Virgin Mary: Whatever happens in the world children you must know that God the Most High is in command.

Wednesday, July 4th, 2012 @ 12:50

My child those who have witnessed the miracles of my appearances on earth will know that the time for the secrets and the prophecies foretold will unfold soon.

Children I have made myself known in the world for some time to help prepare you for the glorious return of my Son.

My Son is preparing all of you through the visionaries and the prophets so that you will be made worthy to receive His Gift of eternal life.

You must never be fearful of the future if you believe in my Son because He is the Bread of Life and you will have a wonderful new future.

Whatever happens in the world children you must know that God the Most High is in command.

The serpent has little power against My Father.

The serpent’s power is only strengthened by those who fall prey to sin and the temptations he puts in their way.

Man becomes a prisoner when he sins because his power to resist other sins and offenses against My Father weakens.

Then he continues to sin until he is engulfed with a darkness which is so thick that he cannot escape from it, no matter how hard he tries.

Children you are now obliged, out of your love for my Son, to help those poor souls.

Only you can help them and save them because many will not be able to help themselves.

You are the soldiers my Son needs at this time. It will be through your love for Him that He will grant graces upon lost souls when you invoke His help through your prayers.

Here is the Crusade Prayer to save sinners.

Crusade Prayer (64)

Save my brothers and sisters

Oh my dearest Saviour Jesus Christ accept my gift of prayer and sacrifices to help save my brothers and sisters from the prison of darkness they are in

Allow me to help salvage their souls

I beg you to forgive them for their sins and I ask that you flood their souls with the Holy Spirit so that they will run into your arms as the refuge they so desperately need before they are lost forever

I offer you my gift of surrender for such souls in humble servitude and thanksgiving.

Amen

Children you are one with my Son.

Your love brings Him great comfort and your sacrifices and prayers will help Him to bring all of humanity into the safety of His New Paradise on earth.

Only then can the Holy Family of God the Most High re-unite and live in peace for ever and ever.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

480. Матір Спасіння: Що б не відбувалося у світі, діти, ви повинні знати, що всім керує Бог Всевишній

Середа, 4 липня 2012 р. Божого, 12:50

Моя дитино, ті, які були свідками чудес Моїх об’явлень на землі, будуть знати, що невдовзі настане час передбачених таємниць і пророцтв.

Діти, від певного часу Я дала себе пізнати світові, щоб допомогти вам підготуватися до Славного Повернення Мого Сина.

Мій Син готує всіх вас через візіонерів і пророків, щоб ви були гідними прийняти Його Дар Вічного Життя.

Ви ніколи не повинні боятися майбутнього, якщо ви вірите в Мого Сина, бо Він є Хліб Життя і у вас буде прекрасне нове майбутнє.

Що б не відбувалося у світі, діти, ви повинні знати, що всім керує Бог Всевишній.

Змій має малу силу проти Мого Отця.

Сила змія посилюється тільки тими, які падають жертвами гріха і спокус, які він розміщує на їхньому шляху.

Людина стає в’язнем, коли грішить, бо слабшає її сила протистояння іншим гріхам та злочинам проти Мого Отця.

Потім вона продовжує грішити, аж поки її не охопить темрява, настільки суцільна, що вона не зможе від неї втекти, як би не старалася.

Діти, ви тепер зобов’язані, з любові до Мого Сина, допомогти цим бідним душам.

Тільки ви можете допомогти врятувати їх, тому що багато хто не зможе собі допомогти.

Ви є воїни, яких Мій Син потребує в цей час. Це завдяки вашій любові до Нього Він надасть Ласки загубленим душам, коли ви через свої молитви закличете Його на допомогу.

Ось Молитва Хрестового Походу, щоб рятувати грішників:

Молитва Хрестового Походу [64]

Врятуй моїх братів і сестер

О мій найдорожчий Спасителю, Ісусе Христе, прийми мій дар молитви і жертви, щоб допомогти врятувати моїх братів і сестер з в’язниці темряви, в якій вони перебувають.

Дозволь мені допомогти врятувати їхні душі.

Я благаю Тебе пробачити їм їхні гріхи і прошу Тебе наповнити їхні душі Святим Духом, щоб вони прибігли в Твої Обійми як до Притулку, якого вони так відчайдушно потребують, перш ніж будуть втрачені назавжди.

Я жертвую Тобі мій дар відречення за ці душі в покірному служінні і вдячності.

Амінь.

Діти, ви перебуваєте у єдності з Моїм Сином.

Ваша любов приносить Йому велику втіху і ваші жертви та молитви допоможуть Йому привести все людство до Його безпечного Нового Раю на землі.

Тільки тоді свята родина Бога Всевишнього зможе возз’єднатися і жити в мирі на віки вічні.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •