Virgin Mary: I ask of all God’s children to, once again dedicate the month of August to save souls.

Wednesday, August 1st, 2012 @ 16:45

My child there is much change, much of which has been disclosed to you in the past, about to be witnessed in the world.

There will be much destruction, much unrest and chastisements, all of which will come about because of the sin of humanity.

I ask of all God’s children to, once again, dedicate the month of August to save souls.

This is what you must do. Go to Mass every day and receive the Holy Eucharist.

Then every day at 3 o’clock say the Divine Mercy chaplet.

For those of you who can you should fast for one day a week.

My children will be shocked as these changes will come about but must never fear the Hand of my Father if you are loyal to the teachings of His Beloved Son, Jesus Christ.

Please keep the Seal of the Living God close to you in your homes in the coming months for much will unfold.

The Body of my Son, Jesus Christ, present in His Church on earth is being violated and will suffer terribly.

Many plans to topple my Son’s Church are already underway and very soon it will collapse.

Other events foretold will now be seen through ecological disasters as the Hand of my Father will fall in punishment on those nations whose sinful laws will no longer be tolerated.

Pray, pray, pray for souls at this time who may suffer during these events.

Use this month to pray for all souls who may perish in wars, earthquakes or in the forthcoming Confession, The Warning.

My heart is entwined with you children and, together, we must work hard to save souls.

By praying for the salvation of souls we are carrying out the Holy Will of my Father.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

 

510. Матір Спасіння: Я прошу всіх Божих дітей знову присвятити місяць серпень порятунку душ

Середа, 1 серпня 2012 р. Божого, 16:45

Моя дитино, світ зараз має стати свідком багатьох змін, велика частина яких була відкрита вам в минулому.

Буде багато руйнувань, багато хвилювань і покарань, які відбудуться через гріхи людства.

Я прошу всіх Божих дітей знову присвятити місяць серпень порятунку душ.

Ось що ви повинні зробити: ідіть кожного дня на Месу і приймайте Пресвяту Євхаристію.

Потім кожен день о третій годині дня відмовляйте Вервицю до Божого Милосердя.

Ви, які можете, повинні постити протягом одного дня в тижні.

Мої діти будуть вражені змінами, які будуть відбуватися, але ви ніколи не повинні боятися Руки Мого Отця, якщо ви вірні Вченню Його улюбленого Сина, Ісуса Христа.

Прошу, в прийдешні місяці тримайте Печать Бога Живого у ваших домівках поруч із собою, бо багато чого буде відбуватися.

Тіло Мого Сина, Ісуса Христа, яке присутнє у Його Церкві на землі, осквернюється і буде сильно страждати.

Багато планів з повалення Церкви Мого Сина вже реалізуються і дуже скоро вона обвалиться.

Інші передбачені події проявляться через екологічні катастрофи, оскільки Рука Мого Отця впаде у вигляді покарання на ті народи, чиї гріховні закони більше не будуть терпимими.

Моліться, моліться, моліться в цей час за душі, які можуть постраждати під час тих подій.

Використайте цей місяць, щоб молитися за всі душі, які можуть загинути у війнах, землетрусах або під час майбутньої Сповіді – Попередження.

Моє Серце є переплетене з вашими серцями, діти, і разом ми повинні наполегливо працювати, щоб рятувати душі.

Молячись за спасіння душ, ми виконуємо Святу Волю Мого Отця.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •