The Sacraments of the Holy Confession, Baptism, Marriage and the Holy Eucharist must be preserved.

Sunday, July 1st, 2012 @ 15:45

My dearly beloved daughter how sin crushes Me at this moment and how I suffer the torment of rejection.

My head is being crushed like the thorns in My Crown just as the Head of My Church, My Holy Vicar on earth, suffers the pain through the persecution he endures at the hand of his enemies.

My Church on earth, My Body on earth, is one. The crucifixion is being prepared.

The doctrines of My Church, just as My teachings on earth were torn asunder by those Pharisees and those who thought they knew the Word of My Father more than I did, will soon be thrown asunder.

You must all pray for My Church on earth. You must always remember that no other doctrine exists other than that proclaimed by Me during My time on earth.

All that is the Truth will never be changed for if it is you will be forced to swallow a lie.

My daughter never allow those who continued to reject My Word at this time to discourage you, or My followers, from helping Me to salvage My Church on earth.

For once the enemy attacks My Church you must join together and ensure that the Gospels are spread to the ends of the earth.

The Sacraments of the Holy Confession, Baptism, Marriage and the Holy Eucharist must be preserved. Even these will be made difficult to access.

My sacred servants who love Me must begin preparation now. Very soon you will be forbidden to offer such Gifts to God’s children.

The time for preparation has begun.

Allow Me to instruct you, lead you and help you bring My Remnant Church to the gates of Paradise.

Your beloved Jesus

 

477. Таїнства Святої Сповіді, Хрещення, Шлюбу і Євхаристії повинні бути збережені

Неділя, 1 липня 2012 р. Божого, 15:45

Моя ніжно улюблена дочко, як сильно гріх придавлює Мене в цей момент і як сильно Я терплю муку відкинення.

Моя Голова є роздавлена терням у Моїй Короні, так само як Голова Моєї Церкви, Мій Святий Вікарій на землі, терпить біль через переслідування, які він зносить від рук своїх ворогів.

Моя Церква на землі, Моє Тіло на землі, є одним. Готується розп’яття.

Доктрина Моєї Церкви незабаром буде розірваною на шматки, так само як і Моє Вчення на землі, яке було розірване на шматки фарисеями і тими, хто думав, що вони знають Слово Мого Отця краще, ніж Я.

Усі ви повинні молитися за Мою Церкву на землі. І завжди повинні пам’ятати, що не існує ніякої іншої доктрини, окрім тієї, що була проголошена Мною під час Мого перебування на землі.

Все те, що є Правдою, ніколи не буде змінено, а якщо її змінити, тоді ви будете змушені ковтати брехню.

Моя дочко, ніколи не дозволяй тим, які в цей час продовжують відкидати Моє Слово, перешкоджати тобі, чи Моїм послідовникам, допомагати Мені рятувати Мою Церкву на землі.

Коли цього разу ворог атакує Мою Церкву, ви повинні об’єднатися разом і забезпечити поширення Євангелія аж до краю землі.

Таїнства Святої Сповіді, Хрещення, Шлюбу і Євхаристії повинні бути збережені. Однак навіть вони стануть важкодоступними.

Мої висвячені слуги, які люблять Мене, вже зараз повинні розпочати приготування. Дуже скоро вам заборонять уділяти ці Дари Божим дітям.

Час для підготовки розпочався.

Дозвольте Мені навчати вас, вести вас і допомагати вам привести Залишок Моєї Церкви до Воріт Раю.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •