One third of the earth will be destroyed as the angels pour fire from the four corners of the Heavens

Friday, July 6th, 2012 @ 16:15

My dearly beloved daughter the time has been set aside so that these, My Holy Messages to the world, are heard by every soul, young and old, throughout each nation.

Many of God’s children will sit up and listen to My instructions if they are given access to these messages.

Know now that changes have already begun as prophesied where the crops will no longer yield their fruit as before and when the seasons will no longer be the same.

These changes are by the Hand of My Eternal Father as He brings in new laws of the earth which no man will fail to notice.

Nothing in the world governed by the laws of nature will remain as they once did.

The seas will rise, the waters will pour, the earth will shake and the soil will become barren.

My Father will impose a great chastisement to stop the spread of sin which is a source of great sorrow for Him.

Those nations which defy His Laws will suffer much. They will soon understand that their sins will no longer be tolerated and they will be punished.

Their punishment is to prevent them from infesting other souls and unless they change their wicked ways they will be forced to do so through divine intervention.

My daughter you must spread My Word quickly now as The Warning draws closer.

Many nations must be given the Book of Truth so that they can prepare themselves for My Second Coming.

The time for My Second Coming will be after The Warning.

Chastisements, handed down by the angels in Heaven, by the command of My Father, have commenced in stages. These will continue to escalate as sin continues to surge.

The battle has begun and the early stages can be seen in many countries.

You will all bear witness to climate destruction which will rain upon the earth as it groans in pain because of the degradation of sin.

The shaking will increase and nation after nation will suffer according to the stain of sin which corrupts its core.

Leaders who follow the anti-christ will not escape the Eye of My Father and they will be destroyed.

My Father punishes those who lead wicked governments now in order to salvage His children from their wicked grasp.

He will not stand back and watch as these leaders, who follow the anti-christ who remains hidden at this time, destroy His children.

One third of the earth will be destroyed as the angels pour fire from the four corners of the Heavens.

Then many will know that something is wrong and that is caused because of the anger of My Father.

Yet many will still not learn. After the Warning, many will convert. Yet many won’t even when they are all given the proof of the state of their souls.

They will still idolise the false allure which they think the earth has to offer. Only this time their lusts and those material idols they worship will become even more obscene and wicked. All their sins, visible to all those who can see them for what they are, will become so ugly that few of God’s children will be able to bear to watch.

Every abhorrent sin will be publicly displayed with contempt for God.

Every action will degrade the sinner to such depths that they will behave like animals.

All respect for the human body will disappear and every evil lust will be flaunted for the world to see without any shame in their souls.

These are Satan’s prisoners. All of them are children of God but they will lose their souls to the beast.

Chastisements are part of God’s plans to cleanse the earth in order to purify both the sinner and the ground you walk on.

Only when the earth is purified can My Second Coming take place.

Pray, My followers, for the courage and the fortitude to deal with the chastisements.

You must never fear them for you, My army, will pray for those, those nations and help in the purification needed for the conversion of humanity.

The Seal of the Living God will protect each and every one of you.

It is because of the love My Father has for all of His children that he must chastise them for if He doesn’t they will march forward, unwittingly, towards the gates of Hell.

Your Jesus

 

482. Одна третина землі буде знищена, коли ангели виллють вогонь з чотирьох сторін Неба

П’ятниця, 6 липня 2012 р. Божого, 16:15

Моя ніжно улюблена дочко, час було відтерміновано, щоб Мої Святі Послання для світу були почуті кожною душею, молодими і похилими віком, кожним народом.

Багато Божих дітей піднімуться і слухатимуть Мої вказівки, якщо вони отримають доступ до цих Послань.

Знайте, що зміни вже розпочалися, як і було пророковано. Врожай вже не приноситиме своїх плодів як колись і пори року більше не будуть такими, як раніше.

Ці зміни постають з Руки Мого Предвічного Отця, оскільки Він приносить нові закони на землю, які жодна людина не зможе не помітити.

Нічого на світі, що підлягало законам природи, не залишиться вже таким, яким було раніше. Моря піднімуться, води розіллються, земля буде трястися і ґрунт стане безплідним.

Мій Отець накладе Велике Покарання, щоб зупинити поширення гріха, який є джерелом великого смутку для Нього.

Ті народи, які кидають виклик Його законам, багато страждатимуть. Невдовзі вони зрозуміють, що їхні гріхи більше не терпітимуть і вони будуть покарані.

Покарання має на меті запобігти зараженню інших душ і якщо вони не змінять своїх злих шляхів, то будуть вимушені зробити це через Божественне Втручання.

Моя дочко, ти повинна швидко поширювати Моє Слово, оскільки Попередження наближається.

Багато народів має отримати Книгу Істини, щоб мати змогу підготуватися до Мого Другого Пришестя.

Моє Друге Пришестя відбудеться після Попередження.

Покарання, оголошені за наказом Мого Отця, будуть здійснені через ангелів в Небі і розпочнуться поетапно. Вони будуть збільшуватися й надалі, оскільки гріх продовжує зростати.

Битва розпочалася, а її ранні стадії можна побачити в багатьох країнах.

Усі ви будете свідками порушення клімату, що впаде як дощ на землю, бо земля стогне від болю через деградацію, спричинену гріхом.

Потрясіння будуть збільшуватися і народ за народом страждатиме, в залежності від осквернення гріхом, який зіпсував їхню основу.

Лідери, які прямують за антихристом, не уникнуть очей Мого Отця і будуть знищені.

Мій Отець покарає тих, які сьогодні керують нечестивими урядами, щоб врятувати своїх дітей від злої влади.

Він не буде стояти осторонь і спостерігати, як ці лідери, що прямують за антихристом, який залишається прихованим в цей час, будуть нищити Його дітей.

Одна третина землі буде знищена, коли ангели виллють вогонь з чотирьох сторін Неба.

Тоді багато зрозуміють, що тут щось не так і що це викликано гнівом Мого Отця.

Однак багатьох це нічого не навчить. Після Попередження багато навернуться. І все ж будуть такі, які не навернуться навіть тоді, коли отримають доказ стану своїх душ.

Вони, як і раніше, будуть обожнювати фальшиві принади, які, на їхню думку, їм здатна запропонувати земля. Тільки на цей раз їхні похоті і матеріальні ідоли, яким вони поклоняються, стануть ще більш непристойними і нечестивими. Всі їхні гріхи, видимі для тих, які можуть бачити їх такими, якими вони є, стануть настільки потворними, що небагато Божих дітей будуть здатними знести їхній вигляд.

Кожний огидний гріх відображатиме привселюдно їхнє презирство до Бога.

Кожний вчинок призведе до згіршення грішника до такої глибини, що вони будуть вести себе, як тварини.

Всяка повага до людського тіла зникне і всяка зла похіть буде виставлятися напоказ для всього світу, без жодного сорому в їхніх душах.

Вони є в’язнями сатани. Всі вони є Божими дітьми, але вони віддадуть свої душі звірові.

Покарання є частиною Божого плану і його мета – очищення як грішника, так і землі, по якій ви ходите.

Тільки тоді, коли земля буде очищеною, зможе настати Моє Друге Пришестя.

Моліться, Мої послідовники, за мужність і стійкість, щоб пережити покарання.

Ви ніколи не повинні його боятися, Моя Арміє, оскільки ви будете молитися за них, за ті народи, і допоможете в очищенні, яке необхідне для навернення людства.

Печать Бога Живого захищатиме кожного з вас.

Саме через Любов Мого Отця, яку Він має до всіх Своїх дітей, Він повинен їх покарати, бо якщо б Він цього не зробив, вони несвідомо попрямували б вперед, до брам Пекла.

Ваш Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •