To dissidents in the Catholic Church: Desecrate the Laws of My church and you will be punished.

Friday, August 3rd, 2012 @ 16:45

My dearly beloved daughter the earth is about to shake as My Father’s anger will spill over those nations who defy My Father’s Laws.

No mercy will be shown as His patience has been tested to the limits.

Their sins include abortion, murder, laws which try to undermine Christianity, same sex marriage and the adoration of false gods.

Then there are those dissidents within My Church who threaten to disown Me.

When they try to distance themselves from My Church, and try to create new laws in defiance of My Holy Will, they disown Me.

I cast them out now for their disloyalty. Their attempts to introduce laws, based on the sin of pride, lust and worldly ambition, will not be tolerated.

Did they think they would be allowed to distance God’s children from My Church on earth and avoid the Hand of My Father?

Did they think that they were above the Laws of God?

They do not love God, they love themselves.

Lacking in humility their public rejection of the Laws of the Catholic Church disgust Me.

Their shameful demands where they try to force My Church to accept laws, which offend Me, means they have cast themselves into the darkness.

Their religious vows are meaningless.

Their pledge to honour and obey My Church has been broken.

Unless they repent and come back to My Body, My Church on earth, they have no right to call themselves servants in My Church.

You have been warned. I will cast you into the wilderness.

Desecrate the Laws of My church and you will be punished.

Your Jesus

 

512. До відступників Католицької Церкви: Обезчестіть закони Моєї Церкви – і ви будете покарані

П’ятниця, 3 серпня 2012 р. Божого, 16:45

Моя ніжно улюблена дочко, земля незабаром тремтітиме, коли Гнів Мого Отця виллється на ті народи, які кидають виклик Законам Мого Отця.

Не буде виявлено жодного співчуття, бо Його терпеливість випробувана до межі.

Їхні гріхи включають аборти, вбивства, закони, які намагаються підважити християнство, одностатеві шлюби і поклоніння фальшивим богам.

Також такі відступники є і всередині Моєї Церкви, які погрожують відректися від Мене.

Коли вони намагаються віддалитись від Моєї Церкви і творити нові закони, які суперечать Моїй Святій Волі, то вони відрікаються від Мене.

Я відкидаю їх зараз через їхню невірність. Їхні спроби ввести нові закони, засновані на гріху гордині, пожадливості і світських амбіціях, не будуть терпимі Мною.

Чи вони думали, що їм буде дозволено віддалити Божих дітей від Моєї Церкви на землі і вони уникнуть Руки Мого Отця?

Чи вони думали, що вони є вищими за Закони Бога?

Вони не люблять Бога, вони люблять лише самих себе.

Через брак смирення їхнє публічне відкидання законів Католицької Церкви є огидою для Мене.

Їхні ганебні вимоги, через які вони намагаються змусити Мою Церкву прийняти закони, які ображають Мене, свідчать про те, що вони віддалися темряві.

Їхні релігійні обіти є безглуздими.

Їхня присяга почитання і послуху Моїй Церкві була зламана.

Поки вони не розкаються і не повернуться до Мого Тіла, Моєї Церкви на землі, вони не мають права називати себе слугами Моєї Церкви.

Ви були попереджені. Я вкину вас у пустелю.

Обезчестіть закони Моєї Церкви – і ви будете покарані.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •