Sins are breaking My Sacred Heart

Friday, November 12th, 2010 @ 03:00

Write this, My daughter. The hours are ticking. Do not ignore My request to publish My Warning to mankind. There is a need now to repent. My children must hear My Warning now. My daughter, communicate with Christian groups, first, to impart My pleas.

Stay strong. I have chosen you for this Work, so that My pleas for redemption will be heard quickly. Write The Book and communicate My Messages, using modern communications, such as the Internet and the media. While My request is urgent, I will hold your hand, so that you can understand the Message.

You are stronger than you think. Pray to Me more, daily, My Divine Mercy. Fear not. Why are you so frightened? Eternal life, when Heaven and Earth merge as one, is to be welcomed. It is what man has strived for since time began. Don’t be fooled by the attractions that Earth has to offer. They pale into insignificance when compared with the splendour of My Father’s Kingdom. You will be sent support, as soon as your plan begins to unfold.

These last few days have been overwhelming for you, yet, you have accepted, in your heart, what I Am asking of you. It is difficult and perhaps a little frightening for you to take all of this in, but it is important that you trust in Me.

Hold Me in your heart and lean on Me. Surrender any doubts you have and your task will be easier. You must remind people of My promises and refer to My written Word. Fall back on Scripture to make sense. Never ever be afraid to remind people how their sins are breaking My Sacred Heart and piercing the Soul of My Eternal Father.

We, My Mother and all the saints, will hold your hand and give you strength. You will be sent practical guidance and doors will be opened to help you in your Work.

Beware of those who create obstacles to delay you in your communications. Pray for them and move on. I know you are tired, but My request has to be responded to quickly.

It is time for rest now, My child. You are responding well and with faith and courage. Never give up.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

5. Гріхи розбивають Моє Найсвятіше Серце

п’ятниця, 12 листопада, 2010 р., 03:00

Напиши це, Моя дочко. Годинник цокає. Не легковаж Моїм проханням опублікувати Моє Попередження для людства. Зараз потрібно каятися. Мої діти повинні зараз почути Моє Попередження. Моя дочко, сконтактуйся найперше з християнськими групами, щоб передати Мої прохання.

Будь сильною. Я вибрав тебе для цієї Праці, щоб Мої благання про спокутування були швидко почутими. Пиши Книгу і передавай Мої Послання, використовуючи сучасні засоби зв’язку, такі як інтернет та засоби масової інформації.  Хоча Моє прохання невідкладне, Я буду тримати тебе за руку, щоб ти могла зрозуміти це Послання.

Ти сильніша, ніж думаєш. Молися до Мене більше, щоденно, до Мого Божого Милосердя. Не бійся. Чому ти така налякана? Вічне Життя, коли Небо і Земля зіллються воєдино, потрібно вітати з радістю. Це те, чого людина прагнула від початку часів. Не дай себе звести принадами, які може запропонувати земля. Вони  здаються мізерними у порівнянні з величчю Царства Мого Отця. Тобі буде надіслано підтримку, як тільки твій план почне розгортатися.

Ці останні декілька днів були для тебе приголомшливими, однак ти прийняла у своєму серці те, про що Я попросив тебе. Це важко, і можливо, трохи страшно для тебе, прийняти це, але важливо, щоб ти довіряла Мені.

Тримай Мене у своєму серці і обіпрись на Мене. Відмовся від будь-яких сумнівів, які ти маєш і твоє завдання буде легшим. Ти повинна нагадати людям про Мої обітниці і посилатися на Моє написане Слово. Повернися до Писання, щоб це набуло сенсу. Ніколи не бійся нагадувати людям, як їхні гріхи розбивають Моє Найсвятіше Серце і пронизують Душу Мого Предвічного Отця.

Ми, Моя Мати, і всі святі, будемо тримати тебе за руку і дамо тобі силу. Тобі буде послано практичне керівництво і двері будуть відкриті, щоб допомогти тобі у твоїй Праці.

Остерігайся тих, які створюють перешкоди, щоб затримати тебе з передачею повідомлень. Молися за них і йди далі. Я знаю, що ти втомилася, але на Моє прохання потрібно відповісти швидко.

Зараз настав час для відпочинку, Моя дитино. Ти відповідаєш добре, з вірою та мужністю. Ніколи не здавайся.

Твій улюблений Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •