The rains, the floods and the destruction of crops to come will be the result of a chastisement from Heaven.

Saturday, August 11th, 2012 @ 20:10

My dearly beloved daughter the rains which will fall all over the world represent the deluge of tears which fall from My Eyes as I watch God’s children wander so far off the path of eternal salvation.

The rains, the floods and the destruction of crops to come will be the result of a chastisement from Heaven.

The valleys of tears will spring up everywhere and it will be blamed on climate change and global warming. But this is not so.

So many people in the world do not believe in God. They do not honour me, His Beloved Son. Instead they are consumed with an obsessive passion for false gods.

What do I mean by this?

These people create heroes and idols in the world of TV, fashion, music and sport.

They then elevate them into human idols and they pay homage to them.

They then idolise them in ways which damage not only themselves but the person they have elevated.

They believe that these idols are sacred and do all they can to copy their lifestyles, their way of dressing, their personalities and even their physical appearance.

It amounts to paganism.

All of this has been foretold My daughter.

The world will idolise false gods.

These people are full of love for their bodies, themselves and with little charity or love shown for their neighbour in their hardened hearts.

Their hearts have turned to stone.

They do not love God. Instead they have fallen under the spell of Satan who has placed these beliefs and thoughts in their minds.

There is no respect for the human body.

The body is created by God and, as such, is a temple designed in which the presence of God should reside.

When Satan tempts humanity he focuses on the body and the pleasure it seeks through the senses.

This is why mankind now loves his own body to such an extent and he places it on a pedestal.

Never content with the way in which the body was made by God, he continually seeks to improve, change and amend the human body to suit his interpretation of perfection.

They way in which women, in particular, change their bodies and present it to the world in immoral ways disgusts Me.

Those women who have no shame in exposing their bodies commit sin yet they may not realise this. They think it is acceptable to abuse the body they were born with and flaunt themselves in way which can be the cause of sin.

Their love of self is one of the greatest sins of pride. They then convince young girls that it is acceptable to present their bodies in public in this way.

So many sins of the flesh are flaunted in the world and deemed to be acceptable.

Yet they are all punishable after death. Not only is sin being committed but it is presented as being a good thing.

Adultery is acceptable today and applauded.

Murder no longer shocks and there is no longer respect for human life.

Sexual immorality is rampant and justified.

The days of such sinful behaviour are drawing to an end.

Until humanity accepts that sin will always be sin they forfeit the right to enter the Gates of Paradise.

For every sin you are guilty of, the part of the body used when committing the sin, will be burned and purified in Purgatory.

If in mortal sin you will feel the pain of the fire tearing through that part of your body used to commit the sin for eternity. There will be no end to this torment.

Why, why do they not listen to their hearts? So many people know that what they do is wrong but carry on sinning regardless because it is acceptable in the eyes of the world.

The entertainment and media industries have created a false acceptance of such behaviour that many innocent souls have been corrupted by lies.

Only the Truth can save them now. They are being given the Book of Truth but will they listen? Satan and his fallen angels will do everything to ensure that they don’t.

It will be only be when the chastisements are showered down from the heavens that they will have to discard their empty useless and disgusting habits. For they will be too busy trying to survive and put bread in their mouths.

Sadly it will only be through such chastisements that humanity can be purified on this earth.

By being given the gift of purification, while alive, they are being given a chance to avoid the lakes of fire.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

519. Зливи, повені та прийдешні винищення врожаю будуть результатом кари з Небес

Субота, 11 серпня 2012 р. Божого, 20:10

Моя ніжно улюблена дочко, дощі, які будуть випадати в усьому світі, представляють потоп від Сліз, які ллються з Моїх Очей, коли Я дивлюся на Божих дітей, які так далеко блукають від шляху Вічного Спасіння.

Зливи, повені та прийдешні винищення врожаю будуть результатом кари з Небес.

Долини сліз будуть виникати скрізь і в усьому будуть звинувачувати зміни клімату та глобальне потепління. Але це не так.

Так багато людей у світі не вірять в Бога. Вони не вшановують Мене, Його улюбленого Сина. Натомість їх поглинає одержиме захоплення фальшивими богами.

Що Я маю під цим на увазі?

Ці люди створюють собі героїв і кумирів у світі телебачення, моди, музики і спорту.

Потім возносять їх до рівня людських ідолів і віддають їм шану.

Потім вони обожнюють їх у спосіб, який шкодить не тільки їм, але й людині, яку вони вознесли.

Вони вважають, що ці ідоли є священними і роблять все можливе, щоб наслідувати їхній стиль життя, їхній спосіб одягання, їхню особистість і навіть зовнішність.

Це рівнозначно поганству.

Все це було передбачено, Моя дочко.

Світ буде обожнювати фальшивих богів.

Ці люди сповнені любові до своїх тіл та самолюбства, а їхні зачерствілі серця проявляють до своїх ближніх зовсім небагато милосердя та любові.

Їхні серця закам’яніли.

Вони не люблять Бога. Натомість вони потрапили під вплив сатани, який помістив у їхньому розумі ці думки і переконання.

Немає поваги до людського тіла.

Тіло є створене Богом і як таке, є храмом, в якому має перебувати Божа Присутність.

Коли сатана спокушає людство, він зосереджується на тілі і задоволенннях, які воно шукає через почуття.

Ось чому в цей час людство любить своє тіло до такої степені, що воно ставить його на п’єдестал.

Вони ніколи не будуть задоволені тілом в той спосіб, в який воно було створено Богом і неустанно хочуть його покращити, змінити і виправити, щоб підлаштувати його під свої уявлення досконалості.

Спосіб, в який, зокрема жінки, змінюють своє тіло і представляють його світові в аморальний спосіб, викликає в Мене огиду.

Ті жінки, у яких немає сорому у виставлянні напоказ своїх тіл, здійснюють гріх і все ж вони не можуть зрозуміти цього. Вони вважають, що надуживання тілом, в якому вони народилися є допустимим, як і хизування ним у спосіб, який може бути причиною гріха.

Їхня любов до самих себе є одним із найбільших гріхів гордості. Потім вони переконують молодих дівчат, що привселюдне виставляння свого тіла на показ в такий спосіб є допустимим.

Так багато гріхів плоті красуються зараз у світі і вважаються прийнятними.

Однак всі вони караються після смерті. Гріх не тільки здійснюється, але й представляється як добра річ.

Перелюб сьогодні є прийнятним і похвальним.

Вбивство не шокує і немає більше поваги до людського життя.

Сексуальна розбещеність процвітає і виправдовується.

Дні такого гріховного поводження добігають кінця.

Поки людство не визнає, що гріх завжди буде гріхом, воно позбавляє себе права на вхід у Ворота Раю.

За кожен гріх, в якому ви є винними, ті частини тіла, які вживалися при здійсненні цього гріха, будуть горіти і очищуватись в Чистилищі.

Якщо ви будете в стані смертного гріха, то відчуватимете протягом цілої Вічності біль вогню, який роздиратиме цю частину вашого тіла, якою ви грішили. І тій муці не буде кінця.

Чому, чому вони не слухають своїх сердець? Так багато людей знають, що їхні вчинки є злими, але попри те продовжують грішити, оскільки це є прийнятним в очах світу.

Індустрія розваг та засобів комунікації створили фальшиве сприйняття такої поведінки, таким чином безліч невинних душ були розбещені брехнею.

Тільки Правда може їх врятувати. Їм надається Книга Істини, але чи вони слухатимуть? Сатана та його впалі ангели зроблять все можливе, щоб забезпечити, аби цього не сталося.

Лише тоді, коли виллється кара з Небес, вони будуть змушені відкинути свої непотрібні, огидні і порожні звички, оскільки будуть надто зайняті тим, щоб вижити і мати що покласти до своїх уст.

Нажаль, лише через цю кару людство зможе бути очищене на цій землі.

Отримуючи за життя Дар очищення, вони отримують шанс уникнути озера вогню.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •