This is My last mission on earth where Holy Messages from the Blessed Trinity are being given to the world

Tuesday, August 7th, 2012 @ 15:50

My dearly beloved daughter My Love for you is as strong, as it is as intimate, although it does not seem like to this to you at this time.

You need to spend more time in My Company for only by doing this will you find peace in this mission.

My Graces fill your soul now so that you can communicate to the world My messages in the fastest time possible.

How weary I am and alone in My Heart right now My daughter.

I fret for those innocent souls who are ignorant of My existence. Good at heart and Christian in the way they treat others, yet, they do not believe in My existence.

I watch each day at the way they live their daily lives with no faith in the existence of God or their future life in the New Paradise.

Please help Me to tell them I love them.

Spread My Word and I will ignite a sense of recognition in their souls.

It does not matter if they reject you, My daughter, or My beloved followers; all that is needed is to let them read My messages.

I will send the Holy Spirit so that a spark, albeit a tiny one, will ignite a flame of My Love in their souls.

This is My last mission on earth where Holy Messages from the Blessed Trinity are being given to the world.

The Holy Spirit is present in these Words of Divine origin. They are your food to nourish your souls in order to help you prepare for battle.

Listen to the Holy Word of God. Take it, share it and unite all of God’s children ready for battle.

Bring all of your brothers and sisters, especially those who struggle to believe in God, towards My Great Mercy.

My Heart heaves with love for them. They, each of them, are God’s children.

I need their souls so that I can take care of their future so they will have eternal life and happiness.

I can’t bear to think of what will happen to them if I can’t save them.

My daughter, while My Divine Mercy will save much of humanity, I need you and My followers, My sacred servants and ordinary people to spread the net and find all those poor, unhappy and confused people in need of God’s Love.

Spread the net of My Love, like the fisherman, wide and far and in places where God is completely rejected, despised and hated especially.

Then go and find God’s precious young children who do not know anything about Christianity, yet they live in so called Christian countries.

Go as far as Russia, China and countries where God is not revered and go and capture souls.

Feed them with My messages. It does not matter how you communicate but do it in a way where it does not seem as if you are preaching.

Entice them through what may interest them. Use every kind of modern communications to do this. I need them quickly. I am relying on the spreading of My Word by all of My followers.

I will guide you.

You will know in your hearts what to do. Ask me to help you with this special Crusade Prayer to make you strong.

Crusade Prayer (72)

The Disciple’s Prayer

Dear Jesus I am ready to spread your Holy Word.

Give me the courage, the strength and the knowledge to impart the Truth so that as many souls can be brought to You.

Take me into your Sacred Heart and cover me with your Precious Blood so that I am filled with the graces to spread conversion for the salvation of all of God’s children in every part of the world no matter what their creed is.

I trust in you always.

Your beloved disciple.

Amen

Your Jesus

 

516. Це Моя остання Місія на землі, під час якої Святі Послання від Пресвятої Трійці надаються світові

Вівторок, 7 серпня 2012 р. Божого, 15:50

Моя ніжно улюблена дочко, Моя Любов до тебе є такою ж сильною, як і особистою, хоч в цьому часі тобі так не здається.

Ти потребуєш більше часу проводити в Моєму товаристві і завдяки цьому ти віднайдеш мир у цій Місії.

Мої Ласки зараз наповнюють твою душу, щоб ти могла проголошувати Мої Послання для світу якомога швидше.

Який Я Є втомлений та самотній зараз у Моєму Серці, Моя дочко.

Я хвилююся через ті невинні душі, які ігнорують Моє Існування. Вони є добрі серцем і з християнським ставленням до інших, проте не вірять в Моє Існування.

Я щодня дивлюсь на спосіб, в який вони проживають своє щоденне життя, позбавлене віри в Існування Бога чи в своє майбутнє життя в Новому Раю.

Будь-ласка, допоможи Мені сказати їм, що Я люблю їх.

Поширюй Моє Слово і Я розпалю відчуття розпізнання в їхніх душах.

Немає значення, якщо вони відштовхують тебе, Моя дочко, чи Моїх улюблених послідовників – все, що потрібно, це дозволити їм прочитати Мої Послання.

Я зішлю Святого Духа, щоб одна єдина іскорка, навіть найменша, розпалила в їхніх душах Полум’я Моєї Любові.

Це Моя остання Місія на землі, під час якої Святі Послання від Пресвятої Трійці надаються світові.

Святий Дух є присутній у цих Словах Божественного походження. Вони є поживою для ваших душ, щоб підготувати вас до битви.

Слухайте Святе Слово Боже. Візьміть Його, діліться Ним і об’єднайте всіх Божих дітей, готових до битви.

Приведіть усіх своїх братів і сестер до Мого Великого Милосердя, особливо тих, які намагаються вірити в Бога.

Моє Серце б’ється з любові до них. Вони усі, кожен з них, є Божими дітьми. Я потребую їхні душі, щоб опікуватися ними в майбутньому, щоб вони отримали Вічне Життя і щастя.

Я не можу знести думки про те, що станеться з ними, якщо Я не зможу їх спасти.

Моя дочко, коли Моє Божественне Милосердя врятує більшість людства, Я потребуватиму тебе і Моїх послідовників, Моїх висвячених слуг і простих людей, щоб розтягнути сіть і знайти всіх бідних, нещасних та дезорієнтованих людей, які потребують Божої Любові.

Розтягніть сіть Моєї Любові, як рибалки, широко і далеко, в місцях, де Бог є цілковито відкинутий, погорджений і особливо зненавиджений.

Потім ідіть і віднайдіть прекрасних молодих Божих дітей, які нічого не знають про християнство, хоч і живуть в так званих християнських країнах.

Підіть так далеко, як Росія і Китай та інші країни, де Бога не вшановують і ловіть душі.

Нагодуйте їх Моїми Посланнями. Немає значення, як ви спілкуєтеся, але робіть це таким чином, щоб не склалося враження, ніби ви їх повчаєте.

Заохочуйте їх через те, що може їх зацікавити. Використовуйте будь-які новітні методи комунікації, щоб це зробити. Я вже потребую їх. Я покладаюся на поширення Мого Слова усіма Моїми послідовниками.

Я буду вести вас.

Ви будете знати у своїх серцях, що вам робити. Просіть Моєї допомоги через цю Молитву Хрестового Походу, щоб зробити вас сильними.

Молитва Хрестового Походу [72]

Молитва учня

Дорогий Ісусе, я готовий поширювати Твоє Святе Слово.

Дай мені мужність, силу і знання, щоб ділитися Правдою, щоб так багато душ, як тільки можливо, могли бути приведені до Тебе.

Візьми мене до Свого Найсвятішого Серця і покрий мене Своєю Найдорожчою Кров’ю, щоб я, наповнений Ласками, поширював навернення для спасіння всіх Божих дітей в кожній частині світу, незалежно від їхньої віри.

Я завжди довіряю Тобі. Твій улюблений учень. Амінь.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •