The world will soon be presented with the most deceitful lie which is impossible for mankind to grasp at this stage.

Friday, July 20th, 2012 @ 17:46

My dearly beloved daughter the three and a half years remaining in the Tribulation period commences in December 2012.

This is the period when the antichrist will emerge as a military hero.

His soul has been given over to Satan who possesses every part of him.

The powers he will possess means, that in time he, will be seen not just as the man of peace but people will think he is I, Jesus Christ, the Saviour of Mankind.

They will also, in time, believe that the antichrist has been sent to herald The Second Coming.

So many poor souls will, therefore, willingly accept his mark, the Mark of the Beast. For he is the beast in every way because of the way in which Satan will manifest himself in his body.

He will perform miracles in the sky.

He will heal people.

He will be head of the New World Religion and he, and the False Prophet, who will head up the shell of the Catholic Church on earth will work closely to deceive all of God’s children.

The world will soon be presented with the most deceitful lie which is impossible for mankind to grasp at this stage.

For those of you who are being given the Book of Truth, these My Holy messages to the warn humanity of these things, know this.

So sophisticated will their plan be, that many will be fooled by the loving humane exterior which they will present to the world of their wicked plan.

The Antichrist and the False Prophet, between them, are already finishing planning their wicked reign and the first thing they will bring about will be the escalation of the war in the Middle East.

The Antichrist will be the main man pulling the strings in the background. Then he will come forth and be seen to broker a peace plan.

It will be then when the world will fall under his spell.

Meanwhile the False Prophet will seize power within the Catholic Church.

Very soon it will be sucked into the New World Religion, a front for satanic worship. Worship of self will be the fundamental aim of this abomination and the introduction of laws, which amount to two things.

The abolition of the sacraments and the abolition of sin.

The Sacraments will only truly be available from those priests and other Christian Clergy who remain loyal to Me. They will offer these Sacraments in special refuge churches.

The abolition of sin will be introduced through the introduction of laws which will be seen to endorse tolerance.

They include abortion, euthanasia and same sex marriages. Churches will be forced to allow same sex marriages and priests will be forced to bless them in My Eyes.

During this time they will continue to say their own version of the Holy Mass. Their offering of the Holy Eucharist, when they will desecrate the Host, will be held in Catholic churches.

My Presence will not only be missing in such Masses but it will be missing in the very churches where they dishonour Me.

All of these matters will be very frightening for My followers. You will no longer be able to benefit from the Sacraments except from the priests in My Remnant Church on earth. This is why I give you Gifts now, such as the Plenary Indulgence, for the absolution of your sins. It is not meant to replace the Act of Confession for Catholics.

It will be a way in which you can remain in a state of grace.

Although billions of people will convert during The Warning, these prophecies will still unfold. But much of them can be diluted through prayer to reduce the suffering and the persecution.

You, My followers, remember, are protected at all times by the Seal of the Living God.

You must spread the Seal and get it to as many people as possible.

Please understand that I tell you these things to prepare you so that you can prevent as many souls as possible from accepting the Mark of the Beast.

Satan will use the power of possession in those souls who take the Mark and it will be very difficult to save them.

You will be instructed every step of the way, My followers, through this mission.

You must not allow fear to enter your hearts for I will fill you with the courage, the strength, the stamina and the confidence to rise with your heads held high as you march in My Army.

Remember Satan cannot win this battle for it can never be.

Only those with the Seal of the Living God and those who remain loyal and steadfast to God can win.

Your Jesus.

 

498. Дуже скоро світові буде представлено найбільш підступну брехню, яку людству буде неможливо зрозуміти на цьому етапі

П’ятниця, 20 липня 2012 р. Божого, 17:46

Моя ніжно улюблена дочко, три з половиною роки, які залишилися в періоді Скорботи, розпочнуться в грудні 2012 року.

Це є період, коли антихрист виявить себе як військовий герой*.

Його душа належить сатані, який володіє кожною його частиною.

Сила, якою він володітиме, призведе до того, що з часом його приймуть не лише як людину миру, але й вважатимуть, що він є Мною, Ісусом Христом, Спасителем людства.

З часом також повірять, що антихриста було послано, щоб проголосити Друге Пришестя.

Тому так багато бідних душ охоче приймуть його знак, знак звіра. Бо він є звіром в усіх розуміннях через спосіб, в який сатана буде проявляти себе в його тілі.

Він робитиме чуда в небі.

Він оздоровлюватиме людей.

Він буде главою Нової Світової Релігії і разом з лжепророком, який очолить оболонку Католицької Церкви на землі, тісно співпрацюватиме, щоб обдурити Божих дітей.

Дуже скоро світові буде представлено найбільш підступну брехню, яку людству буде неможливо зрозуміти на цьому етапі.

Ви, кому була дана Книга Істини через ці Мої Святі Послання, які попереджують людство про ці речі, знайте наступне.

Таким витонченим буде їхній план, що багато буде обдурених люблячою гуманною зовнішністю їхнього злого плану, який вони представлять світові.

Антихрист і лжепророк вже завершують спільно планувати своє царство зла і першим ділом, яке вони зроблять, буде ескалація війни на Близькому Сході.

Антихрист буде найважливішою людиною, яка смикатиме з укриття за мотузки. Потім він проявить себе як посередник мирного плану.

Це настане тоді, коли світ впаде перед його чарами.

Тим часом лжепророк захопить владу в Католицькій Церкві.

Дуже скоро її буде втягнуто в Нову Світову Релігію, прикриття культу сатани. Обожнювання самого себе буде основною ціллю цієї гидоти, а також введення законів, що спровокують дві речі: скасування Таїнств і скасування гріха.

Таїнства будуть доступними тільки в тих священиків та іншого християнського духівництва, які залишаться вірними Мені. Вони продовжать уділяти ці Таїнства в особливих прихованих церквах.

Скасування гріха буде введено через прийняття законів, які будуть розглядатися як такі, що схвалюють толерантність.

Вони будуть включати аборти, евтаназію, одностатеві шлюби. Церкви будуть змушені дозволяти одностатеві шлюби і священики будуть змушені благословляти їх в Моїх Очах.

В тому часі вони будуть продовжувати відправляти свою власну версію Святої Меси. Їхнє жертвування Пресвятої Євхаристії, під час якої вони будуть оскверняти Гостію, буде здійснюватись у католицьких церквах.

Моя Присутність зникне не тільки на таких Месах, але і в церквах, в яких Мене будуть зневажати.

Всі ці речі будуть дуже страшними для Моїх послідовників. Ви більше не зможете скористатися з Таїнств, за винятком Таїнств від священиків із Залишку Моєї Церкви на землі. Саме тому Я даю вам зараз Дари, такі як Повний Відпуст для відпущення гріхів. Він не є для того, щоб замінити католикам Акт Сповіді.

Це буде спосіб, завдяки якому ви зможете перебувати в стані Ласки.

Незважаючи на те, що мільярди людей навернуться під час Попередження, ці пророцтва надалі будуть здійснюватись. Але багато з них може бути послаблено через молитву за зменшення страждань і переслідувань.

Мої послідовники, пам’ятайте, що ви повсякчас перебуваєте під захистом завдяки Печаті Бога Живого.

Ви маєте поширювати Печать і передавати її стільком людям, скільком зможете.

Прошу, зрозумійте, що Я говорю вам ці речі, щоб вас підготувати і щоб ви змогли попередити якомога більше душ не приймати знак звіра.

Сатана буде використовувати силу опанування над тими душами, які приймуть знак і дуже важко буде їх врятувати.

Мої послідовники, ви будете проінструктовані на кожному кроці шляху через цю Місію.

Ви не повинні дозволити страху увійти у ваші серця, бо Я вас наповню відвагою, силою, витривалістю і довірою, щоб ви випростались і крокували в Моїй Армії з високо піднятими головами.

Пам’ятайте, що сатана не зможе виграти цієї битви, бо такого ніколи не може бути.

Тільки ті, які з Печаттю Бога Живого і ті, які залишаться непохитними і вірними Богу, зможуть перемогти.

Ваш Ісус

* Молитва може затримати і послабити події. Ісус сказав в Посланнях: “Хоч багато з вас можуть бути наляканими, пам’ятайте, що ваші молитви затримують ці речі, а в багатьох випадках пом’якшують ці обставини. Молитви, багато молитов, затримують і послаблюють працю злого духа на землі” [вівторок, 13 листопада 2012року, 17:00] і “через ваші молитви Божественне Втручання, яке має покарати людство, було затримане” [Субота, 12 січня 2013 року, 15:10].

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •