My Church must trust Me. They must remove their shackles of fear and doubt and allow Me make myself known

Thursday, June 28th, 2012 @ 15:00

My dearly beloved daughter it must be known that those who profess to come in My Name, as prophets, but who do not speak in the tongues from Heaven, are increasing in numbers.

So many of these souls are being infected by fallen angels and speak in carefully constructed, but loving tones, reminiscent of what you would expect to be My Sacred Voice.

Oh how My poor devoted followers are being deceived now and how confused they will be. Who to trust? Who to follow? Who to believe?

Did I not say that many will come in My Name but few will speak with My Voice?

There are fewer than twenty who have permission to impart to the world the Word of God and this includes those who are given divine messages from Heaven by My beloved Mother.

Many other seers are also present in the world but their mission is different.

Their role can be one of daily prayer to help save humanity or one of personal suffering, offered up as a gift to Me, to save souls from Satan. Suffering in this way, willingly, crushes the power of Satan over many men’s souls.

My prophets are few and you will know them by My true Voice which will strike the hearts and souls of God’s children in a way which is impossible to ignore.

My messages to the world for these times will be detailed and will unveil truths not revealed before.

Much of what I give you now is simply to remind you of My Teachings.

Much of what I present to you now is the food of life, given to you through My Crusade Prayers, to help save your souls and those of others at My Second Coming.

Many other messages given to others will be similar but will not go into as much detail.

Their missions are just as important as they will convert souls.

Always remember this. I am trying to show you how much I love you and wish to reveal the Truth of My existence.

The proof of this will at last be revealed to all of God’s children soon.

Please do not fight amongst each other trying to outdo each other in terms of your spiritual knowledge.

The Truth is this.

No man knows the Truth contained in the Seals hidden in the Book of Revelation.

As I have told you before, they were sealed up, in the Book of Truth, until now, the end times.

I, Jesus Christ, the Lamb of God, now open these to prepare you for My New Kingdom.

You have been given the Holy Scripture to prepare you and now you must allow Me, the King of all Mankind, to tell you the Truth of what is to come.

By doing this I will be able to lead you through what will be a minefield of deceit, persecution and hatred.

Allow Me, all of you, including all members of My Church on Earth, to bring you over these last hurdles to Eternal Life.

My Church must trust Me. They must remove their shackles of fear and doubt and allow Me make myself known through these messages.

Recognise My Love in its pure and simple form.

My Love is not sophisticated and shrouded in mystical syllables.

It is plain for you to see but full of such compassion that it will cut through you like a flame of recognition when you drop your armour of pride and fear.

When you do this it will become easier for you to follow me, Your Jesus.

I came as Saviour the first time.

I come, once again, as Saviour this last time. Only this time My task is even heavier.

The Love of God has died in the world. It is only a flicker.

Were My Second Coming to take place now few would enter Paradise.

The Warning, My Gift of My Divine Mercy will help convert most of humanity.

Help Me prepare My flock. I need My Church on earth, both clergy and laity, to help Me save all of God’s children.

Please accept My Hand as I reach out and stretch My Call to all nations.

Come with Me, your beloved Jesus.

Follow Me this time.

Do not reject me like the Pharisees did.

This time you should recognise My Voice.

You should know how I speak by now for you have been given the Holy Scriptures.

Your Jesus

 

475. Моя Церква повинна довіряти Мені. Вона повинна скинути свої кайдани страху і сумнівів, і дозволити Мені зробити Себе знаним

Четвер, 28 червня 2012 р. Божого, 15:00

Моя ніжно улюблена дочко, має бути відомо, що зростає число тих, які стверджують, що приходять в Моє Ім’я як пророки, але які не розмовляють мовою з Небес.

Так багато цих душ є заражені впалими ангелами і говорять у ретельно побудованих і люблячих тонах, що нагадують очікуваний вами Мій Священний Голос.

О, як Мої бідні віддані послідовники є зараз ошуканими і якими дезорієнтованими вони будуть. Кому довіряти? За ким іти? Кому вірити?

Хіба Я не казав, що багато хто прийде в Моє Ім’я, але небагато говоритиме Моїм Голосом?

Є менше двадцяти тих, які мають дозвіл передавати світові Слово Боже, включно з тими, які отримують Божественні послання з Неба від Моєї улюбленої Матері.

Багато інших візіонерів також присутні у світі, але їхня місія є іншою.

Їхньою роллю може бути щоденна молитва, щоб допомогти рятувати людство, або особисті терпіння, пожертвувані як Дар для Мене, щоб рятувати душі від сатани. Терпіння, прийняте в добровільний спосіб, руйнує владу сатани над душами багатьох людей.

Моїх пророків є небагато і ви пізнаєте їх через Мій правдивий Голос, який вразить серця і душі Божих дітей у спосіб, який неможливо проігнорувати.

Мої Послання для світу в цей час будуть детальними і відкриють Правду, яка не була виявлена раніше.

Багато з того, що Я вам зараз даю, є просто для того, щоб пригадати Моє Вчення.

Багато з того, що Я вам зараз даю, є поживою життя, яка дається вам через Мої Молитви Хрестового Походу, щоб врятувати ваші душі та душі інших людей під час Мого Другого Пришестя.

Багато інших послань, надані іншим, будуть схожими, але не будуть вдаватися у так багато деталей.

Їхні місії є також важливі, оскільки вони навертатимуть душі.

Завжди пам’ятайте про це. Я намагаюся показати вам, як сильно вас люблю і прагну об’явити вам Правду про Моє Існування.

Доказ цього, нарешті, відкриється найближчим часом для всіх Божих дітей.

Прошу, не воюйте між собою, намагаючись перевершити один одного у своїх духовних знаннях.

Правда полягає в наступному.

Жодна людина не знає Правди, яка міститься в Печатях, прихованих у Книзі Одкровення.

Як Я говорив раніше, вони були запечатані в Книзі Істини дотепер, до Кінця Часів.

Я, Ісус Христос, Агнець Божий, відкриваю їх зараз, щоб підготувати вас до Мого Нового Царства.

Ви отримали Святе Письмо, щоб підготуватися і тепер ви повинні дозволити Мені, Цареві всього людства, сказати вам Правду про те, що має надійти.

Зробивши це, Я зможу провести вас через те, що буде замінованим полем брехні, переслідувань і ненависті.

Дозвольте Мені провести всіх вас, включно зі всіма членами Моєї Церкви на землі, через останні перешкоди до Вічного Життя.

Моя Церква повинна довіряти Мені. Вона повинна скинути свої кайдани страху і сумнівів, і дозволити Мені зробити Себе знаним.

Розпізнайте Мою Любов у чистому і простому вигляді.

Моя Любов не є ускладненою, ані оповитою містичними тонкощами.

Вона є простою для розуміння, але повною такого співчуття, що проникне у вас як полум’я розпізнання, коли ви відкинете свій панцир гордині та страху.

Коли ви так вчините, тоді вам буде легше прямувати за Мною, вашим Ісусом.

Я прийшов як Спаситель, вперше.

Я приходжу знову як Спаситель, востаннє. Тільки цього разу Моє Завдання є ще важчим.

Божа любов померла у світі. Вона заледве мерехтить.

Якби Моє Друге Пришестя відбулося зараз, то мало хто б увійшов до Раю.

Попередження, Дар Мого Божого Милосердя, допоможе навернути більшість людства.

Допоможіть Мені підготувати Мою паству. Я потребую Моєї Церкви на землі, духовенства і мирян, щоб вони допомогли Мені врятувати всіх Божих дітей.

Прошу, прийміть Мою Руку, коли Я простягаю її і скеровую Мій Заклик до всіх народів.

Ходімо зі Мною, вашим улюбленим Ісусом.

Цього разу ідіть слідом за Мною.

Не відкидайте Мене, як це зробили фарисеї.

Цього разу ви повинні розпізнати Мій Голос.

Ви повинні до цієї пори вже знати, як Я промовляю, оскільки вам вже було дане Святе Письмо.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •