I know My own and they know Me

Monday, June 25th, 2012 @ 11:50

My dearly beloved daughter you must never forget the enormity of this mission.

Many times you will be drawn into traps laid down by the deceiver to trip you up.

Ruthless, he and all those who are easily led by him will do all they can to discredit My Word given to you.

You must rise and ignore such taunts.

As you have surrendered your free will, all that matters now is your total obedience to Me.

Allow Me, in My Divine Wisdom, to lay out before you My perfect pathway to Paradise on Earth.

My followers must heed My warning also. You will come under fierce attack, each and every one of you, for proclaiming My Word.

This is a mission like no other.

You, My army, will lead the flock of My Remnant Church to the gates of Paradise.

This will cause you much personal persecution and it will not be an easy journey.

You must unite together and give each other strength for in numbers you will find comfort in each other.

In all corners of the earth My army gathers now.

All seers who are communicated with the Divine Truth, through My Mother, will ignite the flame of the Holy Spirit along with My prophets so that the remnant army is adequately prepared for the battle ahead.

Never doubt My Love. Remember that only those who follow Me can enter the New Paradise.

When those who come to you and torment you, remember your duty is to forgive them and then pray for their souls.

Show love to those who torment you in My Name. This way you can defeat Satan and he loses his power over you.

I will instruct you every step of your journey.

I walk with you always.

I know My own and they know Me.

Your Jesus

 

472. Я знаю Моїх овець і вони знають Мене

Понеділок, 25 червня 2012 р. Божого, 11:50

Моя ніжно улюблена дочко, ти ніколи не повинна забувати про велич цієї Місії.

Багато разів ти потраплятимеш у пастки, встановлені шахраєм, щоб допуститися помилки.

Він і всі ті, яких він веде, є безжалісними і робитимуть все можливе, щоб дискредитувати Моє Слово, дане тобі.

Ти повинна піднятися та ігнорувати такі насмішки.

Оскільки ти вже підпорядкувала свою вільну волю, то все, що зараз має значення, це твій цілковитий послух Мені.

Дозволь Мені в Моїй Божественній Мудрості прокласти тобі Мій ідеальний шлях до Раю на землі.

Мої послідовники повинні також взяти до уваги Мої попередження. Ви будете свідками лютої атаки, кожен з вас, коли будете проголошувати Моє Слово.

Ця Місія не подібна до жодної іншої.

Ви, Моя Арміє, будете вести овець Залишку Моєї Церкви до воріт Раю.

Це призведе до багатьох особистих переслідувань і ця подорож не буде легкою.

Ви повинні об’єднатися і додавати один одному сил, бо коли ви зростете чисельно, тоді знайдете взаємну підтримку.

Моя Армія збирається зараз в усіх куточках землі.

Всі провидці, які спілкуються з Божественною Істиною через Мою Матір, розпалять полум’я Святого Духа разом з Моїми пророками, щоб остання Армія Залишку належним чином підготувалася до майбутньої битви.

Ніколи не сумнівайтеся в Моїй Любові. Пам’ятайте, що тільки ті, які йдуть за Мною, зможуть увійти в Новий Рай.

Коли ті, які до вас приходять, мучать вас, пам’ятайте, що вашим обов’язком є пробачити їм і молитися за їхні душі.

Проявляйте любов до тих, які мучать вас в Моє Ім’я. Таким чином ви зможете перемогти сатану і він втратить свою владу над вами.

Я буду вчити вас на кожному кроці вашого шляху.

Я завжди йду поруч з вами.

Я знаю Моїх овець і вони знають Мене.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •