Once The Warning takes place there will be much confusion.

Tuesday, July 17th, 2012 @ 23:18

My dearly beloved daughter time is moving quickly now. I have been preparing all of you now for some time.

You, My followers, know what you must do. Your own confession is important and you must try to get this once every week from now on.

Be at peace. I am pleased at the way in which you follow My instructions. Please keep going back to My Crusade Prayers and concentrate on the prayers to save the souls of others.

Once The Warning takes place there will be much confusion.

People, everywhere, will be humbled in a way which is out of character.

Many will be too distressed to go back to their place of work immediately. People in powerful positions, in governments, will question their laws.

Those murderers and criminals amongst your communities will feel a terrible sorrow and despair but many will atone for their sins.

My priests and My other sacred servants will immediately know that these messages come from My Divine Lips.

Then they will rise and follow My loyal followers to help Me prepare the world for My Second Coming.

Some among them will know that it is I who speaks to them but will lack the courage to openly proclaim My most Holy Word.

In time they will be given the graces to uphold My Sacraments when they realise that they are to be desecrated. Then they will be given the proof of these prophecies.

Many parents will need to instil, in their children over the age of 7 years, the importance of prayer and repentance from then on. Parents, you have a duty to teach your children the Truth.

Their hearts will be open to My love after The Warning and you must keep guiding them in spiritual matters.

Ensure that you keep Holy Water in your homes and a Benedictine Cross from now on along with the Seal of the Living God hanging in your home. All of these will protect your family.

Follow My instruction and all will be well.

My daughter you must now go and ensure that the Book of Truth is published as quickly as possible. It is important that those souls who have no access to computer are given this.

Have no fear for I will guide you and send you help to ensure that it is sent all over the world.

Go in peace. Go in Love. I am with you always.

I stand by you every moment of the day guiding you even when you do not realise it. I am in your heart.

Your beloved Jesus

 

495. Як тільки відбудеться Попередження, наступить велике замішання

Вівторок 17 липня 2012 р. Божого, 23:18

Моя ніжно улюблена дочко, час зараз збігає дуже швидко. Я готую вас усіх від певного часу.

Ви, Мої послідовники, знаєте, що маєте робити. Ваша особиста Сповідь є важливою і відтепер ви повинні старатися приступати до неї щотижня.

Перебувайте в мирі. Мене тішить те, як ви дотримуєтесь Моїх вказівок. Прошу, повертайтеся надалі до Моїх Молитов Хрестового Походу і зосередьтеся на молитвах за спасіння душ інших.

Як тільки відбудеться Попередження, наступить велике замішання.

Люди скрізь будуть упокорені в такий спосіб, який не відповідатиме їхньому характеру.

Багато будуть занадто пригніченими, щоб відразу повернутися до свого місця праці. Люди на високих становищах, в урядах, будуть ставити під сумнів свої закони.

Вбивці та злочинці у ваших спільнотах будуть відчувати жахливий біль і відчай, але багато з них спокутують свої гріхи.

Мої священики і Мої інші висвячені слуги відразу пізнають, що ці Послання виходять з Моїх Божественних Уст.

Тоді вони піднімуться і підуть за Моїми вірними послідовниками, щоб допомогти підготувати світ до Мого Другого Пришестя.

Декотрі з них знатимуть, що це Я Є тим, Хто промовляє до них, але їм бракуватиме хоробрості, щоб відкрито проголошувати Моє Найсвятіше Слово.

З часом їм буде надано Ласки, щоб захищати Мої Таїнства, коли вони усвідомлять, що вони мають бути осквернені. Тоді їм буде дано доказ цих пророцтв.

Від того часу багато батьків повинні будуть прищепити своїм дітям, старшим семи років, важливість молитви і покаяння. Батьки, ви зобов’язані навчити своїх дітей Правді.

Їхні серця будуть відкриті на Мою Любов після Попередження і ви зобов’язані скерувати їх у духовних питаннях.

Забезпечте, щоб відтепер ви мали у своїх домівках посвячену воду, Хрест св. Бенедикта та Печать Бога Живого, повішену у вашому домі. Все це буде захищати вашу сімю.

Дотримуйтесь Моїх вказівок і все буде добре.

Моя дочко, зараз ти маєш іти і переконатись, що Книга Істини буде опублікована настільки швидко, наскільки можливо. Важливо є, щоб її отримали ті душі, які не мають доступу до комп’ютера.

Не бійся, бо Я вестиму тебе і пришлю тобі допомогу, щоб забезпечити, щоб вона була розіслана по цілому світі.

Іди в мирі. Іди в любові. Я є завжди з тобою.

Я поруч з тобою в кожному моменті дня, веду тебе навіть тоді, коли ти цього не усвідомлюєш. Я є в твоєму серці.

Твій улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •