Message from the Holy Spirit

Saturday, February 12th, 2011 @ 15:30

The time has come to rise up now and take this Cup – drink from it, for it is the Cup of Salvation. By drinking from this Cup you will now be prepared to share this Cup with mankind. You now prepare to unveil the Words of Christ, so that souls can be saved during The Warning.

Do not waste one single moment as the time now draws near for this Great Event. You will have only a short time for the world to read the contents on the Internet. But this period will be instrumental in saving millions from the fires of Hell.

This is a big responsibility, but you are now ready.

Go now in love and peace

The Holy Spirit

47. Послання від Святого Духа

субота, 12 лютого 2011 р., 15:30

Настав час зараз піднятися і взяти цю Чашу – пий з неї, бо це Чаша Спасіння. Випивши з цієї Чаші, ти будеш зараз готова розділити цю Чашу з людством. Ти готуєшся зараз відкрити Слова Христа, щоб душі могли бути врятовані під час Попередження.

Не втрачай жодної миті, так як час наближається зараз для цієї Великої Події. У тебе буде лише короткий час, щоб світ прочитав зміст в інтернеті. Але цей період буде грати вирішальну роль в спасінні мільйонів від пекельного вогню.

Це велика відповідальність, але ти зараз готова.

Іди зараз у любові та мирі.

Святий Дух

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •