They may not listen but they must be given the Word of God.

Saturday, July 7th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter when I ask humanity to listen to My Voice it wounds Me when those who love Me say I would never speak in this way.

If only they would listen, then My Heart would be lifted and so many more souls would be saved.

The preparation for My Second Coming is being imparted by My Divine Lips through these messages.

The preparation for My birth was also made known through the prophets beforehand to alert God’s children to the coming of the Messiah.

Why do My disciples on earth refuse to accept that My Father would send His prophets to herald My Second Coming?

How little they really know about the way in which My Eternal Father prepares humanity for great events.

My clergy, My sacred servants, need to hear My call now for I need their help. Yet many will fail to respond. They will reject Me, through My messages.

They will realise the Truth but only when it is too late.

My daughter never be afraid to publish My messages, including those you find strange or frightening.

They may not listen but they must be given the Word of God.

It is not for man to dictate that you stop imparting the Holy Word of God.

Close your ears and ignore the scorn of opinion for it is not important.

To those of you who call yourselves Christians and who pour scorn on My message I say this.

By tearing My word asunder, by finding My messages offensive and by ridiculing My Word you have cut the cord which binds you to My Heart.

You cannot accept My messages because you think you know Me and recognise My Words when they are spoken. Instead, you have fallen prey to the deceiver who blinds you to the Truth.

I call on all of you, once again, to call on Me, your beloved Jesus, and allow Me to open your hearts.

Let Me fill you with the power of the Holy Spirit so that you will recognise Me.

To priests, I urge that you understand that the time has come for the prophecies of Daniel to unfold and for the Seals in the Book of Revelation to be opened by Me, the Lamb of God.

Remind yourselves of My Promise.

I will come again to judge the living and the dead.

My Promise to bring eternal life to all those loyal to Me is about to unfold.

You must ensure that you have prepared adequately for this Glorious Event.

Your Jesus

 

483. Вони можуть і не слухати, але Слово Боже має бути їм надано

Субота, 7 липня 2012 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, коли Я прошу людство слухати Мій Голос, то Мене ранить, коли ті, які люблять Мене, кажуть, що Я ніколи б не говорив у такий спосіб.

Якби вони тільки слухали, то Моє Серце було б піднесеним і набагато більше душ було б врятовано.

Підготовка до Мого Другого Пришестя надається Моїми Божественними Устами за допомогою цих Послань.

Підготовка до Мого Різдва також була заздалегідь відомою через пророків, які попередили Божих дітей про прихід Месії.

Чому Мої учні на землі відмовляються визнати, що Мій Отець послав би Своїх пророків, щоб сповістити Моє Друге Пришестя?

Як мало вони насправді знають про те, в який спосіб Мій Предвічний Отець готує людство до Великих Подій.

Моє духовенство, Мої висвячені слуги, повинні почути зараз Мій заклик, оскільки Я потребую їхньої допомоги. Однак багато з них не відповість. Вони відкинуть Мене, відкинувши Мої Послання.

Вони усвідомлять Правду, але тільки тоді, коли вже буде занадто пізно.

Моя дочко, ніколи не бійся публікувати Мої Послання, включно з тими, які є для тебе дивними або страхітливими.

Вони можуть і не слухати, але Слово Боже має бути їм надано.

Це не є в людській компетенції, щоб змусити тебе припинити передавати Святе Слово Бога.

Закрий вуха і ігноруй зневаги, бо людська думка не є важливою.

Тим з вас, які називають себе християнами, але які погорджують Моїми Посланнями, Я говорю наступне.

Розриваючи Моє Слово на шматки і стверджуючи, що Мої Послання є образливими, ви висміюєте Моє Слово, обрізаючи нитку зв’язку, яка зв’язує вас з Моїм Серцем.

Ви не можете прийняти Мої Послання, бо думаєте, що знаєте Мене і розпізнаєте Мої Слова, коли Я їх промовляю. Натомість ви впали жертвою шахрая, який засліплює вас на Правду.

Я ще раз закликаю усіх вас звернутися до Мене, улюбленого Ісуса, і дозволити Мені відкрити ваші серця.

Дозвольте Мені наповнити вас Силою Святого Духа, щоб ви розпізнали Мене.

Священиків Я закликаю зрозуміти, що настав час для здійснення пророцтв Даниїла та на відкриття Мною, Агнцем Божим, Печатей з Книги Одкровення.

Пригадайте собі Мою Обітницю.

Я знову прийду судити живих і мертвих.

Моя Обітниця принести Вічне Життя всім тим, які є відданими Мені, невдовзі має здійснитися.

Ви повинні впевнитися, що належно підготувалися до цієї Славної Події.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •