The worst suffering of all is the spiritual emptiness where you cannot feel one ounce of love for Me, your Jesus

Tuesday, July 3rd, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter when I send you trials such as spiritual dryness you must learn to recognise them as such.

You must also accept that when you endure such dryness of soul that it is for a reason. The reason is to save souls through such suffering.

Many victim souls believe suffering is one of two things.

Firstly there is the external persecution which you will suffer because of your work.

Then there is the physical suffering, offered freely to Me, as a gift, to save the souls of millions.

Then the worst suffering of all is the spiritual emptiness where you cannot feel one ounce of love for Me, your Jesus, where no amount of praying releases you from the prison of desolation.

Try as you will, prayer will become torturous.

Try as you will to feel love and compassion for Me and you will struggle.

This is a form of spiritual abandonment where I seem to be so far away that you can no longer reach out to Me.

What you do not know is this.

This is a Gift, a grace from Me. It raises you up in My Eyes and the trials and sufferings you endure is allowed by Me because of your generous and pure love to save blackened souls.

It may seem unfair but the closer you come to My Sacred Heart, the more you suffer My own persecution because of the sins of mankind.

Only those with pure humble hearts, with no personal regard for themselves, when they place Me before all that is of this earth, can endure My pain.

Such souls are chosen carefully by Me and will work with Me, through their gift of suffering, to help Me in My Plan of Salvation.

Never fear My daughter that I am not there. You may not feel My presence, see Me or feel a deep love for Me as you would normally do but I am by your side.

Always trust in Me, My beloved followers, even when you find it hard to pray.

Trust in Me when you feel a longing for Me, which cannot be satisfied or quenched, no matter how hard you try to communicate with Me.

Know when this happens that I am much closer than you realise.

Know that it is at these times that I elevate you to become a true soldier, a true fighter in My battle to save souls.

I love you. Never give up. Never feel disillusioned for I walk with you always.

The day will come when the suffering will be forgotten. In its place will be a joy which will surge through the world and which will only be possible because of your sacrifices for all of God’s children who need your help.

Your Jesus

 

479. Найгірші страждання серед усіх – це духовна пустка, коли ви не можете відчувати жодної краплини любові до Мене, вашого Ісуса

Вівторок, 3 липня 2012 р. Божого, 20:00

Моя ніжно улюблена дочко, коли Я посилаю тобі таке випробування, як духовне виснаження, ти повинна навчитися розпізнавати його.

Ти повинна також визнати, що коли ти терпиш таке виснаження душі, то для цього є причина і тією причиною є рятування душ через таке терпіння.

Багато жертовних душ вважають, що терпіння є однією з двох речей.

Першою є зовнішнє переслідування, яке ви будете терпіти через свою працю.

Наступною є фізичне терпіння, добровільно пожертвуване Мені як Дар, щоб врятувати мільйони душ.

Тоді найгіршим терпінням з усіх є духовна пустка, коли ви не можете відчувати жодної краплини любові до Мене, вашого Ісуса, коли жодна кількість молитов не звільняє вас з в’язниці самотності.

Спробуйте, якщо можете, але молитва стане для вас болісною.

Спробуйте, якщо можете відчути любов і співчуття до Мене, але це буде боротьба.

Це є однією з форм духовного полишення, коли вам здається, що Я є так далеко, що ви більше не можете досягнути Мене.

Але ви не знаєте, що це є саме те.

Це є Дар, Ласка від Мене. Це піднімає вас в Моїх Очах і випробування та страждання, які ви терпите, допускаються Мною через вашу щиру і чисту любов, щоб врятувати почорнілі душі.

Це може видатись несправедливим, але чим ближче ви знаходитеся до Мого Найсвятішого Серця, тим більше терпите Моє власне переслідування за гріхи людства.

Тільки ті, з чистими і покірними серцями, які не шукають свого, коли вони ставлять Мене понад усе, що є на цій землі, можуть витерпіти Мій Біль.

Такі душі є ретельно вибраними Мною і працюватимуть зі Мною через їхній Дар Терпіння, щоб допомогти Мені у Моєму плані Спасіння.

Ніколи не лякайся, Моя дочко, що Мене там немає. Ти можеш не відчувати Моєї Присутності, не бачити Мене й не відчувати глибокої любові до Мене, як ти це робиш зазвичай, але Я поруч з тобою.

Завжди довіряйте Мені, Мої улюблені послідовники, навіть якщо вам важко молитися.

Довіртеся Мені, коли ви відчуваєте тугу за Мною, яка не може бути заспокоєною чи погамованою, незважаючи на те, як сильно ви потребуєте Мого спілкування.

Знайте, що коли це відбувається, Я є набагато ближче до вас, ніж ви припускаєте.

Знайте, що в цей час Я піднімаю вас, щоб ви стали справжніми воїнами, правдивими борцями в Моїй битві за спасіння душ.

Я люблю вас. Ніколи не здавайтеся. Ніколи не відчувайте себе розчарованими, бо Я завжди йду з вами.

Прийде день, коли страждання будуть забутими. На їхньому місці буде радість, яка хлине у світ і яка стане можливою тільки завдяки вашим жертвам за всіх Божих дітей, які потребують вашої допомоги.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •