Come to Me all of you who feel unworthy. I am waiting for you.

Thursday, June 21st, 2012 @ 00:05

My dearly beloved daughter My followers must understand that like any good parent I will always want what is best for them.

I will never give them everything they ask for unless it is according to My Most Holy Will.

I will never let them wander off the path of Truth without coaxing them back to Me.

I will always try to protect them from all harm.

I will also chastise them for any wrongdoing.

I will, and can, become angry when they do evil onto others.

I will also forgive them when they do wrong if they are truly sorry for the error of their ways.

I am patient. I am not easily shocked and never, nor could I, hold a grudge.

This is why even those who have wandered off lost and who feel empty inside should ask Me to hold them, love them and bring them the Divine Love that will bring them true peace.

So many people are lost and have forgotten Me.

Many, because of the sinful lives they have led, are reluctant to turn to Me. They feel awkward, don’t know how to pray and believe, wrongly, that it is too late for them. How wrong they are. They must never forget that I offered up My life on earth for each one of you.

I don’t give up on souls that easily. I love all those who, through their actions, deeds and thoughts, break My Father’s Laws. You are precious to Me. I love you just as I love all of God’s children.

Never believe you are loved less because you sin. Sin, while abhorrent to Me, is the stain with which you were born.

It is almost impossible for any soul on earth not to sin.

Never feel I could never help you or welcome you into My Arms.

You will stand first in line to enter My New Paradise on earth, which will last 1,000 years when you turn to Me.

All I asked is that you speak with Me in these words

Crusade Prayer (62)

For Lost and Helpless Sinners

O Jesus help me for I am a sinner lost, helpless and in darkness

I am weak and lack the courage to seek You out

Give me the strength to call You now so that I can break away from the darkness within my soul

Bring me into Your light Dear Jesus,

forgive me

Help me to become whole again and lead me to Your Love, peace and Eternal Life.

I trust You completely and I ask You to take me in mind, body and soul as I surrender to Your Divine Mercy.

Amen.

Come to Me all of you who feel unworthy. I am waiting for you. All it takes is to hold out your hand and reach Me.

I listen. I see. I weep. I love you.

I will never give up until you are in My Arms and My Divine Mercy floods your soul.

Soon you will finally see the Truth of My Great Mercy

Your doubts will fall away like an outer shell to reveal your soul which will be filled with the light and you will come running towards Me.

I await that day with great hope and joy.

Only when every poor lost soul knows that only I, Jesus Christ, can save them will My Heart be healed.

Remember I may condemn the sin but I love every sinner no matter what they have done.

Never be afraid to come to Me, to talk to Me, for I love you too much to reject you when you show true remorse. 

Your beloved Jesus

 

468. Прийдіть до Мене всі, які почуваєтеся негідними. Я чекаю на вас

Четвер, 21 червня 2012 р. Божого, 0:05

Моя ніжно улюблена дочко, Мої послідовники повинні зрозуміти, що так як і кожний добрий батько, Я завжди буду хотіти того, що є найкращим для них.

Я ніколи не дам їм всього, про що Мене просять, якщо це не є згідне з Моєю Пресвятою Волею.

Я ніколи не дозволю їм зійти з Дороги Правди, попередньо не вмовивши їх повернутися до Мене.

Я завжди намагаюся захистити їх від всякого лиха.

Я буду також карати їх за кожен поганий вчинок.

Я можу і буду гніватися, коли вони завдають зло іншим.

Я також пробачу їх, коли вони помиляються, якщо вони дійсно шкодують за свої помилки у поведінці.

Я Є терпеливий. Мене не легко шокувати і Я ніколи не ображаюсь.

Ось чому навіть ті, які заблукали і які відчувають внутрішню пустку, повинні просити Мене, щоб Я підтримав їх, любив їх і привів їх до Божественної Любові, яка принесе їм правдивий мир.

Так багато людей загубилися і забули про Мене.

Багато опираються тому, щоб повернутися до Мене, через гріховне життя, яке вони вели. Вони почуваються ніяково, не знають як молитися і вірити, неправильно думають, що це вже занадто пізно для них. Як вони помиляються. Вони ніколи не повинні забувати, що Я приніс у Жертву Своє Життя на землі за кожного з вас.

Я не відмовлюсь від душ так легко. Я люблю всіх тих, які своїми діями, вчинками і думками порушують Закони Мого Отця. Ви є цінні для Мене. Я люблю вас так само, як люблю усіх Божих дітей.

Ніколи не вважайте, що ви є менш люблені, тому що грішите. Гріх, хоч він і викликає у Мене відразу, є тією плямою, з якою ви народилися.

Це майже неможливо для будь-якої душі на землі не грішити.

Ніколи не почувайтеся так, ніби Я не можу вам допомогти чи запросити вас у Свої Обійми.

Ви будете першими, які стоятимете у черзі, щоб увійти до Мого Нового Раю на землі, який триватиме тисячу років, якщо повернетеся до Мене.

Все, про що Я вас прошу, це щоб ви молилися до Мене такими словами:

Молитва Хрестового Походу [62]

Для загублених і безпорадних грішників

О Ісусе, допоможи мені, бо я є загубленим і безпорадним грішником, який перебуває в темряві.

Я слабкий і мені не вистачає сміливості, щоб віднайти Тебе.

Дай мені сили закликати Тебе, щоб Я міг вирватися з темряви в моїй душі.

Приведи мене до Твого Світла, дорогий Ісусе.

Пробач мені.

Допоможи мені знову стати цілісним і приведи мене до Твоєї Любові, Миру і Вічного Життя.

Я довіряю Тобі цілковито і прошу Тебе прийняти мене в тілі, розумі і душі, бо я покладаюсь на Твоє Боже Милосердя.

Амінь.

Прийдіть до Мене всі, які почуваєтеся негідними. Я чекаю на вас. Все що потрібно, це простягнути свою руку і дотягнутися до Мене.

Я слухаю. Я бачу. Я плачу. Я люблю вас.

Я ніколи не здамся, поки ви не опинитеся в Моїх Обіймах, а Моє Боже Милосердя не наповнить ваші душі.

Невдовзі ви, нарешті, побачите Правду Мого Великого Милосердя.

Ваші сумніви відпадуть як шкаралупа, щоб розкрити вашу душу, яка буде наповнена світлом і ви прибіжите до Мене. Я чекаю цього дня з великою надією і радістю.

Тільки тоді, коли кожна бідна, загублена душа знатиме, що тільки Я, Ісус Христос, можу її врятувати, Моє Серце зцілиться.

Пам’ятайте, Я можу засудити гріх, але Я люблю кожного грішника, незважаючи на те, що він вчинив.

Ніколи не бійтеся прийти до Мене, порозмовляти зі Мною, бо Я надто сильно люблю вас, щоб так просто вас відкинути, коли ви проявите правдиве розкаяння.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •