Young souls are dear to Me and I weep with the way in which many of them were never taught the Truth.

Tuesday, July 17th, 2012 @ 16:00

My dearly beloved daughter your mission must embrace all of God’s children. I especially yearn for the souls of the young and those who allow human intelligence to block their ears to the Truth of My Being.

Young souls are dear to Me and I weep with the way in which many of them were never taught the Truth.

They were led by their parents, many of whom do not believe in God, into an abyss of darkness.

The light they seek is that brought to them by the false light of all that glitters. They are seduced by music, clothes and entertainment all designed to stimulate the senses.

They do not know Me. Many never heard of Me or what hope I represent in their quest for future happiness.

Lucifer, the fallen angel in My Father’s higher Seraphim Hierarchy was a talented musician.

As Satan in the world today, he tempts My young tender souls through music.

Music is his weapon of destruction and he uses every type to draw little innocent souls into his web of deceit.

Music is a great Gift from God. It is also used to mask the wicked allegiance to the evil one through lyrics which honour the beast. Very few young souls understand the power of music or when it is used in the wrong way.

Please, I urge you to help me save their little souls.

Bring them to Me. Never force them. Instead consecrate young children to Me through this prayer.

Crusade Prayer (67)

Keep my children safe from the King of Lies

Please dear Jesus I ask you to keep my children safe from the King of Lies.

I consecrate these children (name them) to your Sacred Heart and ask that through the cloak of your Precious Blood you will enlighten their souls and take them safely into your loving arms so that they can be protected from all harm.

I ask that you open their hearts and flood their souls with your Holy Spirit during the Illumination of Conscience so that they are cleansed of every iniquity.

Amen.

Prayer for atheists during The Warning

To those of you who say you are atheists hear now My promise. I love you and I will never give up My fight to save you from the clutches of the deceiver, Satan, who blinds you to the Truth.

When the time comes, and when you will see your sins before your eyes during The Warning please say these words

Jesus show me the Truth and save me from evil.

I am truly sorry for my sins and I ask you to take me now and show Me the light of your mercy.

Amen.

You will never be confused again if you say this prayer. A weight will be lifted from your heart and you will be truly at peace.

Remember these words when the day arrives.

I will not forsake you. I will hold you and will you feel My love surge through your body and then you will be given the proof you have been longing for.

Your Jesus

 

494. Душі молодих людей є дуже дорогі для Мене і Я плачу через те, що багатьох з них ніколи не вчили Правді

Вівторок, 17 липня 2012 року Божого, 16:00

Моя ніжно улюблена дочко, твоя місія має охопити всіх Божих дітей. Я особливо тужу за молодими душами і тими, які допускають, щоб людський інтелект закрив їм вуха на Правду Мого Існування.

Душі молодих людей є дуже дорогі Мені і Я плачу через те, що багатьох з них ніколи не вчили Правді.

Їх вели в безодню темряви батьки, багато з яких не вірять в Бога.

Світло, якого вони шукають – це фальшифе світло від того всього, що блищить. Вони є спокушені через музику, одяг і розваги – це все навмисно сплановано для збудження їхніх почуттів.

Вони не знають Мене. Багато з них ніколи не чули про Мене ані про те, які сподівання Я представляю в їхніх пошуках майбутнього щастя.

Люцифер, впалий ангел з вищої ієрархії Серафимів Мого Святого Отця, був талановитим музикантом.

В сьогоднішньому світі він як сатана спокушає Мої вразливі молоді душі за допомогою музики.

Музика – це його нищівна зброя і він вживає кожен її стиль, щоб затягнути ці малі невинні душі в свою павутину обману.

Музика є великим Даром від Бога. Вона також використовується для маскування нечестивої вірності злому духові через тексти пісень, які прославляють звіра. Дуже небагато молодих душ розуміють силу музики, або те, коли вона використовується у злий спосіб.

Прошу, Я наполягаю, щоб ви допомогли Мені врятувати ці малі душі.

Приведіть їх до Мене. Ніколи не примушуйте їх. Натомість посвятіть Мені тих малих дітей через цю молитву.

Молитва Хрестового Походу [67]

Збережи моїх дітей в безпеці від царя брехні

Будь-ласка, дорогий Ісусе, я прошу Тебе зберегти моїх дітей в безпеці від царя брехні.

Я посвячую цих дітей [імена] Твоєму Пресвятому Серцю і прошу, щоб завдяки Покрову з Твоєї Найдорожчої Крові Ти осяяв їхні душі  і безпечно взяв їх у Свої люблячі Обійми, щоб вони могли бути захищеними від будь-якої кривди.

Я прошу, щоб Ти відкрив їхні серця і наповнив їхні душі Твоїм Святим Духом під час Просвітлення Сумління, щоб вони очистились від всякого беззаконня.

Амінь.

Молитва для атеїстів під час Попередження

Ті з вас, які кажуть, що є атеїстами, послухайте Мою Обітницю. Я люблю вас і ніколи не здамся в Моїй боротьбі, щоб врятувати вас з пазурів шахрая, сатани, який засліпив вас до Правди.

Коли прийде час і ви побачите під час Попередження власні гріхи перед своїми очима, прошу, промовте ці слова:

Молитва для атеїстів під час Попередження

Ісусе, покажи мені Правду і врятуй мене від зла.

Я щиро жалую за свої гріхи і прошу Тебе прийняти мене і показати мені Світло Твого Милосердя.

Амінь.

І ви вже ніколи не будете в замішанні, якщо відмовите цю молитву. Тягар буде знято з вашого серця і ви отримаєте справжній мир.

Згадайте собі ці слова, коли прийде цей день.

Я не покину вас. Я триматиму вас і ви відчуєте, як Моя Любов пропливає через ваше тіло і тоді отримаєте доказ, якого так сильно прагнули.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •