New Paradise: You will be made of a pure body, incorruptible, free from disease, physical death and ageing.

Tuesday, June 26th, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter the New Paradise has now been completed in its full glory ready for all of God’s children on earth.

It will be presented, in all its glory, just like the Paradise created by My Eternal Father for His children in the beginning.

How the angels sing and rejoice for the time to unveil this great splendour to a disbelieving world is very close.

It will be presented by Me when the New Jerusalem descends upon the earth at the ringing of My Second Coming.

You, My daughter, will be told to announce this just before I make myself known.

Only those who accept Me as the Messiah will be able to enter its magnificent gates.

Every call from Heaven will be made to reach out to all those who will still reject My great gift right up to the very last trumpet.

Then it will be too late for those poor souls. They will be beyond help after that as My Mercy will have been thrown back in My Face in outright rejection.

All that matters now is to warn all those who are in danger of losing their souls to Satan.

Gather them up My followers. Coax them gently into My flock. Never give up your prayers to salvage them.

Oh My beloved followers if you could see the New Paradise when Heaven and Earth will merge as one you would drop down on your knees and weep with joy and relief.

For those of you frightened about the end times, when the earth as you know it will change, then you must allow Me to ease your worries.

You will take your family with you and all will rejoice in pure utter love and harmony.

You will be made of a pure body, incorruptible, free from disease, physical death and ageing.

You all will have your own dwelling with grass, trees, mountains, rivers, streams and flowers surrounding you in all their glorious beauty.

Animals will be tame and live in peace and in harmony with all of God’s children.

You see your children marry, have children and the miracle of families, risen from the dead, will be witnessed by all.

This resurrection will be like no other joy imaginable.

You will be reunited with your loves ones who passed away in this life and went to Heaven.

You will have nations, twelve in total, all signified by the twelve stars in the crown on my My Mother’s Immaculate head, all of which will be governed by Me with My Apostles and Prophets.

This is My Kingdom, promised by My Father since He created Paradise on Earth. Anyone who rejects it will perish.

Pray that all of God’s children will have the purity of soul to enable them to come home to My Father’s Kingdom on Earth, as it was in the beginning, is now and ever shall be world without end, for ever and ever.

Your Jesus

 

473. Новий Рай. Ви будете зроблені з чистого тіла, яке не псуватиметься, вільне від захворювань, фізичної смерті і старіння

Вівторок, 26 червня 2012 р. Божого, 20:00

Моя ніжно улюблена дочко, Новий Рай вже завершений у повноті своєї Слави і готовий для всіх Божих дітей на землі.

Він буде представлений у всій своїй Славі, так само як і Рай, що був створений на початку Моїм Предвічним Отцем для Його дітей.

Як же співають і радіють ангели, тому що час виявлення великого блиску для невіруючого світу вже дуже близький.

Він буде представлений Мною, коли Новий Єрусалим зійде на землю на відгомін Мого Другого Пришестя.

Тобі, Моя дочко, буде сказано оголосити про це перед тим, як Я дам Себе пізнати.

Тільки ті, які приймуть Мене як Месію, зможуть увійти в його чудові Ворота.

Аж до останньої сурми кожен заклик з Небес буде зроблено до всіх тих, які продовжуватимуть відкидати Мій великий Дар.

Потім вже буде занадто пізно для тих бідних душ. Після цього вони опиняться поза допомогою, оскільки Моє Милосердя буде кинуто Мені назад в Обличчя через відверте відкидання.

Все, що зараз має значення – це попередити всіх тих, які перебувають в небезпеці втратити свої душі на користь сатани.

Зберіть їх, Мої послідовники. Схиліть їх лагідно до Моєї пастви. Ніколи не полишайте ваших молитов за їхнє спасіння.

О, Мої улюблені послідовники, якщо б ви могли побачити Новий Рай, коли Небо і земля зіллються воєдино, ви б впали на коліна і плакали від радості і полегшення.

Ті з вас, які злякалися Кінця Часів, коли земля, як ви знаєте, зміниться, повинні дозволити Мені полегшити ваші турботи.

Ви візьмете з собою ваші сім’ї і всі будуть радіти в чистій, досконалій любові та гармонії.

Ви будете зроблені з чистого тіла, яке не псуватиметься, вільне від захворювань, фізичної смерті і старіння.

Ви всі будете мати своє власне житло посеред трав, дерев, гір, річок, струмків і квітів, які оточуватимуть вас у всій своїй славній красі.

Тварини будуть ручними і житимуть в мирі та злагоді з усіма Божими дітьми.

Ви будете свідками того, як ваші діти вступають у шлюб, як у них народжуються діти і всі будуть свідками цього чуда сімей, воскреслих з мертвих.

Це воскресіння не буде подібне ні до якої іншої радості, яку лише можна собі уявити.

Ви возз’єднаєтеся з вашими близькими, тими, які померли у цьому житті і пішли до Неба.

У вас будуть народи, дванадцять в цілому, які символізують дванадцять зірок в короні на голові Моєї Непорочної Матері, всі вони будуть керуватися Мною разом з Моїми апостолами і пророками.

Це і є Моє Царство, обіцяне Моїм Отцем, відколи Він створив Рай на землі. Той, хто відкине його – загине.

Моліться, щоб всі Божі діти мали чистоту душ, що дасть можливість їм повернутися додому, до Царства Мого Отця на землі, як це було на початку, і нині, і завжди, і на віки віків.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •