone even when you suffer.

You are being blocked every day by the enemies of God.

Plans have been underway to block the publication of the Book of Truth but this persecution is almost at an end.

Keep close to me, your Mother, at all times so that I can place my Holy Mantle around you to protect you from the evil one.

You are getting stronger and braver yet you feel tired. This will pass and the world will welcome the Book of Truth promised to them for so long.

Go now and thank God for this great mission.

All of the Heavens bless you.

We hold your hand every day and all the saints protect you.

The battle begins the moment the first book is sold. It will spread all over the world so you must prepare adequately.

Call for help and you will receive it. Go in peace and love.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

 

521. Матір Спасіння: Моя дитино, невдовзі багато пророків, візіонерів і провидців у світі вже більше не будуть отримувати послань

Понеділок, 13 серпня 2012 р. Божого, 19:45

Моя дитино, невдовзі багато пророків, візіонерів і провидців у світі вже більше не будуть отримувати послань, щоб звільнити дорогу для цих найважливіших Послань.

Більша частина Моєї праці через візіонерів незабаром зупиниться, щоб уступити місце Голосу Святого Духа, даному тобі, пророку Кінця Часів.

Багато лжепророків, що з’явились, і надалі кричатимуть на весь голос і їхні голоси будуть єдині, які змагатимуться за увагу із цими правдивими Посланнями з Небес.

Не будь боязкою, Моя дитино, адже ти і ця Місія є захищеними.

Не лише ти працюєш для цієї Місії. Все небо і всі ангели та святі працюють разом з тобою. Саме тому ти ніколи не повинна почуватися самотньою, навіть під час терпінь.

Щодня ти є заблокована ворогами Бога.

Було сплановано зупинити публікацію Книги Істини, проте це переслідування вже майже закінчилось.

Перебувай поруч зі Мною, твоєю Матір’ю, повсякчас, щоб Я змогла огорнути тебе Моїм Святим Покровом і захистити тебе від злого духа.

Ти стаєш сильнішою і сміливішою, хоч почуваєшся втомленою. Це все пройде і світ вітатиме Книгу Істини, яка була обіцяна йому так давно.

Іди зараз і дякуй Богові за цю велику Місію.

Всі Небеса благословляють тебе.

Ми тримаємо тебе за руку щодня і всі святі охороняють тебе.

Битва розпочнеться, як тільки буде продана перша книга. Вона пошириться на цілий світ, тому ти повинна належно підготуватись.

Проси про допомогу і отримаєш її.

Іди в мирі і любові.

Твоя улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •