Don’t you know that you are nothing without Me? An empty vessel, which nothing can satisfy.

Friday, August 10th, 2012 @ 12:45

My dearly beloved daughter know that when you postpone prayer to Me, Your Divine Jesus, that you become weak and distanced from Me.

You must never postpone prayer or delay the time you need to devote to Me each day.

When you do, the evil one distracts you and fills your mind with worldly matters which are empty of substance.

Then you will feel an emptiness and a struggle will become apparent within your soul.

Don’t you know that you are nothing without Me? An empty vessel which nothing can satisfy no matter how powerful the allure of material wonders seem.

When I elevate a soul it entwines itself within My Sacred Heart.

But to stay firmly within Me the soul must communicate with Me and declare its love constantly and offer thanksgiving. Otherwise it can become detached just as a baby is separated from its mother at birth when the umbilical cord is cut.

Do not take your eyes off Me for one minute for the evil one waits.

Then at the most unexpected moment he moves in for the kill and snatches you away.

He uses the senses to tempt and other souls to torment his victims. He especially targets My Soldiers and they suffer the most.

My daughter while busy with My work you took your eyes from Me and this caused you to suffer. You became lost and confused. Your agitation increased as every interruption, caused by the evil one, meant you postponed your appointed time with Me, your Jesus.

When this happens you must go to Confession, receive My Body and spend time in prayer.

You must never forget to say My Beloved Mother’s Holy Rosary for it offers a ring of protection against Satan.

Go now. Come to Me today in prayer. Then during your day talk to Me as a friend and share all your concerns. Then hand them over to Me and leave all your worries to me.

Your Jesus

 

518. Хіба ти не знаєш, що без Мене ти ніщо? Порожня посудина, яку нічого не може задовольнити

П’ятниця, 10 серпня 2012 р. Божого, 12:45

Моя ніжно улюблена дочко, знай, що коли ти відкладаєш свою молитву до Мене, твого Божественного Ісуса, ти стаєш слабкою і віддаляєшся від Мене.

Ти ніколи не повинна відкладати молитву чи зволікати з часом, який потребуєш присвятити Мені щодня.

Якщо ти так робиш, то злий тебе відволікає і наповнює твій розум світськими справами, позбавленими змісту.

Тоді ти відчуваєш порожнечу і в твоїй душі проявляється боротьба.

Хіба ти не знаєш, що без Мене ти ніщо? Порожня посудина, яку нічого не може задовольнити, незважаючи на те, наскільки сильною є спокуса матеріальних чудес.

Коли Я підношу якусь душу, то вона переплітається з Моїм Найсвятішим Серцем.

Але для того, щоб міцно перебувати в Мені, душа повинна постійно спілкуватись зі Мною, проявляти свою любов та складати подяку. В іншому випадку вона може відірватись, так як дитина віддаляється від матері після народження, коли перерізають пуповину.

Не відривай свій погляд від Мене ні на хвилину, тому що злий дух цього чекає.

І тоді, в найбільш неочікуваний момент, він смертельно накидається і відриває тебе.

Він використовує почуття, щоб спокушати, і використовує інші душі, щоб мучити свої жертви. Він особливо націлився на Моїх воїнів і вони найбільше терплять.

Моя дочко, поки ти була заклопотана Моєю Працею, ти відвернула свій погляд від Мене і це викликало в тобі терпіння. Ти є загубленою і перебуваєш в замішанні. Твоя тривога зростала з кожним втручанням, завданим злим духом, що призвело до відкладання призначеного часу для Мене, твого Ісуса.

Коли таке трапляється, ти повинна приступити до Сповіді, прийняти Моє Тіло і провести час у молитві.

Ніколи не забувай відмовляти Святий Розарій Моєї улюбленої Матері, тому що вона надає тобі коло захисту від сатани.

А зараз іди. Прийди до Мене сьогодні в молитві. Потім, впродовж дня, розмовляй зі Мною, як з приятелем і ділись зі Мною всіма своїми турботами. Потім віддай їх Мені і залиш Мені всі твої клопоти.

Твій Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •