Allow Me to lift you, from all harm, to safety away from the Antichrist.

Tuesday, July 31st, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter hear Me now as I inform you that My Time is almost upon the world.

Your time is short as the days of darkness fade and a new dawn, a new beginning will emerge.

All your tears of fear and distress are almost over with little time left for the Glorious Era of Peace to emerge.

The renewal of the Kingdom of the Earth will shortly take place and My Dominion over all of God’s children will replace the seat of Satan.

Your confusion, My followers over the authenticity of My Calling to you now, will disappear.

All will become clear, like the crystal clean waters of a spring from My Heavenly Body, as it gushes forth now to consume the hearts of all God’s children.

The Light of the Truth will inflame the world, despite the ever growing darkness which has settled like a festering disease over every corner of the earth.

Soon the Truth will set you free, clear away all your doubts, your fears and will release within you a clarity of mind and soul. Then, filled with My Holy Spirit, a global conversion will take place.

Those whose faith is weak will be renewed and the Truth of a new Christian Army will come into being.

Hope, love and prayer will sustain you as I lead the world towards the New Legacy promised to you for so long.

To those of you who are fearful of My messages just remember this.

The world which awaits you is a great Gift for you and your families. It is a Paradise which you should be longing for as nothing on earth, as you know it, can compare.

If you love Me, then trust in My Goodness, My Love, My promise to bring you into the Glorious inheritance for which you were born.

Surrender all your worries and fears now.

Allow Me to lift you, from all harm, to safety away from the Antichrist.

Recite this Crusade Prayer (71)

Crusade Prayer (71)

Prayer to save us from the persecution

Oh Jesus save God’s children from the Antichrist.

Protect us from the plans to control the earth.

Lord, save us from the persecution.

Protect dark souls from the antichrist so that they can be redeemed in Your Eyes.

Help us in our weakness.

Strengthen us in spirit to rise and lead each other as we march in Your army to the Gates of Paradise.

I need You Dear Jesus.

I love you Dear Jesus.

I Glorify Your Presence on earth.

I shun the darkness.

I adore You and I surrender myself in body and spirit so that You can reveal to me the Truth of Your Presence so that I will always trust in Your Mercy at all times.

Amen.

Go now and prepare your souls so that you remain strong and loyal to Me as I lead you towards Eternal Life.

Your Jesus

 

509. Дозвольте Мені піднести вас з усякої кривди до безпечного місця, подалі від антихриста

Вівторок, 31 липня 2012 р. Божого, 20:00

Моя ніжно улюблена дочко вислухай Мене, оскільки Я повідомляю тобі, що Мій час вже майже над світом.

Ваш час короткий, оскільки дні темряви розсіяться і з’явиться Новий Світанок, Новий Початок.

Всі ваші сльози страху і страждання майже завершились і залишилося зовсім мало часу до появи Славної Ери Миру.

Незабаром відбудеться відновлення Царства землі і Моя Влада над всіма Божими дітьми замінить престол сатани.

Ваше замішання, Мої послідовники, щодо достовірності Мого заклику, незабаром зникне.

Все стане ясним, ніби кришталево чиста вода з джерела, яка хлине з Мого Небесного Тіла, щоб поглинути серця Божих дітей.

Світло Правди просвітить світ, незважаючи на постійно зростаючу темряву, яка розташувалась подібно гнійним захворюванням в усіх куточках землі.

Невдовзі Правда вас визволить, розвіє всі ваші сумніви, ваші страхи і вивільнить ясність розуму і душі. Тоді ви будете наповнені Моїм Святим Духом і наступить глобальне навернення.

Ті, чия віра слабка, будуть оновлені і з’явиться Правда про нову християнську Армію.

Надія, любов і молитва будуть підтримувати вас, оскільки Я веду світ до Нового Спадкоємства, яке так давно вам обіцяв.

Ви, які боїтеся Моїх Послань, просто пам’ятайте про наступне.

Світ, який на вас чекає, є великим Даром для вас і для ваших родин. Це є Рай, який ви повинні прагнути, бо ніщо на землі, як ви знаєте, не може з ним зрівнятися.

Якщо ви любите Мене, то довіряйте Моїй Доброті, Моїй Любові, Моїй Обітниці привести вас до Славного Спадкоємства, для якого ви народилися.

Облиште зараз всі ваші турботи і побоювання.

Дозвольте Мені піднести вас з усякої кривди і привести вас до безпечного місця, подалі від антихриста.

Відмовляйте цю Молитву Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [71]

Молитва, щоб врятувати нас від переслідування

О Ісусе, врятуй Божих дітей від антихриста.

Захисти нас від його планів контролю над землею.

Господи, врятуй нас від переслідування.

Захисти темні душі від антихриста, щоб вони могли спокутувати свої провини в Твоїх очах.

Допоможи нам у нашій слабкості.

Зміцни нас в дусі, щоб ми піднялися і вели один одного, крокуючи в Твоїй Армії до Воріт Раю.

Я потребую Тебе, дорогий Ісусе.

Я люблю Тебе, дорогий Ісусе.

Я прославляю Твою Присутність на землі.

Я уникаю темряви.

Я поклоняюся Тобі і підкоряюся тілом і душею, щоб Ти міг виявити мені Правду про Твою Присутність і щоб я завжди і повсякчас довіряв Твоєму Милосердю.

Амінь.

Ідіть зараз і підготуйте свої душі, щоб ви залишилися сильними і вірними Мені, оскільки Я веду вас до Вічного Життя.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •