You will win this battle for souls and it will not take long before the New World, without end, will emerge.

Sunday, July 22nd, 2012 @ 19:00

My dearly beloved daughter many chosen souls are enduring a great suffering at this time as their hearts entwine with Mine because of the scourge of sin.

This unification of suffering, now being experienced by many visionaries, seers and victim souls is to salvage the souls of those who will die in mortal sin during The Warning.

It is a suffering like no other and will help defeat the enemy during The Warning.

My daughter you must continue to publish My messages although this is painful for you at this time.

The unrest in the world will escalate quickly and not only will wars emerge but the global bank will try to seize control over much of the world’s currencies.

Chaos will prevail and ecological disasters will rise as the Hand of My Father falls to punish humanity for their weakness and slavery to sin.

My followers your prayers have staved off many calamities which would have destroyed cities and nations.

You must never give up prayer. Perseverance and loyalty to Me, your Jesus, will ease the situation.

You must stay strong during this time of strife for very soon everything will change.

Despite the wickedness of Satan’s army, the growing faith of My Army will stand before them and stop them in their attempts to destroy My Church.

Never feel disillusioned with this work even when sometimes it seems hopeless. My Mercy is great. My love covers all of God’s children.

You will win this battle for souls and it will not take long before the New World, without end, will emerge.

This is your future, the future of the world which you must strive for. Satan’s day are almost over.

Rejoice because soon the suffering will have been forgotten.

Your Jesus

 

500. Ви переможете у цій битві за душі і мине небагато часу перед тим, як з’явиться Новий Світ без кінця

Неділя, 22 липня 2012 р. Божого, 19:00

Моя ніжно улюблена дочко, через чуму гріха багато вибраних душ у цей час терплять великі страждання, оскільки їхні серця переплетені з Моїм.

Це поєднання у терпінні, яке відчувається зараз багатьма візіонерами, провидцями і багатьма жертовними душами, є для того, щоб врятувати душі тих, які помруть під час Попередження у смертному гріху.

Мова йде про терпіння, які не схожі на жодні інші і це допоможе їм побороти ворога під час Попередження.

Моя дочко, ти повинна продовжувати публікувати ці Послання, хоч у цей час це є болісним для тебе.

Заворушення у світі посилюються дуже швидко, не тільки розпочинаються війни, а й світовий банк намагається захопити контроль над значною частиною світових валют.

Хаос буде торжествувати, а екологічні катастрофи посилюватись, коли Рука Мого Отця впаде, щоб покарати людство за його слабкість і рабство гріха.

Мої послідовники, ваші молитви зупинять багато катастроф, які знищили б міста і країни.

Ви ніколи не повинні покидати молитву. Витривалість і вірність Мені, вашому Ісусові, полегшить ситуацію.

Ви повинні залишатися сильними у цей час боротьби, бо дуже швидко все зміниться.

Незважаючи на злобу армії сатани, зростаюча віра Моєї Армії постане перед ними і зупинить їх у їхніх спробах знищити Мою Церкву.

Ніколи не розчаровуйтеся у цій праці, навіть тоді, коли часом ця праця буде здаватися вам безнадійною. Моє Милосердя є великим. Моя Любов огортає всіх Божих дітей.

Ви переможете у цій битві за душі і мине небагато часу перед тим, як з’явиться Новий Світ без кінця.

Це є ваше майбутнє, майбутнє світу, за яке ви маєте боротися. Дні сатани вже маєже добігли кінця.

Радійте, оскільки невдовзі терпіння будуть забуті.

Ваш Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •