Virgin Mary: It is frowned upon by today’s so called tolerant society to say that you believe in Jesus Christ

Wednesday, July 18th, 2012 @ 18:15

My child I weep at this time because of the way God’s children are afraid or embarrassed to declare their love for His Son Jesus Christ.

So many in the world today, who love My Son, are embarrassed to openly proclaim His Name in public for fear of being reprimanded.

It is frowned upon by today’s so called tolerant society to say that you believe in Jesus Christ, the Son of Man and that you believe in His Teachings.

Yet many never think twice about using His Holy Name, many times throughout the day, when uttering profanities.

His Name is spoken very often but not in the way it is meant to be.

So many are afraid to be open about their love for my Son in a world which frowns on Christianity.

Christianity is despised by two thirds of the world.

Christians are bullied, scorned and often persecuted like no other religion in the world.

God’s chosen people, the Jews, also suffer and have been persecuted in the most inhumane manner because of who they are. A chosen race, they will be converted soon and will welcome the Messiah, the second time, although they failed to accept Him the first time.

Children you must never be afraid to declare your love for my Son. When you express your love for Him openly and fearlessly people many will listen. Then the more you proclaim His Holy Word the more confident you will become.

Then you will receive more graces to give you the strength to take the next step.

After a while it will not concern you what others think of you. Yet many will be impressed with your honesty and many will want to know more about my Son.

Now is the time to speak about my Son’s Mercy to as many people as you can.

They must be told about His Divine Mercy, the greatest Gift of The Warning, which will be seen throughout the whole world. Then, afterwards, they will know the Truth and many more will want to hear these messages from Heaven.

Thank you my child for responding to my call.

Your beloved Mother in Heaven

Mother of Salvation

 

496. Матір Спасіння: Сьогоднішнє, так зване толерантне суспільство, несхвально дивиться, коли ви кажете, що вірите в Ісуса Христа

Середа, 18 липня 2012 р. Божого, 18:15

Моя дитино, Я плачу в цей час через те, що Мої діти бояться або соромляться визнавати свою любов до Ісуса Христа.

Так багато в сьогоднішньому світі тих, які люблять Мого Сина, проте соромляться відкрито і публічно проголошувати Його Ім’я через страх отримати зауваження.

Сьогоднішнє, так зване толерантне суспільство, несхвально дивиться, коли ви кажете, що вірите в Ісуса Христа, Сина Людського і вірите в Його Вчення.

Однак багато не думають двічі, коли вимовляють лихослів’я, вживаючи Його Святе Ім’я неодноразово протягом дня.

Його Ім’я вимовляється дуже часто, але неналежним чином.

Так багато бояться бути відкритими у своїй любові до Мого Сина в світі, який несхвально дивиться на християнство.

Християнство зневажається двома третинами світу.

Над християнами знущаються, їх зневажають і часто переслідують, як жодну іншу релігію в світі.

Богом вибраний народ, юдеї, також терплять і були переслідувані в найбільш нелюдський спосіб тільки через те, ким вони є. Вибраний народ незабаром навернеться і привітає Месію вдруге, хоч їм і не вдалося прийняти Його за першим разом.

Діти, ви ніколи не повинні боятися визнавати свою любов до Мого Сина. Якщо ви будете проявляти свою любов до Нього відверто і без страху, то багато людей прислухаються. І тоді, чим більше ви будете проголошувати Його Святе Слово, тим більш впевненими в собі ви ставатимете.

Тоді ви отримаєте більше Ласк, які дадуть вам силу зробити наступний крок.

По деякому часі вас перестане турбувати, що про вас думають інші. Проте багато хто, перебуваючи під враженням від вашої чесності, захоче дізнатись про Мого Сина більше.

Надійшов час, щоб говорити про Милосердя Мого Сина стільком людям, скільком зможете.

Їм має бути сказано про Його Боже Милосердя, Його найбільший Дар – Попередження, яке буде видно в цілому світі. Отож, після того вони дізнаються Правду і набагато більше хотітимуть почути ці Послання з Небес.

Дякую тобі, Моя дитино, що відповіла на Мій заклик.

Ваша улюблена Небесна Матір

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •